Διαχείριση αιτούντων διεθνή προστασία με σήμανση από την Ελληνική Αστυνομία (έγγραφα ΔΕΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9ef6d35c-3b8b-45c5-a566-21d9c02b6793 559179

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

28 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά συνέχεια των διαδικασιών απλής καταγραφής ή πλήρους καταγραφής των αιτούντων παροχής διεθνούς προστασίας. Συγκεκριμένα αφορά στη διαχείριση των αιτούντων διεθνή προστασία από την Υπηρεσία Ασύλου, για τους οποίους έχει προκύψει προηγούμενη σήμανση (από σύλληψη για κάποια αξιόποινη πράξη) κατά τον έλεγχο των αποτυπωμάτων τους από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/ Τμήμα Δακτυλοσκοπίας. Τα δακτυλικά αποτυπώματα των αιτούντων, τα οποία αποστέλλονται προς καταχώρηση στην Ευρωπαϊκή Βάση Eurodac, αποστέλλονται επίσης στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που είναι η αρμόδια εθνική αρχή για το αρχείο δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Τίτλος

Διαχείριση αιτούντων διεθνή προστασία με σήμανση από την Ελληνική Αστυνομία (έγγραφα ΔΕΕ)


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαχείριση αιτούντων διεθνή προστασία με σήμανση από την Ελληνική Αστυνομία (έγγραφα Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Υπηκοότητας Οι αιτούντες διεθνή προστασία είναι Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Προηγούμενη σήμανση από σύλληψη για κάποια αξιόποινη πράξη, στο πλαίσιο ελέγχου των αποτυπωμάτων από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/ Τμήμα Δακτυλοσκοπίας.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 90 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • 1 Ενημέρωση της Υπηρεσίας Ασύλου από το Τμήμα Δακτυλοσκοπία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά την πλήρη ή απλή καταγραφή των αιτούντων διεθνή προστασία λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα τα οποία αποστέλλονται προς καταχώρηση στην Ευρωπαϊκή Βάση Eurodac, αποστέλλονται επίσης στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που είναι η αρμόδια εθνική αρχή για το αρχείο δακτυλικών αποτυπωμάτων. Το Τμήμα Δακτυλοσκοπίας της ανωτέρω διεύθυνσης προβαίνει στον έλεγχο των αποτυπωμάτων για τυχόν προηγούμενη σήμανση ( μετά από σύλληψη για κάποια αξιόποινη πράξη). Στην περίπτωση αυτή το Τμήμα Δακτυλοσκοπίας ενημερώνει σχετικά την Υπηρεσία Ασύλου.

       Σημειώσεις Eurodac: Κεντρική ευρωπαϊκή βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων. Πλήρης καταγραφής αιτούντων διεθνή προστασία: Μετά την αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας προγραμματίζεται ραντεβού για την πλήρη καταγραφή του αιτούντος κατά την οποία λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα, καταγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, γίνεται πλήρης αναφορά των λόγων παροχής διεθνούς προστασίας. Καταγράφονται επίσης τόσο η διεύθυνση κατοικίας όσο και η γλώσσα που επιθυμεί ο αιτούντας να εξεταστεί η αίτησή του. Απλή καταγραφή αιτούντων διεθνή προστασία: Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η πλήρης καταγραφή των αιτούντων των αιτούντων διεθνή προστασία, μέσα σε διάστημα 3 ημερών από την αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας θα γίνει απλή καταγραφή των ελάχιστων απαραίτητων στοιχείων μεταξύ των οποίων και η γλώσσα εξέτασης της αίτησης. Εν συνεχεία ορίζεται η ημερομηνία πλήρους καταγραφής.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή και πρωτοκόλληση των εγγράφων του Τμήματος Δακτυλοσκοπίας από το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν τα έγγραφα αυτά παραλαμβάνονται από οποιοδήποτε Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου , πρωτοκολλούνται, όπως κάθε έγγραφο που περιέρχεται στην Υπηρεσία και στη συνέχεια παραδίδεται στον Προϊστάμενο του Γραφείου (αν το έγγραφο παραληφθεί από την Κεντρική Υπηρεσία διαβιβάζεται στον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου που είναι αρμόδιο για την υπόθεση του αιτούντος

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση των εγγράφων στον αρμόδιο υπάλληλο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος χρεώνει το έγγραφο σε αρμόδιο υπάλληλο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου (ο οποίος έχει λάβει σχετική εκπαίδευση).

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση του χειριστή της Υπηρεσίας Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος θα προβεί σε ενημέρωση του χειριστή σχετικά με τα έγγραφα του τμήματος Δακτυλοσκοπίας.

       Σημειώσεις Χειριστής: Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την εξέτασης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας

       Όχι Όχι


      • 5 Περίπτωση που τα έγγραφα αφορούν δικαιούχο διεθνούς προστασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν το έγγραφο αφορά δικαιούχο διεθνούς προστασίας, ενημερώνεται ο χειριστής που είχε χειριστεί την υπόθεση.

       Ναι Όχι


      • 6 Περίπτωση που τα έγγραφα αφορούν αιτούντα διεθνούς προστασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν το έγγραφο αφορά αιτούντα διεθνή προστασία, ενημερώνεται ο χειριστής ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση.

       Ναι Όχι


      • 7 Περίπτωση που τα έγγραφα αφορούν υπόθεση αιτούντα που εκκρεμεί ενώπιον της Αρχής Προσφυγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της Αρχής Προσφυγών ενημερώνεται η Αρχή Προσφυγών και το μήνυμα κοινοποιείται και στον χειριστή που είχε χειριστεί την υπόθεση.

       Ναι Όχι


      • 8 Περίπτωση που τα έγγραφα αφορούν δικαιούχο στον οποίο δεν έχει χορηγηθεί ακόμα Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν το έγγραφο αφορά δικαιούχο διεθνούς προστασίας στον οποίο δεν έχει χορηγηθεί ακόμα Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου, ενημερώνεται ο υπάλληλος που είναι αρμόδιος για τη χορήγηση Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου.

       Ναι Όχι


      • 9 Εξέταση από το χειριστή του κατά πόσο συντρέχουν οι κατά το νόμο προϋποθέσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο χειριστής αν πρόκειται για υπόθεση δικαιούχου, εξετάζει κατά πόσο συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις, προχωρά σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες περί ανάκλησης καθεστώτος και εισηγείται στον Προϊστάμενο του. Ο χειριστής όμως αν πρόκειται για υπόθεση αιτούντος, εξετάζει κατά πόσο συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις και προχωρά σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες περί αποκλεισμού από καθεστώς διεθνούς προστασίας.

       Όχι Όχι


      • 10 Απαιτούμενες ενέργειες από το αρμόδιο Τμήμα της Υπηρεσίας Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν από το έγγραφο του Τμήματος Δακτυλοσκοπίας της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών δεν προκύπτει με σαφήνεια το αδίκημα, το οποίο σχετίζεται με τον αιτούντα ή τον δικαιούχο διεθνούς προστασίας (π.χ. αυτό για το οποίο έχει καταδικαστεί ή κατηγορείται), ή η φάση της ποινικής διαδικασίας (ποινική δίωξη, καταδίκη σε α΄ ή β΄ βαθμό κλπ.), το αρμόδιο Τμήμα της Υπηρεσίας προχωρεί σε κάθε απαιτούμενη περαιτέρω ενέργεια (π.χ. αναζήτηση ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, αναζήτηση δικαστικής απόφασης κλπ.).

       Όχι Όχι


      • 11 Σύνταξη του σχεδίου απόφασης χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου και ταξιδιωτικών εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι χειριστές πριν προβούν στην έκδοση της απόφασής τους οφείλουν να ελέγχουν για τυχόν νέα έγγραφα που μπορεί να επηρεάσουν την κρίση τους.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.