Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdb48b32d-d4b0-4491-b7f4-7901fd9fc22b 977630

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 έως 2

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού. Απευθύνεται σε όσους έλαβαν αναβολή κατάταξης υπηρετούντος αδελφού, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν τη διακοπή της αναβολής τους, ακόμη και πριν τη λήξη της, προκειμένου να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ: η διακοπή της συγκεκριμένης αναβολής κατάταξης επέρχεται αυτοδικαίως, αν ο αδελφός που υπηρετεί και παρέχει το δικαίωμα καταστεί λιποτάκτης ή αν παύσει, για οποιονδήποτε λόγο, να υπηρετεί στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Με τη διακοπή της αναβολής κατάταξης, προγραμματίζεται η κατάταξη του αιτούντος στις Ένοπλες Δυνάμεις.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Σημείωμα Κατάταξης παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά, μέσω του

  διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr με χρήση κωδικών taxisnet (ηλεκτρονική θυρίδα) και όχι μέσω του Αστυνομικού Τμήματος.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για τη διακοπή της αναβολής κατάταξης υπηρετούντος αδερφού.

  Σημειώσεις

  Συνυποβάλλεται αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση υποβολής του αιτήματος βάσει εξουσιοδότησης, απαιτείται η συνυποβολή του εγγράφου από το οποίο προκύπτει η παροχή εξουσιοδότησης. Με τη διακοπή της αναβολής κατάταξής, προγραμματίζεται η κατάταξη του ενδιαφερομένου στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) με την οποία θα καταταγεί ο αιτών, προσδιορίζεται βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει γνώση της εξέλιξης του αιτήματός του και του προγραμματισμού της κατάταξής του μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδερφού


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Στρατολογικές Ο ενδιαφερόμενος να διατελεί σε αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού.

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Η αίτηση για τη διακοπή της αναβολής κατάταξης μπορεί να κατατεθεί μόνο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

        Όχι Όχι

       • 1 Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2244

       • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses


        Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι 3070

       • Νόμος 23, 30 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Άρθρο 23: όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 23 του Ν. 4278/ 14 (ΦΕΚ 157 Α΄/04-08-14) και με το άρθρο 18 παρ. 8 του Ν. 4609/19 (ΦΕΚ 67 Α΄/03-05-19)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

       • Υπουργική Απόφαση 12, 16 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-06/Απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

        Περιγραφή Άρθρο 12: όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τη Φ.429.1/30/371440/Σ.1672/07-10-2014 Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 2822/21-10-2014, τ. Β’ ) και μετά την τροποποίησή του με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/20-04-18 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1484/27-04-18, τ. Β΄) Άρθρο 16: όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.429.1/14/351184/Σ.1204/23-7-2013 Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1842/29-7-2013, τ. Β’ ), τη Φ.429.1/38/372969/Σ.2001/11-12-2014 Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 3440/22-12-2014, τ. Β’ ), τη Φ.429.1/30/371440/Σ.1672/07-10-2014 Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 2822/21-10-2014, τ. Β’), την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/20-04-18 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1484/27-04-18, τ. Β΄), το άρθρο 2 της Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/23-06-19 Απόφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2699), το άρθρο 1 της Φ.429.1/55/218536/Σ.6973/15-10-20 Απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 4611) και το άρθρο 12, της Φ.429.1/20/384648/Σ.7553/19-09-2022 απόφασης ΥΕΘΑ (Β΄5011)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

       • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή ΠΡΟΣΟΧΗ: η διακοπή της συγκεκριμένης αναβολής κατάταξης επέρχεται αυτοδικαίως, αν ο αδελφός που υπηρετεί και παρέχει το δικαίωμα καταστεί λιποτάκτης ή αν παύσει, για οποιονδήποτε λόγο, να υπηρετεί στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση. Σε αυτή την περίπτωση, η Μονάδα, το Κέντρο Κατάταξης και η Στρατολογική Υπηρεσία, που παρακολουθεί τον παρέχοντα το δικαίωμα αδελφό, γνωστοποιούν με άμεσο έγγραφό τους ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τηλεφωνικά στη Στρατολογική υπηρεσία που παρακολουθεί τον αδελφό που έλαβε την αναβολή τυχόν μεταβολές που υπέστη ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα και αφορούν στην κήρυξή του ως λιποτάκτη, τη μείωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που υπέχει ή αν έπαυσε για οποιονδήποτε λόγο να υπηρετεί. Η ενημέρωση αυτή εκκινά τη διακοπή της αναβολής.

        Σημειώσεις Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 3 Αποδοχή αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αναβολή κατάταξης διακόπτεται και προγραμματίζεται η στράτευση του ενδιαφερομένου με Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), αναλόγως της ημερομηνίας διακοπής και του Κλάδου στον οποίο έχει κατανεμηθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr με χρήση κωδικών taxisnet.

        Σημειώσεις ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Σημείωμα Κατάταξης παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr με χρήση κωδικών taxisnet (ηλεκτρονική θυρίδα).

        Όχι Όχι


       • 4 Πέρας διαδικασίας        Όχι Ναι


       • Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.