Διενέργεια Προανακριτικής εξέτασης για περιβαλλοντικές αξιόποινες πράξεις

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2f2ec62f-37de-42ba-9062-086dd41ea216 763565

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος ΤΕΠ -ΣΕΝΕ & ΣΕΒΕ και ΣΥΓΑΠΕΖ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στα στάδια εξέτασης εισαγγελικών προκαταρκτικών εξετάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Αφορούν στη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων για περιβαλλοντικά εγκλήματα και διενεργούνται κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος ΤΕΠ -ΣΕΝΕ & ΣΕΒΕ και ΣΥΓΑΠΕΖ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Διενέργεια Προανακριτικής εξέτασης για περιβαλλοντικές αξιόποινες πράξεις


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια Προανακριτικής εξέτασης για διερεύνηση περιβαλλοντικών εγκλημάτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Περιβαλλοντικές Να αφορά στη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1650/1986 όπως ισχύει, που αφορούν στην πρόκληση ρύπανσης ή στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος από οποιονδήποτε ή από επιχειρήσεις που ασκούν έργο χωρίς άδεια ή έγκριση ή καθ΄ υπέρβαση των ορίων της άδειας που τους χορηγήθηκε, επιφέροντας υποβάθμιση στο περιβάλλον.

       Όχι Όχι

      • 1 Φάκελος Δικογραφίας Φάκελος δικογραφίας

       Φάκελος Δικογραφίας

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2576

      • 2 Εντολές από τον αρμόδιο εισαγγελέα κατά περίπτωση. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Εντολές από τον αρμόδιο εισαγγελέα κατά περίπτωση.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 4620 2019 96 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100096

      • Νόμος 2, 3, 7, 9 4042 2012 24 Α

       Περιγραφή Ποινική προστασία του περιβάλλοντος. Στο Α΄ κεφάλαιο του νόμου θεσπίζονται όλα τα αναγκαία μέρα μέσω του ποινικού δικαίου για τις περιπτώσεις πράξεων που προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με σκοπό την αποτελεσματική ποινική προστασία του. Ειδικότερα με το άρθρο 9 του νόμου ανατίθενται καθήκοντα Ειδικού Ανακριτικού υπαλλήλου στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων για περιβαλλοντικά εγκλήματα, κατόπιν σχετικής Εισαγγελικής εντολής, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 του νόμου. Το Α΄ κεφάλαιο του νόμου, αποτελεί εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100024

      • Νόμος 28 1650 1986 160 Α

       Περιγραφή Ο Ν. 1650/1986 αποτελεί το θεμελιώδη νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα με το άρθρο 28, όπως ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 4042/2012, προβλέπονται, πέραν των διοικητικών κυρώσεων και ποινικές κυρώσεις σε όσους προκαλούν ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με πράξη ή παράλειψη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860100160

      • 1 Παραλαβή εισαγγελικής παραγγελίας από την Υπηρεσία και χρέωση από τον Προϊστάμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την παραλαβή της Εισαγγελικής παραγγελίας ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας προχωράει σε σύντομο έλεγχο επί του περιεχομένου της δικογραφίας και κυρίως εξετάζει αν είναι σύμφωνη με τις αρμοδιότητες των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και προχωράει στη χρέωσή της στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση αρμοδιότητας την υπηρεσίας για την εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Τμηματάρχης σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας εξετάζουν αν το αντικείμενο της εισαγγελικής παραγγελίας εμπίπτει ή όχι στις αρμοδιότητες των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ως Ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4042/2012.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαπίστωση έλλειψης αρμοδιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστώνεται έλλειψη αρμοδιότητας ο αρμόδιος Τμηματάρχης σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας και κατόπιν επικοινωνίας με τον παραγγέλλοντα Εισαγγελέα , συντάσσει σχετικό έγγραφο με το οποίο επιστρέφεται η δικογραφία, αναφέροντας τους λόγους αναρμοδιότητας και η διαδικασία ολοκληρώνεται.

       Ναι Ναι


      • 4 Διαπίστωση αρμοδιότητας για τη διερεύνηση της Εισαγγελικής παραγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Τμηματάρχης αφού διαπιστώσει την αρμοδιότητα προχωράει στη χρέωση της δικογραφίας σε δύο Επιθεωρητές Περιβάλλοντος - Ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους, προκειμένου να προχωρήσουν στις δέουσες ενέργειες, εκτελώντας τις εισαγγελικές εντολές.

       Σημειώσεις Εξετάζονται τυχόν στοιχεία από το αρχείο της υπηρεσίας για συσχέτιση με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

       Ναι Όχι


      • 5 Διαδικασία εκτέλεσης της εισαγγελικές προκαταρκτικής εξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι - Επιθεωρητές περιβάλλοντος αφού παραλάβουν την δικογραφία, μελετούν τα στοιχεία της υπόθεσης και διενεργούν όλες τις ενδεδειγμένες ελεγκτικές και προανακριτικές πράξεις εκτελώντας την Εισαγγελική παραγγελία. Με σκοπό να συγκεντρωθεί το αποδεικτικό υλικό, να καταγραφούν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, τα οποία πιθανόν να στοιχειοθετούν αξιόποινη πράξη, έχουν συνεχή επικοινωνία με τον αρμόδιο Εισαγγελέα, ώστε σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να λάβουν σχετική εντολή για να ενεργήσουν σε περαιτέρω προανακριτικές πράξεις.

       Σημειώσεις Είναι δυνατό σύμφωνα με την εισαγγελική εντολή οι Ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι - Επιθεωρητές Περιβάλλοντος να διενεργήσουν περιβαλλοντική επιθεώρηση προκειμένου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για την υπόθεση.

       Όχι Όχι


      • 6 Επιστροφή προκαταρκτικής εξέτασης στον αρμόδιο Εισαγγελέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού οι Ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες ανακριτικές πράξεις και συγκεντρώσουν το υλικό, συντάσσουν υποβλητική αναφορά προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα, με την οποία επιστρέφεται η προκαταρκτική εξέταση. Αναφέρουν συνοπτικά τα στοιχεία και πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν, καθώς και τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

       Σημειώσεις Η προκαταρκτική εξέταση διενεργείται σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) (Νόμος 4620/2019, όπως ισχύει) και ειδικότερα σημειώνεται ότι διενεργείται χωρίς δημοσιότητα, δυνάμει των άρθρων 241 και 243 αυτού.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.