Διακοπή λειτουργίας Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbf4c5876-0040-4d95-965d-991347d5e463 628715

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απαγόρευση της διακοπής λειτουργίας του ΧΕΧ (Χώρου Εποπτευόμενης Χρήσης) χωρίς προηγούμενη απόφαση του Υπουργείου Υγείας, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του φορέα του άρθρου 51 του N. 4139/2013, όπως ισχύει, ή του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού που αναπτύσσει τον ΧΕΧ. Η άδεια διακοπής της λειτουργίας της μονάδας δεν χορηγείται και ο φορέας ή ο οργανισμός δεν διακόπτει τη λειτουργία της μονάδας, εάν δεν εξασφαλιστεί η συνέχιση της φροντίδας των εξυπηρετούμενων αυτής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η εύρυθμη λειτουργία των ΧΕΧ διασφαλίζεται και με την τήρηση του ηλεκτρονικού Μητρώου Καταγραφής των Ληπτών Υπηρεσιών του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αιτιολογημένη αίτηση διακοπής του φορέα του άρθρου 51 του ν. 4139/2013, όπως ισχύει ή του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθμού που αναπτύσσει τον ΧΕΧ.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διακοπή λειτουργίας Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ)

      Επίσημος τίτλος

      Διακοπή λειτουργίας Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ)

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Διαθεσιμότητας Εξασφάλιση της συνέχισης της φροντίδας των εξυπηρετούμενων

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 7 Δ2α/οικ.25602 2020 1607 Β

       Περιγραφή Απαγορεύεται η διακοπή λειτουργίας του ΧΕΧ χωρίς προηγούμενη απόφαση του Υπουργείου Υγείας, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του φορέα του άρθρου 51 του ν. 4139/2013, όπως ισχύει, ή του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού που αναπτύσσει τον ΧΕΧ. Η άδεια διακοπής της λειτουργίας της μονάδας δε χορηγείται και ο φορέας ή ο οργανισμός δεν διακόπτει τη λειτουργία της μονάδας, εάν δεν εξασφαλιστεί η συνέχιση της φροντίδας των εξυπηρετούμενων αυτής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201607

      • Νόμος 51 4139 2013 74 Α

       Περιγραφή Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100074

      • 1 Αίτηση του φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απαγορεύεται η διακοπή λειτουργίας του ΧΕΧ χωρίς προηγούμενη απόφαση του Υπουργείου Υγείας, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του φορέα του άρθρου 51 του ν. 4139/2013, όπως ισχύει, ή του Οργανισμού Τοπι- κής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού που αναπτύσσει τον ΧΕΧ.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση αιτήματος από την αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση υπουργικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απαγορεύεται η διακοπή λειτουργίας του ΧΕΧ χωρίς προηγούμενη απόφαση του Υπουργείου Υγείας, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του φορέα του άρθρου 51 του ν. 4139/2013, όπως ισχύει, ή του Οργανισμού Τοπι- κής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού που αναπτύσσει τον ΧΕΧ.

       Ναι Όχι


      • 4 Διακοπή της μονάδας πριν την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο φορέας ή ο Οργανισμός προβεί στη διακοπή της μονάδας πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παραπάνω παραγράφου, με απόφαση του Υπουργού Υγείας ο φορέας ή ο Οργανισμός αποκλείεται από τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος άδειας λειτουργίας.

       Ναι Όχι


      • 5 Αποκλεισμός από τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος άδειας λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο φορέας ή ο Οργανισμός προβεί στη διακοπή της μονάδας πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παραπάνω παραγράφου, με απόφαση του Υπουργού Υγείας ο φορέας ή ο Οργανισμός αποκλείεται από τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος άδειας λειτουργίας.

       Ναι Όχι


      • 6 Διακοπή λειτουργίας Χ.Ε.Χ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η άδεια διακοπής της λειτουργίας της μονάδας δε χορηγείται και ο φορέας ή ο οργανισμός δεν διακόπτει τη λειτουργία της μονάδας, εάν δεν εξασφαλιστεί η συνέχιση της φροντίδας των εξυπηρετούμενων αυτής.

       Ναι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση διαδικασίας       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.