Διορισμός επίτιμων προξένων της Ελλάδας στην αλλοδαπή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηced8e21e-8775-4c8f-8581-3e5dbb0d442f 591012

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία διορισμού προϊσταμένου σε Άμισθο Γενικό Προξενείο ή Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας σε χώρα του εξωτερικού εκκινεί σε περίπτωση ανάγκης κάλυψης κενής θέσης προϊσταμένου υπάρχουσας άμισθης προξενικής αρχής (λόγω θανάτου, υπέρβασης ορίου ηλικίας, παραιτήσεως ή απαλλαγής του) ή μετά την ολοκλήρωση σύστασης νέας άμισθης προξενικής αρχής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι προϋποθέσεις και η ακολουθούμενη διαδικασία προβλέπονται στο άρθρο 305 του ν.4781/2021 ενώ επίσης είναι εφαρμοστέα η Σύμβαση της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις (ν.90/1975).

Τελευταία ενημέρωση

26/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Διορισμός επίτιμων προξένων της Ελλάδας στην αλλοδαπή


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διορισμός Επίτιμου Γενικού Προξένου ή Επίτιμου Προξένου της Ελλάδας στην αλλοδαπή

      Επίσημος τίτλος

      Διορισμός επίτιμων προξένων (προϊσταμένων άμισθων προξενικών Αρχών) της Ελλάδας στην αλλοδαπή.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο υποψήφιος για διορισμό πρέπει να είναι έγκριτος πολίτης και δεδομένου ότι θα ασκήσει δημόσιο λειτούργημα δεν πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπό του οιοδήποτε νομικό κώλυμα λόγω τέλεσης πράξεων αντίστοιχων με αυτόν που δεν επιτρέπουν το διορισμό σε θέση μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου κατά τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Ο υποψήφιος για διορισμό πρέπει να έχει κατά προτίμηση την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι ελληνικής καταγωγής.

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Όταν δεν υπάρχει υποψήφιος ελληνικής ιθαγένειας ή ελληνικού γένους για τη θέση του Επίτιμου Γενικού Προξένου ή Επίτιμου Προξένου, επιτρέπεται ο διορισμός έγκριτου αλλοδαπού πολίτη.

       Ναι Ναι

      • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο υποψήφιος για διορισμό πρέπει να διαμένει μονίμως, επί μία πενταετία τουλάχιστον, στον τόπο όπου συστήνεται ή εδρεύει η οικεία προξενική Αρχή.

       Όχι Όχι

      • 5 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ευδοκίμως προϋπηρετήσαντες υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλοι διακεκριμένοι Έλληνες μπορούν να διοριστούν έστω και αν η διαμονή τους στον τόπο όπου συστήνεται ή εδρεύει η οικεία προξενική Αρχή είναι βραχύτερος της πενταετίας.

       Ναι Ναι

      • 6 Εισοδηματικές Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα οικονομικά βάρη άμισθης προξενικής αρχής. Οι δαπάνες των άμισθων προξενικών Αρχών βαρύνουν τους προϊσταμένους τους, πλην των δαπανών οι οποίες πραγματοποιούνται σε βάρος του Δημοσίου και των ειδικών δαπανών οι οποίες διατάσσονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4781/2021.Οι προϊστάμενοι των άμισθων προξενικών Αρχών παρακρατούν ποσοστό 60% επί των συνολικών τους εισπράξεων από ένσημα και μόνο για τις δαπάνες λειτουργίας των Αρχών τους.

       Όχι Όχι

      • 7 Εκπαιδευτικές Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει την τοπική γλώσσα (τόπου όπου συστήνεται ή εδρεύει η άμισθη προξενική αρχή) και την αγγλική ή γαλλική γλώσσα.

       Όχι Όχι

      • 8 Ηλικιακές Ως όριο ηλικίας προϊσταμένου άμισθης προξενικής Αρχής για την αποχώρηση από την υπηρεσία ορίζεται το εβδομηκοστό πέμπτο έτος. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών η υπηρεσία τους μπορεί να παρατείνεται εάν το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες. Συνεπώς ο υποψήφιος προς διορισμό δεν πρέπει να έχει υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 1 Πλήρες βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο σύμφωνα με τα στοιχεία του διαβατηρίου ή της ταυτότητας του, το πατρώνυμο, την υπηκοότητα και οπωσδήποτε την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης. Βιογραφικό σημείωμα

       Πλήρες βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο σύμφωνα με τα στοιχεία του διαβατηρίου ή της ταυτότητας του, το πατρώνυμο, την υπηκοότητα και οπωσδήποτε την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου από το οποίο να προκύπτει η ιθαγένεια, τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του υποψηφίου καθώς και ο τόπος και το έτος γέννησης του. Αποδεικτικό ιθαγένειας / υπηκοότητας

       Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου από το οποίο να προκύπτει η ιθαγένεια, τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του υποψηφίου καθώς και ο τόπος και το έτος γέννησης του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-ithageneias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2712

      • 3 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ( Δικαστικής Χρήσης) προκειμένου να αποκλεισθεί η ύπαρξη κωλύματος για διορισμό λόγω τέλεσης αξιόποινης πράξης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ( Δικαστικής Χρήσης) προκειμένου να αποκλεισθεί η ύπαρξη κωλύματος για διορισμό λόγω τέλεσης αξιόποινης πράξης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Εφόσον ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός και κατοικεί μόνιμα στο εξωτερικό κατατίθεται αντίγραφο ποινικού μητρώου ή το αλλοδαπό αντίστοιχο των επιτόπιων αρχών της χώρας κατοικίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • Νόμος 305 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 305 του ν. 4781/2021 ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διορισμού προϊσταμένων των άμισθων προξενικών αρχών της Ελλάδας στην αλλοδαπή. Ειδικότερα στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι στις θέσεις του Επίτιμου Γενικού Προξένου και του Επίτιμου Προξένου διορίζονται: α) έγκριτοι πολίτες, κατά προτίμηση ελληνικής ιθαγένειας ή ελληνικού γένους ή, ελλείψει αυτών, και αλλοδαποί, οι οποίοι διαμένουν μονίμως, επί μία πενταετίατουλάχιστον, στον τόπο όπου συστήνεται ή εδρεύει η οικεία προξενική Αρχή, κατέχουν την τοπική γλώσσα και την αγγλική ή γαλλική και μπορούν να ανταποκρίνονται στα οικονομικά βάρη άμισθης προξενικής Αρχής, β) ευδοκίμως προϋπηρετήσαντες υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλοι διακεκριμένοι Έλληνες, που κατέχουν την τοπική γλώσσα και την αγγλική ήγαλλική, οι οποίοι διαμένουν στον τόπο όπου συστήνεται ή εδρεύει η οικεία προξενική Αρχή, έστω και για χρόνο βραχύτερο της πενταετίας. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι οι Επίτιμοι Γενικοί Πρόξενοι διορίζονται και απολύονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της οικείας Πρεσβείας, ή, ελλείψει αυτής, της ανώτερης ή ισόβαθμης έμμισθης προξενικής Αρχής, στην εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική Αρχή, και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.mfa.gr/images/docs/eukairies stadiodromias/organismos-ypex.pdf

      • Διεθνής Σύμβαση Νόμος 90 1975 150 Α

       Περιγραφή Με το νόμο 90/1975 κυρώθηκε από την Ελλάδα η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Προξενικές Σχέσεις που υπεγράφη στην Βιέννη στις 24.4.1963. Με τη Σύμβαση αυτή ρυθμίζονται μεταξύ άλλων θεμάτων το καθεστώς που εφαρμόζεται στους επίτιμους προξενικούς λειτουργούς και στις προξενικές αρχές που διευθύνονται από αυτούς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19750100150

      • 1 Παραλαβή Εισήγησης αρμόδιας Πρεσβείας για το διορισμό σε θέση Επίτιμου Γενικού Προξένου ή Επίτιμου Προξένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η οικεία Πρεσβεία, ή, ελλείψει αυτής, η ανώτερη ή ισόβαθμη έμμισθη προξενική Αρχή στην εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική Αρχή που στερείται προϊσταμένου, αποστέλλει έγγραφη εισήγηση προς την ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών για τον διορισμό του προτεινόμενου υποψηφίου που προκρίνεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία.

       Σημειώσεις Η Εισήγηση της Πρεσβείας πρέπει να συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα του προτεινόμενου υποψηφίου, ταυτοποιητικό στοιχείο της ιθαγένειας και ηλικίας του καθώς και το πατρώνυμό του (άνευ του οποίου δεν μπορεί να δημοσιευθεί η πράξη διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος υποψηφιότητας και αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης μεριμνά για τον αρμόδιο έλεγχο της καταλληλότητας της υποβληθείσας υποψηφιότητας και αναζητεί αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, εάν χρειάζεται, αντίγραφο ποινικού μητρώου για τον προτεινόμενο υποψήφιο .

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή αιτήματος συγκατάθεσης από τις αρμόδιες αρχές του τόπου όπου εδρεύει η άμισθη προξενική αρχή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Πρεσβεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις ή κωλύματα για τον προτεινόμενο διορισμό, η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης ζητά από την οικεία Πρεσβεία την υποβολή αιτήματος συγκατάθεσης προς τις αρχές της ξένης χώρας (συνήθως το Υπουργείο Εξωτερικών) για το διορισμό του προτεινόμενου υποψηφίου στη θέση του Επιτίμου Γενικού Προξένου ή Επίτιμου Προξένου (προϊσταμένου της άμισθης προξενικής αρχής). H Πρεσβεία αποστέλλει το αίτημα με Ρηματική Διακοίνωση.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή Συγκατάθεσης αρμοδίων αρχών του τόπου που εδρεύει η άμισθη προξενική αρχή για το διορισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Πρεσβεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αρμόδιες αρχές (συνήθως το Υπουργείο Εξωτερικών) της χώρας όπου εδρεύει η άμισθη προξενική αρχή με Ρηματική Διακοίνωση προς την αρμόδια Πρεσβεία της Ελλάδας γνωρίζει ότι δεν έχει αντίρρηση για το διορισμό του προτεινόμενου προσώπου ως προϊσταμένου της άμισθης προξενικής αρχής και ότι αναμένει την αποστολή του Προξενικού Διπλώματος προκειμένου να εκδώσει το προβλεπόμενο από τη Σύμβαση της Βιέννης Εκτελεστήριο έγγραφο (Exequatur).

       Σημειώσεις Ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από την πρακτική του Υπουργείου Εξωτερικών κάθε χώρας και την διαδικασία που ακολουθείται εκεί για την χορήγηση της σχετικής συγκατάθεσης, άνευ της οποίας δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία διορισμού από ελλληνικής πλευράς.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή Άρνησης συγκατάθεσης αρμοδίων αρχών του τόπου που εδρεύει η άμισθη προξενική αρχή για το διορισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Πρεσβεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αρμόδιες αρχές (συνήθως το Υπουργείο Εξωτερικών) της χώρας όπου εδρεύει η άμισθη προξενική αρχή με Ρηματική Διακοίνωση προς την αρμόδια Πρεσβεία της Ελλάδας γνωρίζει ότι δεν συναινεί ή έχει αντίρρηση για το διορισμό του προτεινόμενου προσώπου ως Προϊσταμένου της άμισθης προξενικής αρχής.

       Σημειώσεις Εφόσον δεν χορηγηθεί συγκατάθεση η διαδικασία διακόπτεται και μπορεί να επανεκκινήσει εφόσον η Πρεσβεία προτείνει άλλον υποψήφιο ή μετά από πάροδο κάποιου διαστήματος το Υπουργείο Εξωτερικών της ΄χωρας όπου εδρεύει η άμισθη προξενική αρχή άρει τις αντιρρήσεις και χορηγήσει συγκατάθεση.

       Ναι Ναι


      • 6 Εισαγωγή θέματος διορισμού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών για γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη λήψη της συγκατάθεσης των αρμόδιων Αρχών της χώρας όπου εδρεύει η άμισθη προξενική αρχή, ο αρμόδιος υπάλληλος για θέματα άμισθων προξενικών αρχών της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης ετοιμάζει το πλήρες ιστορικό της υπόθεσης διορισμού σε περίληψη με μία πλήρη σειρά φωτοτυπιών των εγγράφων που έχουν συγκεντρωθεί για το διορισμό του υποψηφίου (εισήγηση Πρεσβείας, βιογραφικό σημείωμα, ταυτοποιητικό έγγραφο, ποινικό μητρώο , λήψη συγκατάθεσης αλλοδαπής αρχής) και τα διαβιβάζει στο αρμόδιο Τμήμα για την προετοιμασία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου προκειμένου να ενταχθεί στα θέματα προς συζήτηση.

       Ναι Όχι


      • 7 Γνωμοδότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το διορισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών αποφαίνεται σχετικά με την εισήγηση διορισμού και γνωμοδοτεί ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία υπέρ της αποδοχής του διορισμού. Η γνωμοδότηση αποτυπώνεται στα πρακτικά που θα εκδοθούν και μετά την υπογραφή τους χορηγείται αντίγραφο στον αρμόδιο χειριστή.

       Σημειώσεις Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα οπότε ενδέχεται να προκύψουν καθυστερήσεις. Επίσης, εάν στα θέματα προς συζήτηση συμπεριλαμβάνονται περίπλοκα υπηρεσιακά θέματα, ενδέχεται να καθυστερήσει η έκδοση των πρακτικών.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη σχεδίου απόφασης διορισμού και προσυπογραφή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει σχέδιο απόφασης διορισμού και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου από το Σ.Η.Δ.Ε του Υπουργείου Εξωτερικών. Η απόφαση μονογράφεται από το χειριστή και εν συνεχεία προωθείται για έλεγχο στον Προσωπάρχη (Διευθυντή της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης) και μετά τη μονογραφή του προωθείται για τελική υπογραφή.

       Σημειώσεις Η απόφαση διορισμού περιλαμβάνει στο προοίμιο την οικεία εξουσιοδοτική διάταξη του ν. 4781/201, την εισήγηση της Πρεσβείας και τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

       Ναι Όχι


      • 9 Περίληψη απόφασης και αποστολή αυτής προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη της περίληψης - υποβολή για έλεγχο στον Προσωπάρχη και εν συνεχεία ψηφιακή υπογραφή αυτής ως ακριβές αντίγραφο και αποστολή της προς δημοσίευση από το Εθνικό Τυπογραφείο

       Ναι Όχι


      • 10 Λήψη ΚΑΔ από το Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Εθνικό Τυπογραφείο αποστέλλει τον ΚΑΔ της περίληψης διορισμού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Σημειώσεις Αναμονή για δημοσίευση της περίληψης απόφασης διορισμού (μέσος χρόνος αναμονής 15 ημέρες). Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον αριθμό ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η περίληψη διορισμού.

       Ναι Όχι


      • 11 Δημοσίευση της περίληψης απόφασης διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Δημοσίευση της περίληψης απόφασης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Ναι Όχι


      • 12 Ανακοίνωση δημοσίευσης της περίληψης διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής συντάσσει έγγραφο ανακοίνωσης της δημοσίευσης με συνημμένο απποσπασμα του οικείου ΦΕΚ, το οποίο υπογράφεται από τον Προσωπάρχη και διαβιβάζεται στην αρμόδια Πρεσβεία προκειμένου να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος και να κληθεί να δώσει τον απαιτούμενο όρκο ή διαβεβαίωση.

       Ναι Όχι


      • 13 Διαβίβαση Πρακτικού Ορκωμοσίας ή Διαβεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Πρεσβεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο διοριζόμενος στη θέση του Επίτιμου Γενικού Προξένου ή του Επίτιμου Προξένου καλείται από τον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής αρχής και δίνει ενώπιον του τον προβλεπόμενο όρκο ή την προβλεπόμενη διαβεβαίωση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 4781/2021 και συντάσσεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Επίσης, ο διοριζόμενος σε λευκή σελίδα υπογράφει και μονογράφει, προκειμένου η Υπηρεσία να διαθέτει τα δείγματα υπογραφής του. Ο όρκος ή η διαβεβαίωση μπορεί να δοθεί και ενώπιον προσωπου, το οποίο ορίζεται , ειδικώς για το σκοπό αυτόν, από τον Υπουργό Εξωτερικών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί άδεια από τον Υπουργό Εξωτερικών ο όρκος ή η διαβεβαίωση να δίνεται από μόνο τον διορισθέντα, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση χρονολογούμενη και υπογραφόμενη από αυτόν.

       Σημειώσεις Η Πρεσβεία με έγγραφό της αποστέλλει το Πρωτόκολλο ορκωμοσίας και τα δείγματα υπογραφής στην ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και διοικητικής Οργάνωσης. Η διαδικασία διορισμού έχει ολοκληρωθεί από πλευράς ελληνικού δικαίου αλλά όχι ακόμη από πλευράς διεθνούς δικαίου.

       Ναι Όχι


      • 14 Σύνταξη και Υπογραφή Προξενικού Διπλώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την λήψη του Πρωτοκόλλου Ορκωμοσίας ή Διαβεβαίωσης, ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει το κείμενο του Προξενικού Διπλώματος , το οποίο τυπώνεται σε ειδικό έντυπο με ανάγλυφο εθνόσημο στην ελληνική με μετάφραση στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Το Προξενικό Δίπλωμα προσυπογράφεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και εν συνεχεία επικολλάται σε αυτό η σφραγίδα με το εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τοποθετείται σε αντίστοιχο ειδικό φάκελλο με ανάγλυφο εθνόσημο.

       Σημειώσεις Το Προξενικό Δίπλωμα απευθύνεται στην Κυβέρνηση της χωρας όπου εδρεύει η άμισθη προξενική αρχή και αναφέρει την ιδιότητα , το ονοματεπώνυμο του διοριζομένου, την έδρα της αρχής και, εφόσον απαιτείται, την προξενική περιφέρεια της αρχής και με αυτό ζητείται η διευκόλυνση του άμισθου προξενικού λειτουργού στην άσκηση των καθηκόντων του και η αντιμετώπισή του με τον ίδιο τρόπο όπως με τους προξενικούς λειτουργούς των άλλων χωρών.

       Ναι Όχι


      • 15 Διαβίβαση Προξενικού Διπλώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει διαβιβαστικό έγγραφο και αποστέλλει το πρωτότυπο Προξενικό Δίπλωμα στην αρμόδια Πρεσβεία μέσω διπλωματικού ταχυδρομείου, προκειμένου αυτή να το προωθήσει περαιτέρω με Ρηματική Διακοίνωση στις αρμόδιες αρχές (συνήθως το Υπουργείο Εξωτερικών) της χώρας όπου εδρεύει η άμισθη προξενική αρχή.

       Σημειώσεις Η ενημέρωση για την αποστολή του Προξενικού Διπλώματος γίνεται και μέσω Σ.Η.Δ.Ε αλλά το πρωτότυπο Προξενικό Δίπλωμα μπορει να αποσταλεί μόνο μέσω διπλωματικού ταχυδρομείου, συνεπώς ο χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από τη συχνότητα των επιτρεπτών διπλωματικών ταχυδρομείων ανά αρχή εξωτερικού.

       Ναι Όχι


      • 16 Παραλαβή Εκτελεστηρίου Εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Πρεσβεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια αρχή του τόπου όπου εδρεύει η άμισθη προξενική αρχή (συνήθως το Υπουργείο Εξωτερικών) εκδίδει το Εκτελεστήριο Έγγραφο, με το οποίο η Κυβέρνηση της χώρας αποδέχεται επισήμως την ιδιότητά του ως προξενικού λειτουργού και ενάσκηση των προξενικών καθηκόντων στην επικράτειά του, βεβαίως εντός της προξενικής περιφέρειας δικαιοδοσίας της άμισθης προξενικής αρχής.

       Σημειώσεις Με την έκδοση του Εκτελεστηρίου Εγγράφου, ολοκληρώνεται η διαδικασία διορισμού και από πλευράς διεθνούς δικαίου καθώς εφεξής ο άμισθος προξενικός λειτουργός μπορεί να ασκεί τα προξενικά του καθήκοντα ενώπιον και των ελληνικών και των αλλοδαπών αρχών.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.