Διορισμός Διακριθέντων Αθλητών στο Δημόσιο Τομέα και στους ΟΤΑ α και β

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση38d6f02c-705b-4f3a-8852-c9f2ae116075 461300

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Αθλητές που σημειώνουν μία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν.2725/99, επιτρέπεται να διορίζονται σε κενές θέσεις του δημοσίου τομέα, εφόσον το επιθυμούν και έχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα των θέσεων αυτών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προνομιακή μεταχείριση αθλητών που έλαβαν τιμητική διάκριση σε επίσημες (μόνο) αθλητικές διοργανώσεις και ΑμεΑ

      Επίσημος τίτλος

      Διορισμός διακριθέντων αθλητών στο Δημόσιο Τομέα και στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Διακριθέντων Αθλητών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο προς διορισμό διακεκριμένος αθλητής θα πρέπει: Να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διακριθέντων Αθλητών της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο προς διορισμό διακεκριμένος αθλητής θα πρέπει: Να έχει καθαρό Ποινικό Μητρώο.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ο προς διορισμό διακεκριμένος αθλητής θα πρέπει: Να έχει καθαρό Αθλητικό Μητρώο (αρνητικό σε φαρμακοδιέγερση). Η σχετική Βεβαίωση χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΑ.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Οι προϋποθέσεις που αφορούν τα εκπαιδευτικά προσόντα, διαμορφώνονται ανάλογα με την προκήρυξη θέσεων του συγκεκριμένου φορέα διορισμού (π.χ. το Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να θεωρεί απαραίτητο στοιχείο διορισμού την πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας ή το ECDL).

       Όχι Όχι

      • 1 Αίτηση διορισμού προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ειδικά διαμορφωμένη, με απαίτηση από τον αθλητή δήλωσης θέσεων φορεων του δημοσίου. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αίτηση διορισμού προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ειδικά διαμορφωμένη, με απαίτηση από τον αθλητή δήλωσης θέσεων φορεων του δημοσίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Απολυτήριο εκπαιδευτικού ιδρύματος Αποδεικτικό σπουδών

       Απολυτήριο εκπαιδευτικού ιδρύματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2825

      • 3 ταυτοποιητικά εγγραφα Ταυτοποιητικό έγγραφο

       ταυτοποιητικά εγγραφα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3709

      • 5 Βεβαίωση εγγραφής στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που εκδίδεται από τη διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που εκδίδεται από τη διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού.


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • Νόμος 38 4115 2013 24 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία ιδρύματος νεολαίας και δια βίου μάθησης και εθνικού οργανισμού πιστοποίησης προσόντων και επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100024

      • Υπουργική Απόφαση 11596 2013 1218 Β

       Περιγραφή Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν.4115/2013

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201218

      • Νόμος 34 3708 2008 210 Α

       Περιγραφή Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100210

      • Νόμος 38 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • 1 Αίτηση ενδιαφερομένου Αθλητή προς τη Γ.Γ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Περιέχει τα προσωπικά του στοιχεία (Δελτίο Ταυτότητας, Επίπεδο γνώσεων και τίτλοι Σπουδών. Αν πρόκειται για άρρενα χρειάζονται και τα σχετικά στρατολογικά έγγραφα).

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση Αίτησης Αθλητή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για την έναρξη της διαδικασίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γνωστοποιείται στην Γ.Γ.Α η έναρξη της διαδικασίας του διορισμού ενός συγκεκριμένου έτους (π.χ. το έτος για την προαναφερόμενη Αίτηση).

       Όχι Όχι


      • 4 Επικαιροποίηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή συστημένης επιστολής και υποδείγματος Αίτησης από τη Γ.Γ.Α στον κάθε ενδιαφερόμενο χωριστά.

       Όχι Όχι


      • 5 Κατάρτιση Πινάκων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συλλογή απαντήσεων επικαιροποιημένων στοιχείων των ενδιαφερομένων, Κατάρτιση Πινάκων ανά κλάδο και Νομό προτίμησης διορισμού.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή Πινάκων στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Αναζήτηση κενών οργανικών θέσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο ΥΠ.ΕΣ. αποστέλλει έγγραφο προς τις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, καθώς και τους ΟΤΑ Α & Β΄ βαθμού για την πλήρωση των θέσεων που προκύπτουν απ τον Συγκεκριμένο Πίνακα ενδιαφερομένων.

       Όχι Όχι


      • 8 Απάντηση για την προσφορά θέσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες απαντούν εγγράφως στο ΥΠ.ΕΣ. για τις κενές οργανικές θέσεις που προσφέρουν ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΩΝ και μόνο (αποτελεί κλειστή διαδικασία).

       Όχι Όχι


      • 9 Έγγραφη ενημέρωση για τις ευρεθείσες θέσεις.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το ΥΠ.ΕΣ. ενημερώνει τη Γ.Γ.Α. με σχετικό έγγραφο και Πίνακες των θέσεων που ευρέθησαν στο Δημόσιο Τομέα και στους ΟΤΑ Α & Β βαθμού.

       Όχι Όχι


      • 10 Ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την εύρεση θέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Γ.Γ.Α ενημερώνει με συστημένη επιστολή (με επισυναπτόμενη Αίτηση και τους σχετικούς Πίνακες θέσεων), έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να δηλώσει μέχρι 3 προτιμήσεις.

       Όχι Όχι


      • 11 Κατάρτιση Πινάκων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Γ.Γ.Α συλλέγει τις θέσεις προτίμησης διορισμού των ενδιαφερόμενων και βάσει αυτών καταρτίζει σχετικούς Πίνακες.

       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή τελικών Πινάκων στο ΥΠ.ΕΣ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Γ.Γ.Α αποστέλλει στο ΥΠ.ΕΣ. τους Πίνακες με τις προτιμήσεις θέσεων διορισμού των ενδιαφερομένων, ούτως ώστε το ΥΠ.ΕΣ να προβεί στην τελική κατανομή θέσεων.

       Όχι Όχι


      • 13 Υλοποίηση του ΦΕΚ κατανομής θέσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Γ.Γ.Α παραλαμβάνει και υλοποιεί το σχετικό ΦΕΚ κατανομής καθώς και τη διευκρινιστική Απόφαση διάθεσης για την ακριβή θέση διορισμού των ενδιαφερομένων.

       Όχι Όχι


      • 14 Αποστολή προσωπικών φακέλων των ενδιαφερομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γ.Γ.Α αποστέλλει τους προσωπικούς φακέλους με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων σε κάθε Υπηρεσία διορισμού τους, ούτως ώστε οι Υπηρεσίες με τη σειρά τους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία διορισμού τους.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.