Διακοπή ρεύματος με λύση συμβολαίου - αίτηση τελικού διακανονισμού ΔΕΗ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe4c4361a-4357-454a-a763-5659b36554c9 443614

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΕΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη λύση σύμβασης ηλεκτροδότησης με πάροχο τη ΔΕΗ, ώστε να σταματήσει η έκδοση λογαριασμών στο όνομα του ενδιαφερόμενου πελάτη, λόγω μετεγκατάστασής του σε άλλο ακίνητο ή θανάτου του αλλά και για παροχές ακινήτων που είναι στο όνομά του και δεν είναι πλέον κατοικούμενα. Αίτημα λύσης σύμβασης μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από τον συμβαλλόμενο πελάτη πρόσωπο. Για τη λύση της σύμβασης, απαιτείται προηγουμένως η εξόφληση του συνόλου εκκρεμών οφειλών ή εναλλακτικά διακανονισμός για την τμηματική εξόφλησή τους.

Βασικές πληροφορίες

Αρμόδιος ιδιωτικός φορέας

ΔΕΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Με την κατάθεση αίτησης λύσης σύμβασης, θα εκδοθεί ο τελικός λογαριασμός, ο οποίος θα περιλαμβάνει την κατανάλωση μεταξύ της ένδειξης του τελευταίου Εκκαθαριστικού λογαριασμού που έχει ήδη εκδοθεί και της τελικής ένδειξης την ημέρας της διακοπής. Κατά τον υπολογισμό του τελικού λογαριασμού, θα συμψηφισθεί και η προκαταβολή έναντι κατανάλωσης ρεύματος που είχε αρχικά καταβληθεί κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να παραλάβει τον τελικό λογαριασμό σε διαφορετική διεύθυνση, η νέα διεύθυνση θα πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση διακοπής.

Τελευταία ενημέρωση

19/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Διακοπή ρεύματος με λύση συμβολαίου - αίτηση τελικού διακανονισμού ΔΕΗ

Σημειώσεις

Η αίτηση για τη λύση σύμβασης προμήθειας ρεύματος με τη ΔΕΗ μπορεί να υποβληθεί:
 • Ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας, που βρίσκεται στον ιστότοπο της ΔΕΗ (https://www.dei.gr/el/gia-to-spiti/ypostiriksi-epikoinonia/symvaseis-ilektrodotisis/)
 • Τηλεφωνικώς, κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, στο 800-900-1000 (χωρίς χρέωση), Δευτέρα έως Παρασκευή 7:00-23:00 και Σάββατο 10:00-20:00. Για κλήσεις από το εξωτερικό, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καλέσει στο +30-211-2110770.
 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα ΔΕΗ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης (αν ο συμβαλλόμενος πελάτης είναι Νομικό Πρόσωπο)

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διακοπή ηλεκτροδότησης με λύση συμβολαίου και τελική τακτοποίηση οφειλών ΔΕΗ

      Επίσημος τίτλος

      Διακοπή ρεύματος με λύση συμβολαίου - αίτηση τελικού διακανονισμού ΔΕΗ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Τηλεφωνική επικοινωνία

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Πιστοποίησης Σε αίτηση για λύση της σύμβασης μπορεί να προβεί, το πρόσωπο στο όνομα του οποίου είναι η παροχή ή τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση του συμβαλλόμενου.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Εξόφληση των οφειλών, όπως αυτές προκύψουν από τον υπολογισμό της κατανάλωσης μεταξύ του τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασμού έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης διακοπής, μείον το ποσό της καταβληθείσας εγγύησης κατά την αρχική σύναψη του συμβολαίου.

       Όχι Όχι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω εκπροσώπου, θα χρειαστεί να κατατεθεί αντίγραφο της ταυτότητας και του εκπροσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αποδεικτικά εκπροσώπησης (ΦΕΚ σύστασης/Καταστατικό/Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), αν η παροχή είναι στο όνομα Νομικού Προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αποδεικτικά εκπροσώπησης (ΦΕΚ σύστασης/Καταστατικό/Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), αν η παροχή είναι στο όνομα Νομικού Προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 3 Γνωστοποίηση ΑΦΜ. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Γνωστοποίηση ΑΦΜ.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 4 Γνωστοποίηση Αριθμού Παροχής ή ένας λογαριασμός ρεύματος. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Γνωστοποίηση Αριθμού Παροχής ή ένας λογαριασμός ρεύματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 5 Γνωστοποίηση διεύθυνσης αποστολής τελικού λογαριασμού. Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Γνωστοποίηση διεύθυνσης αποστολής τελικού λογαριασμού.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να λάβει τον τελικό λογαριασμό σε διαφορετική διεύθυνση, θα χρειαστεί να την γνωστοποιήσει κατά την υποβολή της αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Παροχής στοιχείων

       Όχι 5743

      • 6 Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται νομίμως θεωρημένη εξουσιοδότηση από τον συμβαλλόμενο πελάτη. Εξουσιοδότηση

       Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται νομίμως θεωρημένη εξουσιοδότηση από τον συμβαλλόμενο πελάτη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 3070

      • 7 Στην περίπτωση που ο συμβαλλόμενος με τη ΔΕΗ πελάτης δεν βρίσκεται εν ζωή, η αίτηση λύσης Σύμβασης μπορεί να υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο, με την κατάθεση ληξιαρχικής πράξης θανάτου του. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Στην περίπτωση που ο συμβαλλόμενος με τη ΔΕΗ πελάτης δεν βρίσκεται εν ζωή, η αίτηση λύσης Σύμβασης μπορεί να υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο, με την κατάθεση ληξιαρχικής πράξης θανάτου του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 1701

      • Υπουργική Απόφαση 1 1177367 2016 1463 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες» (ΦΕΚ Β΄ 832/09.04.2013) Αρ.Πράξης:ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.177367

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201463

      • Υπουργική Απόφαση 22 2013 832 Β

       Περιγραφή Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200832

      • Προεδρικό Διάταγμα Άρθρο 46 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο συμβαλλόμενος πελάτης, υποβάλλει αίτημα με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κατάστημα ΔΕΗ ή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικώς.

       Όχι Όχι


      • 2 Ηλεκτρονική υποβολή: Είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΔΕΗ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο συμβαλλόμενος πελάτης μπορεί να υποβάλλει το αίτημα ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας στον ιστότοπο της ΔΕΗ: https://www.dei.gr/el/gia-to-spiti/ypostiriksi-epikoinonia/symvaseis-ilektrodotisis/

       Σημειώσεις Βήματα:

       • Από το μενού του πεδίου "Κατηγορίες αιτήματος", επιλέγει "Λύση σύμβασης".

       Ναι Όχι


      • 3 Επιλογή κατηγορίας αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το κουμπί “Χρειάζεστε βοήθεια;” που βρίσκεται κάτω από τις συχνές ερωτήσεις και στο μενού του πεδίου "Κατηγορίες αιτήματος", επιλέγει "Λύση Σύμβασης".

       Ναι Όχι


      • 4 Καταχώριση στοιχείων στη φόρμα υποβολής αίτησης και επισύναψη δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καταχωρίζει τα στοιχεία του, επισυνάπτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συμπληρώνει εφόσον το κρίνει απαραίτητο ένα σύντομο μήνυμα κειμένου.

       Σημειώσεις Απαραίτητα στοιχεία:

       • 1. Όνομα - Επώνυμο
       • 2.ΑΦΜ
       • 3.E-mail και τηλέφωνο Επικοινωνίας
       • 4.Επισύναψη δικαιολογητικών

       Ναι Όχι


      • 5 Υποβολή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος πατάει "Υποβολή", προκειμένου να οριστικοποιήσει το αίτημα.

       Ναι Όχι


      • 6 Τηλεφωνική καταχώριση του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί τα απαιτούμενα στοιχεία (ΑΦΜ, Αριθμό Παροχής, ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του συμβαλλόμενου) στον υπάλληλο της ΔΕΗ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας. Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπάλληλο της ΔΕΗ.

       Ναι Όχι


      • 7 Υποβολή της αίτησης σε κατάστημα ΔΕΗ: Έλεγχος ταυτοπροσωπίας και πληρότητας προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της ΔΕΗ ελέγχει τα νομιμοποιητικά έγγραφα του ενδιαφερόμενου και την πληρότητα των δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 8 Επεξεργασία του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΕΗ, προβαίνει σε έλεγχο για τυχόν απαιτούμενες διαδικασίες που πρέπει να προηγηθούν π.χ για τυχόν διακανονισμό οφειλών με τον συμβαλλόμενο πελάτη.

       Σημειώσεις Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου - εγκαταστάστη πρέπει να ανανεώνεται κάθε 7ετία.

       Όχι Όχι


      • 9 Αποπληρωμή του τελικού λογαριασμού από τον συμβαλλόμενο πελάτη και προσκόμιση του αποδεικτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο συμβαλλόμενος πελάτης προβαίνει σε εξόφληση του τελικού λογαριασμού και προσκομίζει το αποδεικτικό στον υπάλληλο της ΔΕΗ.

       Όχι Όχι


      • 10 Διακανονισμός οφειλών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες τις οποίες ο ενδιαφερόμενος δεν δυναται να εξοφλήσει άμεσα, μπορούν να ρυθμιστούν για τμηματική εξόφληση με μηνιαίες καταβολές και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες.

       Σημειώσεις Για πληροφορίες και υποβολή της αίτησης ρύθμισης οφειλών ηλεκτρονικά : https://www.dei.gr/el/gia-to-spiti/ypostiriksi-epikoinonia/pliromes-rythmiseis-revma/

       Όχι Όχι


      • 11 Μεταβίβαση του αιτήματος διακοπής ρεύματος στον ΔΕΔΔΗΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 12 Διακοπή ηλεκτροδότησης και γνωστοποίηση στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.