Διοικητική διαχείριση της μεταγενέστερης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας μετά την καταγραφή της

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση985e10d9-7eb5-4221-a874-94491aab69a9 693816

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη διαχείριση της μεταγενέστερης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας μετά την καταγραφή της.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αφού καταγραφεί η μεταγενέστερη αίτηση με προγενέστερη υποβληθείσα αίτησης στην Ελληνική Αστυνομία, την ίδια ημέρα, ο Προϊστάμενος (ή ο αρμόδιος υπάλληλος) μεριμνά ώστε να αποσταλεί αίτημα στην Διεύθυνση Αλλοδαπών, προκειμένου να διαβιβαστεί στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ο προϋπάρχων φάκελος του αιτούντος που αφορά το προηγούμενο αίτημά του. Η σχετική διαδικασία αλληλογραφίας με την Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιείται από τη Γραμματεία του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου/ Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου

Τελευταία ενημέρωση

26/06/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διοικητική διαχείριση της μεταγενέστερης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας μετά την καταγραφή της

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Υπηκοότητας Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Να υφίσταται τελεσίδικη απορριπτική απόφαση από την Αστυνομία ή την Υπηρεσία Ασύλου ή την Αρχή Προσφυγών ή μετά από παραίτηση του αιτούντος από προηγούμενη αίτηση διεθνούς προστασίας

       Όχι Όχι

      • Νόμος 89, 92, 99, 104, 105 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Νόμος 4686 2020 96 Α

       Περιγραφή Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A 169), 4375/2016 (A 51), 4251/2014 (Α 80) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100096

      • 1 Αποστολή αιτήματος διαβίβασης του φακέλου του αιτούντος από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού καταγραφεί η μεταγενέστερη αίτηση με προγενέστερη υποβληθείσα αίτηση στην Ελληνική Αστυνομία, την ίδια ημέρα, ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου (ή ο αρμόδιος υπάλληλος) μεριμνά ώστε να αποσταλεί αίτημα στην Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να διαβιβαστεί στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ο προϋπάρχων φάκελος του αιτούντος που αφορά το προηγούμενο αίτημά του.

       Όχι Όχι


      • 2 Συσχετισμός φακέλου της Διεύθυνσης Αλλοδαπών με το φάκελο της Υπηρεσίας Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν πλέον αποσταλεί ο φάκελος από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τα ανωτέρω, τότε συσχετίζεται με το φάκελο του αιτούντος στην Υπηρεσία Ασύλου

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση της υπόθεσης του αιτούντος σε χειριστή της Υπηρεσίας Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η χρέωση της εξέτασης των μεταγενέστερων αιτήσεων γίνεται σε συγκεκριμένους χειριστές. Ως εκ τούτου οι καταγραφείς μόλις ολοκληρώσουν την καταγραφή της μεταγενέστερης αίτησης θα ενημερώνουν σχετικά τον αρμόδιο συντονιστή. Εκείνος με τη σειρά του ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο τους αρμόδιους χειριστές όσο και τον αρμόδιο για τις μεταγενέστερες αιτήσεις υπάλληλο της Γραμματείας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου

       Σημειώσεις Χειριστής: Κατάλληλα εκπαιδευμένος υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την εξέτασης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας. Καταγραφέας: Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την καταγραφή αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος της τελεσιδικίας, και της περάτωσης της διαδικασίας επί της προγενέστερης αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο χειριστής της υπόθεσης οφείλει καταρχάς να ελέγξει σύμφωνα με το περιεχόμενο του φακέλου της προγενέστερης αίτησης που έχει αποστείλει στην Υπηρεσία Ασύλου η Διεύθυνση Αλλοδαπών κατά πόσο η απόφαση που έχει εκδοθεί έχει τελεσιδικήσει ή η εξέταση της αίτησης έχει περατωθεί με άλλο τρόπο (διακοπή, παραίτηση) ανάλογα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που προκύπτει εγγράφως από αλληλογραφία με το Διοικητικό Εφετείο ότι η απόφαση επί της ασκηθείσας αίτησης ακυρώσεως είναι απορριπτική και βρίσκεται στο στάδιο της καθαρογραφής, η προηγούμενη αίτηση του αιτούντος θα θεωρείται ότι έχει τελεσιδικήσει και κατά συνέπεια ο χειριστής θα προβαίνει στην εξέταση επί του παραδεκτού.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση περί της ύπαρξης νέων και ουσιωδών στοιχείων κατά το άρθρο 89 του ν. 4636/2019

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν ο χειριστής κρίνει ότι η προγενέστερη αίτηση έχει τελεσιδικήσει τότε προβαίνει σε κρίση επί του παραδεκτού της μεταγενέστερης αίτησης. Ο χειριστής, στον οποίο έχει χρεωθεί η εξέταση της μεταγενέστερης αίτησης, εξετάζει τα στοιχεία της μεταγενέστερης αίτησης σε συνδυασμό με τα στοιχεία του φακέλου της αρχικής αίτησης και προσφυγής, τυχόν στοιχεία που έχουν υποβληθεί γραπτώς (π.χ. υπόμνημα, έγγραφες αποδείξεις, κλπ) και τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής του αιτούντος για να διαπιστώσει εάν έχουν προκύψει ή έχουν υποβληθεί νέα ουσιώδη στοιχεία τα οποία ο αιτών χωρίς υπαιτιότητα του, δεν μπόρεσε να επικαλεστεί κατά την εξέταση της προγενέστερης αίτησης στον πρώτο βαθμό αλλά ούτε και με την προσφυγή του και τα οποία επηρεάζουν την κρίση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας. Εάν κρίνει ότι έχουν προκύψει ή έχουν υποβληθεί νέα ουσιώδη στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν την κρίση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας, είτε σχετικά με τη χορήγηση προσφυγικού καθεστώτος είτε σχετικά με τη χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας, η αίτηση κρίνεται παραδεκτή, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη και διατάσσεται η επιστροφή του.

       Σημειώσεις Ως νέα στοιχεία μπορούν να θεωρηθούν στοιχεία/ισχυρισμοί που τίθενται για πρώτη φορά υπόψη των αρχών εξέτασης και που δεν συνέτρεχαν κατά τη διαδικασία εξέτασης της προγενέστερης αίτησής του και τα οποία ο αιτών χωρίς υπαιτιότητα του, δεν μπόρεσε να επικαλεστεί κατά την εξέταση της προγενέστερης αίτησης στον πρώτο βαθμό αλλά ούτε και με την προσφυγή του. Στοιχεία που ήταν στη διάθεση του αιτούντος ή ισχυρισμοί που μπορούσαν να είχαν προβληθεί θεωρούνται ως νέα, εάν ο αιτών προβάλλει βάσιμους λόγους για τη μη προσκόμισή τους σε εκείνο το στάδιο. Τα νέα στοιχεία θα πρέπει να σχετίζονται είτε με την προσωπική κατάσταση του αιτούντος είτε με την κατάσταση στη χώρα καταγωγής. Ως ουσιώδη θα πρέπει να θεωρούνται τα ως άνω στοιχεία εάν σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του φακέλου οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αίτηση δεν είναι προφανώς αβάσιμη, δηλαδή όταν ο αιτών δεν επικαλείται λόγους που προδήλως δεν συνάδουν με την ιδιότητα του πρόσφυγα ή του δικαιούχου επικουρικής προστασίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Διοικητική διαχείριση της υπόθεσης μετά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης αναρμοδιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν χορηγείται αντίγραφο της ως άνω πράξης κατά την διαδικασία της επίδοσης, στον αιτούντα, το περιεχόμενο του αποδεικτικού επίδοσης θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται και στο γεγονός ότι δεν προβλέπεται προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών.

       Ναι Όχι


      • 7 Διοικητική διαχείριση της υπόθεσης μετά από έκδοση απόφασης που έκρινε τη μεταγενέστερη αίτηση παραδεκτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που η μεταγενέστερη αίτηση κριθεί παραδεκτή, ο χειριστής πρέπει να ενημερώσει τον αρμόδιο υπάλληλο της Γραμματείας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου προκειμένου αυτός να καλέσει άμεσα τον αιτούντα για να προσέλθει στην Υπηρεσία ώστε να του οριστεί ημερομηνία συνέντευξης και να του χορηγηθεί δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία. Ο/Η αρμόδιος/α υπάλληλος αποστέλλει κλήση για επίδοση στον/στην αιτούντα/σα τάσσοντάς του/της συγκεκριμένη προθεσμία (δύο εβδομάδες μετρά την ημερομηνία σύνταξης κλήσης για επίδοσης) χρησιμοποιώντας το σχετικό υπόδειγμα από την «Αλκυόνη».

       Ναι Όχι


      • 8 Διοικητική διαχείριση της υπόθεσης μετά από την έκδοση απόφασης που έκρινε τη μεταγενέστερη αίτηση απαράδεκτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε αυτή την περίπτωση, κατά την επίδοση της απόφασης, ο υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για τη δυνατότητα που του παρέχεται να υποβάλει προσφυγή κατά της απόφασης εντός πέντε (5) ημερών (αρθρ. 92, παρ. 1δ του ν. 4636/2019) καθώς και αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης επιστροφής (άρθρο 104, παρ. 2 του ν. 4636/2019). Εάν ο αιτών ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης που έκρινε τη μεταγενέστερη αίτησή του απαράδεκτη ο αρμόδιος υπάλληλος ορίζει ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής και της αίτησης αναστολής από τις Επιτροπές Προσφυγών, δεν εκδίδει δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, του χορηγεί ακριβές αντίγραφο της πράξης κατάθεσης προσφυγής και τον ενημερώνει για τη δυνατότητά του να καταθέσει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή υπόμνημα έως και τρεις (3) ημέρες πριν τη συζήτηση της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4636/2019.

       Ναι Όχι


      • 9 Υποβολή νέας μεταγενέστερης αίτησης μετά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης αναρμοδιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που μεταγενέστερη αίτηση έχει απορριφθεί λόγω αναρμοδιότητας από την Υπηρεσία Ασύλου και ο αιτών επανέλθει με νέα αίτηση είτε προσκομίζοντας νέα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι πλέον η Υπηρεσία μας είναι αρμόδια για την κρίση μεταγενέστερης αίτησης (π.χ. απορριπτική απόφαση β’ βαθμού, παραίτηση από αίτηση ακύρωσης που υποβλήθηκε στο Διοικητικό Εφετείο/Πρωτοδικείο, απόφαση επί της αίτησης ακύρωσης κλπ.), τότε: Η Υπηρεσία προχωρά σε καταγραφή της νέας αίτησης ως μεταγενέστερη με προγενέστερη αίτηση υποβληθείσα στην Υπηρεσία Ασύλου . Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία για την κρίση επί του παραδεκτού ή μη της μεταγενέστερης αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 10 Δεύτερη μεταγενέστερη αίτηση με προηγούμενη μεταγενέστερη αίτηση υποβληθείσα στην Υπηρεσία Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που μεταγενέστερη αίτηση του αιτούντος έχει απορριφθεί ως απαράδεκτη (είτε σε α’ είτε σε β’ βαθμό) είτε έχει απορριφθεί στην ουσία της και ο αιτών επανέλθει με νέα μεταγενέστερη αίτηση, αυτή καταγράφεται κανονικά και γίνεται σημείωση ότι πρόκειται για δεύτερη μεταγενέστερη. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, ο υπάλληλος χορηγεί στον αιτούντα το σχετικό έγγραφο που χορηγεί η Υπηρεσία στους αιτούντες που υποβάλλουν μεταγενέστερη αίτηση και απαλείφεται το πεδίο που αναφέρεται στο δικαίωμα παραμονής του στο προκαταρκτικό στάδιο, τον ενημερώνει ότι θα πρέπει να προσέλθει στην Υπηρεσία μετά από 2 εβδομάδες για να ενημερωθεί σχετικά με την αίτησή του.

       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση απόφασης σε β΄ βαθμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν η Επιτροπή Προσφυγών κρίνει δεκτή την προσφυγή, τότε εξετάζει και την ουσία της υπόθεσης και αποφαίνεται επί της αίτησης διεθνούς προστασίας του αιτούντος καθώς η αναπομπή της υπόθεσης στον α΄ βαθμό δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση (αρθρ. 105 του ν. 4636/2019 όπως ισχύει). Εάν η προσφυγή απορριφθεί, ακολουθείται η διαδικασία επίδοσης απορριπτικής απόφασης β΄ βαθμού.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.