Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Πλωτών Ναυπηγημάτων ή Μόνιμης Αγκυροβολίας Πλοίων και Ίδρυσης Κατ/των Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb042a577-5243-49ef-a084-337c5a1f40bb 995378 Cross-border provision of services for floating constructions or permanent anchorages and the installation of sanitary establishments thereon

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Λιμενικές Αρχές, Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας της οικείας Λιμενικής Αρχής

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης πλωτών ναυπηγημάτων ή μόνιμης αγκυροβολίας πλοίων και ίδρυσης επ’ αυτών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και απευθύνεται σε παρόχους, οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί και ασκούν μόνιμα το συγκεκριμένο επάγγελμα/ δραστηριότητα σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας της οικείας Λιμενικής Αρχής


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση Προσωρινής/ Διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης πλωτών ναυπηγημάτων ή μόνιμης αγκυροβολίας πλοίων και ίδρυση επ’ αυτών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σημειώσεις

Στην εν λόγω δήλωση αναγράφονται τα βασικά στοιχεία του πλοίου ή του πλωτού ναυπηγήματος, την ακριβή θέση και έκταση του παραχωρηθέντος θαλάσσιου χώρου και το είδος του καταστήματος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    NACE

    • 74.9 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση Προσωρινής / Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών για το Επάγγελμα / τη Δραστηριότητα Εγκατάστασης Πλωτών Ναυπηγημάτων ή Μόνιμης Αγκυροβολίας Πλοίων και Ίδρυσης Επ' Αυτών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,,,,,


      • 1 Εργασιακές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ασκεί νόμιμα το εν λόγω επάγγελμα / δραστηριότητα στο κράτος - μέλος εγκατάστασης.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να τηρεί τα έγγραφα που ορίζεται να έχει το πλοίο ή το πλωτό ναυπήγημα για λόγους ασφαλείας.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Πρέπει να διενεργηθεί επιθεώρηση του πλοίου.

       Όχι Όχι

      • 4 Ιδιοκτησιακές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει την κυριότητα πλωτού ναυπηγήματος ή πλοίου.

       Όχι Όχι

      • 5 Ιδιοκτησιακές Ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να έχει αποδεδειγμένα και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παραχωρήσει στον ενδιαφερόμενο θαλάσσιο χώρο για τη μόνιμη αγκυροβολία του πλοίου ή την εγκατάσταση του πλωτού ναυπηγήματος, με σκοπό τη λειτουργία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επ’ αυτού.

       Όχι Όχι

      • 6 Φορολογικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για τα αδικήματα: σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για τα υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, βιασμό, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί προστασίας του εθνικού νομίσματος, των διατάξεων για τη παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή τοξικών, ναρκωτικών, διαβρωτικών, χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών ή ουσιών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936, όπως ισχύει, και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους εγκατάστασης, ότι ο ενδιαφερόμενος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό και νόμιμα ασκεί τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος κατά τον χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους εγκατάστασης, ότι ο ενδιαφερόμενος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό και νόμιμα ασκεί τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος κατά τον χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Αποδεκτικό έγγραφο εργασίας, το οποίο πιστοποιεί την ενασχόληση του ενδιαφερόμενου στο κράτος – μέλος εγκατάστασης με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, την οποία και θα παράσχει στην ελληνική επικράτεια. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αποδεκτικό έγγραφο εργασίας, το οποίο πιστοποιεί την ενασχόληση του ενδιαφερόμενου στο κράτος – μέλος εγκατάστασης με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, την οποία και θα παράσχει στην ελληνική επικράτεια.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8181

      • 3 Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α’/1986) με την οποία ενδιαφερόμενος δηλώνει : «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ……….. διαθέτω την αριθ. ……… άδεια άσκησης επιτηδεύματος η οποία μου έχει χορηγηθεί από την ………. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)». Υπεύθυνη Δήλωση

       Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α’/1986) με την οποία ενδιαφερόμενος δηλώνει : «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ……….. διαθέτω την αριθ. ……… άδεια άσκησης επιτηδεύματος η οποία μου έχει χορηγηθεί από την ………. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)».

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Φωτοαντίγραφο των αδειών ναυπήγησης ή μετασκευής του πλοίου ή του πλωτού ναυπηγήματος. Άδεια χρήσης

       Φωτοαντίγραφο των αδειών ναυπήγησης ή μετασκευής του πλοίου ή του πλωτού ναυπηγήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9848

      • 5 Φωτοαντίγραφο του εν ισχύ Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεωρήσεως (Π.Γ.Ε.) και του Πιστοποιητικού κυριότητας του πλοίου ή του πλωτού ναυπηγήματος. Πιστοποιητικό

       Φωτοαντίγραφο του εν ισχύ Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεωρήσεως (Π.Γ.Ε.) και του Πιστοποιητικού κυριότητας του πλοίου ή του πλωτού ναυπηγήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Έγγραφο αποδεικτικό της μίσθωσης του πλοίου ή του πλωτού ναυπηγήματος, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την κυριότητα αυτού. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Έγγραφο αποδεικτικό της μίσθωσης του πλοίου ή του πλωτού ναυπηγήματος, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την κυριότητα αυτού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 7 Αντίγραφο της πράξης παραχώρησης και της απόφασης έγκρισής της (όταν αυτή απαιτείται), με τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο φορέας εκμετάλλευσης έχει παραχωρήσει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στον αιτούντα θαλάσσιο χώρο για τη μόνιμη αγκυροβολία του πλοίου ή την εγκατάσταση του πλωτού ναυπηγήματος με σκοπό τη λειτουργία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επ’ αυτού. Έγκριση

       Αντίγραφο της πράξης παραχώρησης και της απόφασης έγκρισής της (όταν αυτή απαιτείται), με τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο φορέας εκμετάλλευσης έχει παραχωρήσει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στον αιτούντα θαλάσσιο χώρο για τη μόνιμη αγκυροβολία του πλοίου ή την εγκατάσταση του πλωτού ναυπηγήματος με σκοπό τη λειτουργία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επ’ αυτού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 8 Σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων σε τρία (3) αντίτυπα, θεωρημένα από ΚΕΠ. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων σε τρία (3) αντίτυπα, θεωρημένα από ΚΕΠ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 9 Ισοδύναμο ή αντίστοιχο έγγραφο του ποινικού μητρώου της Ελλάδας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα ακόλουθα αδικήματα: σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για τα υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, βιασμό, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί προστασίας του εθνικού νομίσματος, των διατάξεων για τη παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή τοξικών, ναρκωτικών, διαβρωτικών, χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών ή ουσιών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936, όπως ισχύει, και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Στην περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Ισοδύναμο ή αντίστοιχο έγγραφο του ποινικού μητρώου της Ελλάδας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα ακόλουθα αδικήματα: σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για τα υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, βιασμό, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί προστασίας του εθνικού νομίσματος, των διατάξεων για τη παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή τοξικών, ναρκωτικών, διαβρωτικών, χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών ή ουσιών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936, όπως ισχύει, και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Στην περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 10 Φωτοαντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων του νομικού προσώπου και τυχόν τροποποιητικών πράξεων καθώς επίσης και σχετικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ορισμός του νόμιμου εκπροσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Φωτοαντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων του νομικού προσώπου και τυχόν τροποποιητικών πράξεων καθώς επίσης και σχετικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ορισμός του νόμιμου εκπροσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 513.12/13/53 2013 29 Β

       Περιγραφή Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών για την άσκηση δώδεκα (12) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200029

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Δήλωσης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Γραφείο Γραμματείας και Πληροφορικής της Λιμενικής Αρχής ή στο ΚΕΠ - ΕΚΕ την δήλωση με επισυναπτόμενα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή O ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη δήλωση και το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Γραμματείας και Πληροφορικής πρωτοκολλεί την Δήλωση.

       Όχι Όχι


      • 5 Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει το πρωτόκολλο που έλαβε η δήλωσή του στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας συμπληρώνει, σφραγίζει και υπογράφει τη Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος και εν συνεχεία την παραδίδει στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις το στέλεχος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον καλούντα και του ζητά να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη σχεδίου από στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας συντάσσει σχέδιο εγγράφου με απόψεις υπέρ ή κατά της εγκατάστασης πλωτών ναυπηγημάτων ή μόνιμης αγκυροβολίας πλοίων και για την ίδρυση επ’ αυτών Κ.Υ.Ε. επί του συγκεκριμένου σημείου και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή σχεδίου από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας υπογράφει το σχέδιο του εγγράφου απόψεων και το προωθεί στον Υποδιοικητή του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή σχεδίου από τον Υποδιοικητή του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υποδιοικητής του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας υπογράφει το σχέδιο του εγγράφου απόψεων και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή σχεδίου από τον Προϊστάμενο του Τομέα Λιμενικής Αστυνομία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας υπογράφει το σχέδιο του εγγράφου απόψεων και το προωθεί στον Υπολιμενάρχη.

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή σχεδίου από τον Υπολιμενάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπολιμενάρχης υπογράφει το σχέδιο του εγγράφου απόψεων και το προωθεί στο Λιμενάρχη.

       Όχι Όχι


      • 13 Υπογραφή σχεδίου από το Λιμενάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Λιμενάρχης υπογράφει το σχέδιο του εγγράφου απόψεων και το επιστρέφει στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 14 Αποστολή εγγράφου στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας και στη Διεύθυνση Λιμένων και Κτηριακών Υποδομών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο απόψεων με συνημμένο αντίγραφο της αίτησης στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας και στη Διεύθυνση Λιμένων και Κτηριακών Υποδομών.

       Όχι Όχι


      • 15 Αποστολή εγγράφων στην αρμόδια Λιμενική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι γραμματείες των προαναφερθέντων Διευθύνσεων πρωτοκολλούν το σχετικό έγγραφο. Οι Διευθύνσεις Λιμενικής Αστυνομίας και Λιμένων και Κτηριακών Υποδομών και Λιμενικής Αστυνομίας συντάσσουν έγγραφο με το οποίο συμφωνούν ή όχι με τις απόψεις τις Λιμενικής Αρχής.

       Όχι Όχι


      • 16 Αποστολή εγγράφων στην αρμόδια Λιμενική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Λιμενικής Αστυνομίας και Λιμένων και Κτηριακών Υποδομών αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.

       Όχι Όχι


      • 17 Σύνταξη Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων από στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας συντάσσει, υπογράφει και προωθεί στην ιεραρχία το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 18 Παράδοση βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείο Γενικής Αστυνομίας παραδίδει τη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 19 Αποστολή βεβαίωσης στις αρμόδιες αρχές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας επιδίδει τη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων στη Δ.Ο.Υ. και στην υγειονομική υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.