Διαχείριση αιτημάτων/καταγγελιών για ταχυδρομικές υπηρεσίες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3b18c635-7ad8-4760-a69c-c074c9491a56 318635

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Εποπτείας Ελέγχου και Προστασίας Καταναλωτών, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

30 έως 60 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αφορά στην υποβολή στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) καταγγελίας από καταναλωτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με υπηρεσίες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, στην προώθηση αυτής από την ΕΕΤΤ στον αρμόδιο Πάροχο και την ενημέρωση του καταγγέλλοντος για τις ενέργειες του τελευταίου και την τελική έκβαση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Εποπτείας Ελέγχου και Προστασίας Καταναλωτών

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Με την επιφύλαξη της ασκήσεως ενδίκου μέσου και βοηθήματος, ενώπιον των δικαστικών αρχών, οι χρήστες, ατομικά ή συλλογικά, δύνανται να προσφεύγουν στην ΕΕΤΤ για παράπονα προς φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι αναφορές/καταγγελίες καταναλωτών που υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ, αφού πρώτα ο καταγγέλλων έχει απευθυνθεί στον Πάροχο και δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα είτε μέσω φιλικού διακανονισμού είτε μέσω της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, διαβιβάζονται στην καταγγελλόμενη επιχείρηση και ζητείται να απαντήσει, μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες αν δεν ορίζεται σχετική προθεσμία. Η ΕΕΤΤ προβαίνει σε ταξινόμηση των καταγγελιών με βάση τη βαρύτητα των καταγγελλόμενων παραβάσεων της νομοθεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών και προβαίνει, όπου κρίνεται αναγκαίο, σε ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Επισημαίνεται ότι οι ενέργειες της ΕΕΤΤ έχουν είτε ρυθμιστικό, είτε κατασταλτικό χαρακτήρα όταν αναδεικνύεται παράβαση από εποπτευόμενο πάροχο/φορέα διατάξεων της νομοθεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών και δεν αποτελούν μέσο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και παρόχων.

Τελευταία ενημέρωση

10/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή καταγγελίας για ταχυδρομικές Υπηρεσίες

Σημειώσεις

Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση (https://www.eett.gr/katanalotes/tachydromikes-ypiresies/diacheirisi-kataggelion/ypovoli-kataggelias-tachydromikon-ypiresion/) 2. Με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eett.gr 3. Με υποβολή με φυσική παρουσία στα γραφεία ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων(ΕΕΤΤ), Λ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι. Η ΕΕΤΤ εξετάζει καταγγελίες μόνο εφόσον οι καταναλωτές έχουν απευθυνθεί πρώτα στο πάροχο και δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα με φιλικό διακανονισμό ή μέσω της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών.

Δεν εξετάζονται καταγγελίες οι οποίες είναι είτε ανώνυμες/ανυπόγραφες είτε αόριστες/προδήλως αβάσιμες, έχουν υβριστικό περιεχόμενο, είτε επαναλαμβάνονται κατά τρόπο καταχρηστικό.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Δεν απαιτούνται κωδικοί για την εισαγωγή στην πλατφόρμα

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ν.2690/1999 και ειδικότερα το άρθρο 4 για τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση.

    NACE

    • 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή καταγγελίας για Ταχυδρομικές υπηρεσίες

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Παροχής στοιχείων Πριν την υποβολή της καταγγελίας στην ΕΕΤΤ πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με τον Πάροχο ενημερώνοντας για το πρόβλημα, στο πλαίσιο προσπάθειας επίλυσης του θέματος με φιλικό διακανονισμό, και αμοιβαίας συμφωνίας. Εάν δεν επιτευχθεί επίλυση ζητείται από το χρήστη η σύγκληση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών η οποία συγκροτείται από εκπρόσωπο του παρόχου, εκπρόσωπο οργάνωσης καταναλωτών με δικαίωμα παράστασης του χρήστη. Ο Πάροχος οφείλει να αποστείλει το πόρισμα, το οποίο θα περιλαμβάνεται στην καταγγελία.

       Όχι Όχι

      • 2 Παροχής στοιχείων Για την υποβολή της καταγγελίας είναι χρήσιμο αρχείο με το αντίγραφο ΣΥΔΕΤΑ/voucher και τα έγγραφα που θα βοηθήσουν στη διερεύνηση του θέματος. Πριν την υποβολή της καταγγελίας ελέγχεται αν έχει παρέλθει η αποκλειστική προθεσμία των 6 μηνών από την ανάθεση στον πάροχο της ταχυδρομικής υπηρεσίας που προβλέπεται από το νόμο.

       Όχι Όχι

      • 3 Παροχής στοιχείων Πριν την υποβολή της καταγγελίας είναι χρήσιμο να εξετασθεί τι προβλέπει ο Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή του Παρόχου και οι Οδηγοί Καταναλωτή της ΕΕΤΤ.

       Όχι Όχι

      • 4 Παροχής στοιχείων Η καταγγελία πρέπει να είναι επώνυμη, σαφής και πλήρως συμπληρωμένη. Η ΕΕΤΤ δεν εξετάζει καταγγελίες οι οποίες είναι είτε ανώνυμες/ανυπόγραφες είτε αόριστες/προδήλως αβάσιμες. Επίσης η ΕΕΤΤ απαλλάσσεται από την υποχρέωση διεκπεραίωσης αιτήσεων καταναλωτών, με υβριστικό περιεχόμενο ή επαναλαμβάνονται κατά τρόπο καταχρηστικό.

       Όχι Όχι

      • 5 Συναίνεσης Ο καταναλωτής πρέπει να λάβει γνώση και να συμφωνήσει με τη "Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" προτού υποβάλει το αίτημα/καταγγελία του στην ΕΕΤΤ

       Όχι Όχι

      • 1 Αρχείο με το αντίγραφο voucher και οποιοδήποτε έγγραφο (πόρισμα επιτροπής, αλληλογραφία με πάροχο, email, φωτογραφίες, διαθέσιμος αριθμός αναφοράς που τυχόν έχει αποδώσει ο Πάροχος στην καταγγελία σας) σχετικό με το θέμα της καταγγελίας για την υποστήριξή της. Αποδεικτικό

       Αρχείο με το αντίγραφο voucher και οποιοδήποτε έγγραφο (πόρισμα επιτροπής, αλληλογραφία με πάροχο, email, φωτογραφίες, διαθέσιμος αριθμός αναφοράς που τυχόν έχει αποδώσει ο Πάροχος στην καταγγελία σας) σχετικό με το θέμα της καταγγελίας για την υποστήριξή της.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.eett.gr/katanalotes/tachydromikes-ypiresies/diacheirisi-kataggelion/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η προσκόμιση είναι προαιρετική και επαφίεται στον καταγγέλοντα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3798

      • Νόμος 14, 16 4053 2012 44 Α

       Περιγραφή Προστασία χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών, Αποζημιώσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200044

      • Κανονισμός 687/327 2013 1874 Β

       Περιγραφή Κανονισμός περί διαδικασιών επίλυσης διαφορών που αναφύονται μεταξύ των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και των χρηστών, καθώς και περί διαδικασιών εξέτασης παραπόνων των χρηστών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201874

      • Κανονισμός 24 1101/003 2024 1670 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Γενικών και Ειδικών Αδειών και όρων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών -Υποχρεώσεις Εξυπηρέτησης Χρηστών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240201670

      • Υπουργική Απόφαση 2 41252 ΕΞ 2021 2021 5479 Β

       Περιγραφή Ορισμός των υπηρεσιών που εμπίπτουν στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και καθορισμός ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης -Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά. ή με σοβαρά προβλήματα όρασης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205479

      • Κανονισμός 688/52 2013 1412 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των περιπτώσεων που επιβάλλεται κατ’ αποκοπή αποζημίωση για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205479

      • Κανονισμός 687/328 2013 1874 Β

       Περιγραφή Κώδικας Δεοντολογίας Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201874

      • Κανονισμός 710/019 2014 1441 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των προϋποθέσεων διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων, των πιθανών παρεκκλίσεων και προϋποθέσεων αυτών, καθώς και θέσπισης ειδικών ρυθμίσεων για την κατ’ οίκον διανομή ταχυδρομικών δεμάτων βάρους το πολύ είκοσι (20) χιλιόγραμμων, στο πλαίσιο της παροχής της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201441

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή καταγγελίας ψηφιακά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή της καταγγελίας μέσω της σελίδας https://www.eett.gr/katanalotes/tachydromikes-ypiresies/diacheirisi-kataggelion/ypovoli-kataggelias-tachydromikon-ypiresion/

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή καταγγελίας μέσω email

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή της καταγγελίας και τυχόν αποδεικτικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eett.gr

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή καταγγελίας δια ζώσης ή ταχυδρομικώς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υποβολή της καταγγελίας διενεργείται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς από τον καταγγέλοντα, στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Λ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι

       Ναι Όχι


      • 5 Πρωτοκόλληση καταγγελίας και χρεωσή της στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής, η χρέωση της καταγγελίας διενεργείται από την Κεντρική Γραμματεία της ΕΕΤΤ ιεραρχικά στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ταχυδρομείων & Ταχυμεταφορών που χρεώνει στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτείας Ελέγχου και Προστασίας Καταναλωτών που αναθέτει σε αρμόδιο υπάλληλο

       Σημειώσεις Η υποβολή της καταγγελίας πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι επώνυμη. Ανώνυμες καταγγελίες δεν εξετάζονται. Επίσης η ΕΕΤΤ απαλλάσσεται από την υποχρέωση διεκπεραίωσης αιτήσεων καταναλωτών, οι οποίες έχουν υβριστικό περιεχόμενο είτε επαναλαμβάνονται κατά τρόπο καταχρηστικό.

       Όχι Όχι


      • 6 Αξιολόγηση καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αξιολόγηση της καταγγελίας από τον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να αποφασίσει για τις επόμενες ενέργειες

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς τον καταγγέλλοντα λόγω ελλείψεων στοιχείων ή αναρμοδιότητας ΕΕΤΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 8 Επιστροφή για επαναχρέωση σε αρμόδιο τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν διαπιστωθεί ότι η καταγγελία αφορά άλλο τμήμα της ΕΕΤΤ επιστρέφεται στο τμήμα κεντρικής Γραμματείας για επαναχρέωση.

       Ναι Ναι


      • 9 Καταχώρηση καταγγελίας στο σύστημα ΕΡΜΗΣ και αποστολή στον Πάροχο με κοινοποίηση στον καταγγέλλοντα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον η καταγγελία είναι ορθή και πλήρης καταχωρείται στο Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών της ΕΕΤΤ (ΕΡΜΗΣ) και αποστέλλεται στον Πάροχο για τις δικές του ενέργειες.

       Ναι Όχι


      • 10 Εξέταση καταγγελίας από τον Πάροχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Πάροχος παραλαμβάνει την καταγγελία μέσω του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών ΕΡΜΗΣ και προχωρά στις απαιτούμενες ενέργειες κατά την κρίση του. Στη συνέχεια ενημερώνει το σύστημα με την απάντησή του εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών. Ο πάροχος μπορεί να ζητήσει παράταση το πολύ πέντε εργασίμων ημερών μέσω του ΕΡΜΗΣ. Η παράταση απαιτεί έγκριση από την ΕΕΤΤ στο σύστημα

       Σημειώσεις Στην περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας (συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης) που έχει ο Πάροχος για να υποβάλει την απάντησή του στο σύστημα, εκκινούν διαδικασίες ενέργειες κλήσης σε ακρόαση.

       Όχι Όχι


      • 11 Ενημέρωση καταγγέλλοντα και ΕΕΤΤ με την απάντηση του Παρόχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσω του συστήματος καταγγελιών ΕΡΜΗΣ, ο Πάροχος αποστέλλει την απάντησή του η οποία κοινοποιείται στον καταγγέλλοντα και στην ΕΕΤΤ. Επιπλέον ο καταγγέλλων έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης για την πορεία εξέλιξης της καταγγελίας του ανά πάσα στιγμή. Εφόσον δεν κρίνει την απάντηση ικανοποιητική, η ΕΕΤΤ δύναται να επιστρέψει την υπόθεση στον Πάροχο για να την επανεξετάσει.

       Σημειώσεις Η ΕΕΤΤ δύναται να αποστείλει επιστολή προς τον καταγγέλλοντα για να ζητήσει τη σύγκληση Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών

       Όχι Όχι


      • 12 Ολοκλήρωση καταγγελίας στο σύστημα διαχείρισης καταγγελιών ΕΡΜΗΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που ο καταγγέλλων δεν θεωρεί την απάντηση του Παρόχου ικανοποιητική δύναται να υποβάλει επαναληπτική καταγγελία. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εποπτείας Ελέγχου και Προστασίας Καταναλωτών της Διεύθυνσης Ταχυδρομείων και Ταχυμεταφορών συγκεντρώνει τις καταγγελίες ανά δίμηνο σε μια αναφορά προς ενημέρωση της Διοίκησης και για τυχόν περαιτέρω ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 13 Περαιτέρω διερεύνηση από την ΕΕΤΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αν αποσταλεί εκ μέρους του καταγγέλλοντα αμφισβήτηση της απάντησης του Παρόχου ή επερώτηση για τη γνώμη της ΕΕΤΤ, αν η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ενδεχόμενες παραβάσεις ή αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενο θέμα καταγγελίας προς τον ίδιο Πάροχο από πολλούς καταναλωτές, τότε η ΕΕΤΤ προχωρά σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης

       Όχι Όχι


      • 14 Μη διαπίστωση παράβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν δεν διαπιστωθεί κάποια παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, η διαδικασία ολοκληρώνεται.

       Ναι Ναι


      • 15 Ήπια ευρήματα και αποστολή επιστολής συμμόρφωσης στον Πάροχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν διαπιστωθεί ήπια παράβαση τότε συντάσσεται και αποστέλλεται επιστολή συμμόρφωσης προς τον Πάροχο.

       Ναι Ναι


      • 16 Σοβαρά ευρήματα και έναρξη ελέγχου Παρόχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν διαπιστωθεί σοβαρή παράβαση τότε εκκινεί διαδικασία ελέγχου με εμπλοκή των αρμόδιων οργανικών μoνάδων της ΕΕΤΤ.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.