Διαδικασίες μετά από κράτηση ελληνικών πλοίων στην αλλοδαπή στο πλαίσιο διενέργειας επιθεωρήσεων Κράτους Λιμένα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdd1f73c1-ed8d-4950-b6d5-cc666a87d110 189044

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση ασφάλειας ναυσιπλοΐας., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διερεύνηση των αιτιών επιβολής του μέτρου της κράτησης σε πλοία υπό ελληνική σημαία στο πλαίσιο διενέργειας επιθεωρήσεων από τις Αρχές Κράτους Λιμένα (Port State Control) στην αλλοδαπή. Απευθύνεται στους φορείς που την εκτελούν. Το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξετάζει τη σκοπιμότητα υποβολής φακέλου προσφυγής, κατά της κράτησης του πλοίου υπό ελληνική σημαία στις Αρχές επιθεώρησης της αλλοδαπής. Απώτερος στόχος της διαδικασίας αποτελεί η διαρκής αναβάθμιση του ποιοτικού χαρακτήρα του ελληνικού εμπορικού στόλου και η ενίσχυση της επιτήρησης της απόδοσης της ελληνικής σημαίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αίτηση προσφυγής μπορεί να υποβάλλεται αυτοτελώς από τη διαχειρίστρια - πλοιοκτήτρια εταιρία, εφόσον το επιθυμεί.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κράτηση Ελληνικής Σημαίας Πλοίων στο Εξωτερικό (Acknowledgement Letters)

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασίες μετά από κράτηση ελληνικών πλοίων στην αλλοδαπή στο πλαίσιο διενέργειας επιθεωρήσεων Κράτους Λιμένα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • Προεδρικό Διάταγμα 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • 1 Διαβίβαση εγγράφων υπηρεσιακά εντός του Υπουργείου, μέσω του σημείου επαφής που είναι η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (ΔΑΝ) ως σημείο επαφής (focal point) τόσο στον ιστότοπο της περιοχικής συμφωνίας του Μνημονίου των Παρισίων (Paris MoU), όσο και στον ιστότοπο GISIS του International Maritime Organisation (ΙΜΟ) για θέματα ελέγχων κράτους λιμένα, όταν ενημερώνεται για υπάρχουσα κράτηση πλοίου υπό ελληνική σημαία στην αλλοδαπή στο πλαίσιο διαδικασιών port state control, διαβιβάζει τα συναφή έγγραφα/δεδομένα και στις αρμόδιες υπηρεσίες των Κλάδων Β΄ και Γ΄.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση για την περίπτωση υποβολής ή μη προσφυγής από μέρους της ελληνικής Αρχής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στις περιπτώσεις που είτε από τις αρμόδιες κάθε φορά Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) είτε από τη διαχειρίστρια εταιρεία ή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό που παρακολουθεί το πλοίο, ζητηθεί να υποβληθεί προσφυγή από το ΥΝΑΝΠ κατά της κράτησης στις αρχές επιθεώρησης της αλλοδαπής, η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (ΔΑΝ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, όπου απαιτηθεί, εξετάζει τη σκοπιμότητα αξιολογώντας τα υπάρχοντα στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή προσφυγής κατά της κράτησης του ελληνικού πλοίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε συνέχεια της αξιολόγησης των υπάρχοντων στοιχείων για την τελούμενη κράτηση ελληνικού πλοίου η αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοίας, εφόσον αποφασίσει την υποβολή προσφυγής μεριμνά για τη συγκρότηση και υποβολή φακέλου προσφυγής αρμοδίως.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.