Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για τη Δραστηριότητα της Εμπορίας Νεοτέρων Κινητών Μνημείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηedfd8b49-3d7c-4b6d-a456-3db44f05b7f7 766924 Cross-border provision of services for the activity of Trade of Μοdern Mobile Monuments

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου εντός της ελληνικής Επικράτειας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
    


    NACE

    • 47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για τη Δραστηριότητα της Εμπορίας Νεοτέρων Κινητών Μνημείων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Υποβολή αίτησης

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο αιτών να είναι εγκατεστημένος και να ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητας σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να αποδεικνύει τη διετή τουλάχιστον ενασχόλησή του με την εμπορία νεοτέρων μνημείων.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Να διαθέτει κατάλληλο χώρο καταστήματος και αποθήκευσης, που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 4 της ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ//34668/11-4-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 669/Β/16-4-2008). Το κατάστημα κι οι αποθήκες πρέπει να βρίσκονται σε πόλεις, όπου εδρεύουν υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού αρμόδιες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις νησιωτικές περιοχές καταστήματα νεότερων μνημείων ιδρύονται μόνο σε έδρες Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Δεν έχει αναγνωρισθεί ως Συλλέκτης μνημείων και δεν ασκεί επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και σε περίπτωση νομικού προσώπου των διοικούντων ή των μελών διοίκησης αυτού. Η υπεύθυνη δήλωση αναφέρει ότι : (α) δεν έχει αναγνωριστεί ως συλλέκτης μνημείων, δεν ασκεί επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων, (β) δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την πολιτιστική κληρονομιά ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος (γ) δεν ασκεί στο ίδιο κατάστημα εμπορία εκμαγείων, απεικονίσεων και αντιγράφων πολιτιστικών αγαθών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και σε περίπτωση νομικού προσώπου των διοικούντων ή των μελών διοίκησης αυτού. Η υπεύθυνη δήλωση αναφέρει ότι : (α) δεν έχει αναγνωριστεί ως συλλέκτης μνημείων, δεν ασκεί επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων, (β) δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την πολιτιστική κληρονομιά ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος (γ) δεν ασκεί στο ίδιο κατάστημα εμπορία εκμαγείων, απεικονίσεων και αντιγράφων πολιτιστικών αγαθών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης, ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό και νόμιμα ασκεί την συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η άσκηση της κατά το χρόνο χορήγη− σης της βεβαίωσης, ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται τέτοια βεβαίωση από το κράτος μέλος εγκατάστασης, προσκομίζονται έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τη διετή τουλάχιστον ενασχόληση του ενδιαφερομένου με τη συγκεκριμένη ή με συναφή δραστηριότητα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης, ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό και νόμιμα ασκεί την συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η άσκηση της κατά το χρόνο χορήγη− σης της βεβαίωσης, ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται τέτοια βεβαίωση από το κράτος μέλος εγκατάστασης, προσκομίζονται έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τη διετή τουλάχιστον ενασχόληση του ενδιαφερομένου με τη συγκεκριμένη ή με συναφή δραστηριότητα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Τίτλος κτήσης ή παραχώρησης του ακινήτου ή το μισθωτήριο συμβόλαιο όπου θα στεγάζεται το κατάστημα. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε πολυκατοικία, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και τον κανονισμό της πολυκατοικίας, από τον οποίο να προκύπτει ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση καταστήματος. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλος κτήσης ή παραχώρησης του ακινήτου ή το μισθωτήριο συμβόλαιο όπου θα στεγάζεται το κατάστημα. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε πολυκατοικία, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και τον κανονισμό της πολυκατοικίας, από τον οποίο να προκύπτει ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση καταστήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 4 Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου και των αποθηκών κλίμακας 1/50 σε δύο αντίγραφα θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 4 της ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/43668/16.4.2008. Οι χώροι του καταστήματος εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων εφόσον από άλλες διατάξεις δεν επιβάλλονται αυστηρότερες προϋποθέσεις πρέπει: (α) να έχουν συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 50 τ.μ., (β) να έχουν ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος, τουλάχιστον 2,50 μέτρα, (γ) να έχουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας (συναγερμό κτλ.), (δ) να έχουν εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και πυροπροστασίας σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, (ε) να έχουν κατάλληλα επαρκή μέσα φωτισμού και κλιματισμού και να επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισμό και απολύμανση, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής διατήρησης και ασφάλειας των κινητών μνημείων, (στ) Το κατάστημα εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων και οι αποθήκες του να μη στεγάζονται σε υπόγειο χώρο, (ζ) να είναι εξασφαλισμένη η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους χώρους του καταστήματος. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου και των αποθηκών κλίμακας 1/50 σε δύο αντίγραφα θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 4 της ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/43668/16.4.2008. Οι χώροι του καταστήματος εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων εφόσον από άλλες διατάξεις δεν επιβάλλονται αυστηρότερες προϋποθέσεις πρέπει: (α) να έχουν συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 50 τ.μ., (β) να έχουν ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος, τουλάχιστον 2,50 μέτρα, (γ) να έχουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας (συναγερμό κτλ.), (δ) να έχουν εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και πυροπροστασίας σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, (ε) να έχουν κατάλληλα επαρκή μέσα φωτισμού και κλιματισμού και να επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισμό και απολύμανση, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής διατήρησης και ασφάλειας των κινητών μνημείων, (στ) Το κατάστημα εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων και οι αποθήκες του να μη στεγάζονται σε υπόγειο χώρο, (ζ) να είναι εξασφαλισμένη η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους χώρους του καταστήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 5 Ονομαστική κατάσταση του τυχόν υπάρχοντος προσωπικού. Κατάσταση προσωπικού/συνεργατών

       Ονομαστική κατάσταση του τυχόν υπάρχοντος προσωπικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • 6 Στοιχεια ασφαλιστικής κάλυψης για επαγγελματική ευθύνη Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Στοιχεια ασφαλιστικής κάλυψης για επαγγελματική ευθύνη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 7210

      • Νόμος 1 4512 2013 107 Α

       Περιγραφή Υποπαράγραφος Ε7: «Επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού)», παρ. 1 και 4. (διατήρηση περιορισμών για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100107

      • Νόμος 2 και 3 3919 2011 32 Α

       Περιγραφή Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων / Άρθρα 2 και 3: Κατάργηση της απαίτησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100032

      • Νόμος 32 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/31106/587/2011 (ΦΕΚ 796/Β) 2011 796 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης εμπόρου νεοτέρων κινητών μνημείων και καταστημάτων εμπορίας νεοτέρων κινητών μνημείων μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ-ΚΕΠ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200796

      • Υπουργική Απόφαση ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34668/2008 2008 669 Β

       Περιγραφή Καταλληλότητα και λειτουργία αρχαιοπωλείων ή καταστημάτων εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080200669

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Β΄/106739/1882 2011 2602 Β

       Περιγραφή Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 34668/2008 ΥΑ (ΦΕΚ B΄/669) στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202602

      • 1 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο συμπληρωμένης της τυποποιημένης αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεότερων Κινητών Μνημείων, ή σε περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, ή στα ΚΕΠ – ΕΠΕ. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης στα ΚΕΠ ή σε περιφερειακή υπηρεσία, έλεγχος από τον υπάλληλο υποδοχής της πληρότητας των δικαιολογητικών και διαβίβαση του φακέλου στη Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΥΠΠΟΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης και έλεγχος από τον υπάλληλο υποδοχής της πληρότητας των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης στα ΚΕΠ ή σε περιφερειακή υπηρεσία, έλεγχος από τον υπάλληλο υποδοχής της πληρότητας των δικαιολογητικών και διαβίβαση του φακέλου στη Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΥΠΠΟΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος ορθότητας των δικαιολογητικών και διενέργεια αυτοψία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος ορθότητας των δικαιολογητικών από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεότερων Κινητών Μνημείων και διενέργεια αυτοψίας σε κατάστημα – αποθήκες.

       Όχι Όχι


      • 4 Προετοιμασία εισήγησης από τη Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προετοιμασία εισήγησης από τη ΔΙΝΕΠΟΚ και παραπομπή στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων (ΚΣΝΜ).

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση εισήγησης από το ΚΣΝΜ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Εξέταση του θέματος σε συνεδρίαση του ΚΣΝΜ, έκδοση γνωμοδότησης από τη Γραμματεία του Συμβουλίου.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης, επεξεργασία σχεδίου Απόφασης από τη ΔΙΝΕΠΟΚ. Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης, σύνταξη και αποστολή στον ενδιαφερόμενο εγγράφου για την απόρριψη του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή Aπόφασης και κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογραφή της Απόφασης από την ιεραρχία του ΥΠΠΟΑ με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.