Διορισμός κηδεμόνα Σχολάζουσας κληρονομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6cfb3cb9-acab-432b-a5a4-f0673fea8dc8 639432

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης διορισμού κηδεμόνα κληρονομίας, αφού έχει κηρυχθεί σχολάζουσα μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών, προκειμένου να αναλάβει την εύρεση των νομίμων κληρονόμων και την, έως τότε, διαχείριση της περιουσίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝΤελευταία ενημέρωση

22/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Διορισμός κηδεμόνα Σχολάζουσας κληρονομίας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία διορισμού κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • Νόμος 62 4182 2013 185 Α
      • 1 Γνωμοδότηση Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών (ΚΣΚΠ) σε συνεδρίασή του γνωμοδοτεί σχετικά με την κήρυξη ή μη μίας κληρονομίας ως σχολάζουσας και σε καταφατική περίπτωση ακολουθεί ο διορισμός κηδεμόνας. Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάσσεται και καθαρογράφεται το σχετικό πρακτικό και απόσπασμα αυτού δίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο με ενυπόγραφη βεβαίωση παραλαβής αυτού.

       Όχι Όχι


      • 2 Αίτημα στο Γραφείο Μητρώο για ορισμό προσώπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος αιτείται και ο/η προϊστάμενος/μένη του τμήματος διαβιβάζει την αίτηση προς το Γραφείο Μητρώου για την υπόδειξη προσώπου από το Μητρώο του άρθρου 16 του ν. 4182/2013 προς διορισμό.

       Όχι Όχι


      • 3 Απάντηση από το Γραφείο Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/η αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Μητρώου στέλνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το πρόσωπο προς διορισμό από το Μητρώο του άρθρου 16 του ν.4182/2013 στο αρμόδιο Τμήμα

       Σημειώσεις Η μεγάλη απόκλιση χρόνου διεκπεραίωσης οφείλεται στην ύπαρξη ή μη προσώπων προς διορισμό στον κατάλογο του Μητρώου του άρθρου 16 του ν.4182/2013

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη σχεδίου απόφασης διορισμού κηδεμόνα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/η αρμόδιος/δια υπάλληλος συντάσσει το σχέδιο απόφασης διορισμού κηδεμόνα και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφές

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης διορισμού κηδεμόνα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών εκδίδει την απόφαση με τις όποιες διορθώσεις επί του σχεδίου και την επιστρέφει προς πρωτοκόλληση στον αρμόδιο υπάλληλο

       Όχι Όχι


      • 6 Καταχώρηση κηδεμόνα στο ΨΥΔΗΠΕΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/η αρμόδιος/δια υπάλληλος ενημερώνει τον ηλεκτρονικό φάκελο της σχολάζουσας κληρονομίας για τον διορισμό κηδεμόνα

       Όχι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος κοινοποιεί την απόφαση στον κηδεμόνα και σε όλους τους αναφερόμενους προς κοινοποίηση σε αυτή, πρόσωπα ή υπηρεσίες.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.