Διακοπή αναβολής κατάταξης πατέρα δύο ζώντων τέκνων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd07832e4-c9a1-42fe-ac98-f1f2460cf176 566310

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην διακοπή αναβολής κατάταξης πατέρα δύο ζώντων τέκνων. Απευθύνεται σε όσους έλαβαν αναβολή κατάταξης ως πατέρες δύο ζώντων τέκνων,οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν τη διακοπή της αναβολής τους ακόμη και πριν τη λήξη της, προκειμένου να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Με τη διακοπή της αναβολής κατάταξης, προγραμματίζεται η κατάταξη του αιτούντος στις Ένοπλες Δυνάμεις.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Σημείωμα Κατάταξης παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά μέσω του

  διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr με χρήση κωδικών taxisnet (ηλεκτρονική θυρίδα) και όχι μέσω του Αστυνομικού Τμήματος.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για τη διακοπή της αναβολής κατάταξης πατέρα δύο ζώντων τέκνων

  Σημειώσεις

  Συνυποβάλλεται αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση υποβολής του αιτήματος βάσει εξουσιοδότησης, απαιτείται η συνυποβολή του εγγράφου από το οποίο προκύπτει η παροχή εξουσιοδότησης. Με τη διακοπή της αναβολής κατάταξής, προγραμματίζεται η κατάταξη του ενδιαφερομένου στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) με την οποία θα καταταγεί ο αιτών, προσδιορίζεται βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει γνώση της εξέλιξης του αιτήματός του και του προγραμματισμού της κατάταξής του μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Διακοπή αναβολής κατάταξης πατέρα δύο ζώντων τέκνων


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Στρατολογικές Ο ενδιαφερόμενος να διατελεί σε αναβολή κατάταξης ως πατέρας δύο ζώντων τέκνων.

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Η αίτηση για τη διακοπή της αναβολής κατάταξης μπορεί να κατατεθεί μόνο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 24 3421 2005 302 Α
       • Υπουργική Απόφαση 16 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-06/Απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

        Περιγραφή Άρθρο 16: όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.429.1/14/351184/Σ.1204/23-7-2013 Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1842/29-7-2013, τ. Β’ ), τη Φ.429.1/38/372969/Σ.2001/11-12-2014 Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 3440/22-12-2014, τ. Β’ ), τη Φ.429.1/30/371440/Σ.1672/07-10-2014 Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 2822/21-10-2014, τ. Β’), την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/20-04-18 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1484/27-04-18, τ. Β΄), το άρθρο 2 της Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/23-06-19 Απόφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2699) και το άρθρο 1 της Φ.429.1/55/218536/Σ.6973/15-10-20 Απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 4611)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

       • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 3 Αποδοχή αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αναβολή κατάταξης διακόπτεται και προγραμματίζεται η στράτευση του ενδιαφερομένου με Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), αναλόγως της ημερομηνίας διακοπής και του Κλάδου στον οποίο έχει κατανεμηθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr με χρήση κωδικών taxisnet.

        Σημειώσεις ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Σημείωμα Κατάταξης θα το παραλάβετε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr με χρήση κωδικών taxisnet (ηλεκτρονική θυρίδα).

        Όχι Όχι


       • 4 Πέρας διαδικασίας        Όχι Ναι


       • Διακοπή αναβολής πατέρα δύο ζώντων τέκνων


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.