Διορισμός – Απόλυση Ιδιωτικών Εκπ/κων με Οργανική Θέση σε Ισότιμα με τα Δημόσια Ιδιωτικά Σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1058cd9b-43a8-4ef0-af39-58772a90a1b7 563051

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον διορισμό και την απόλυση ιδιωτικών εκπαιδευτικών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Μόνο για Διορισμό Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1989 όπου δηλώνεται ότι δεν υπάρχει ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διορισμός – Απόλυση Ιδιωτικών Εκπ/κων με Οργανική Θέση σε Ισότιμα με τα Δημόσια Ιδιωτικά Σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Μόνο για Διορισμό Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Αίτηση διορισμού/παραίτησης του ενδιαφερόμενου προς το Δ.Σ. της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

       Όχι Όχι

      • 4 Δικαστικές Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Μόνο για Διορισμό απαιτούνται δύο ιατρικές γνωματεύσεις, είτε από δημόσιο φορέα είτε από ιδιώτες ιατρούς παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας για να ασκηθούν τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού

       Όχι Όχι

      • 6 Δικαστικές Μόνο για Διορισμό απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 όπου δηλώνεται ότι δεν υπάρχει ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Μόνο για την Απόλυση απαιτείται Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

       Όχι Όχι

      • 1 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 2 Μόνο για Διορισμό Ιατρικές γνωματεύσεις Πιστοποιητικό υγείας

       Μόνο για Διορισμό Ιατρικές γνωματεύσεις

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 3 Μόνο για Διορισμό Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1989 όπου δηλώνεται ότι δεν υπάρχει ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση Αίτηση

       Μόνο για Διορισμό Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1989 όπου δηλώνεται ότι δεν υπάρχει ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 4 Μόνο για την Απόλυση Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Μόνο για την Απόλυση Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • Νόμος 37,30 682 1977 244 Α

       Περιγραφή 37 - Διορισμός και προαγωγή διδακτικού προσωπικού των ισοτίμων σχολείων 30 - Σχέση εργασίας και διάρκεια συμβάσεως όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100244

      • Νόμος 6,7,8,147,148,156 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Για Διορισμό: 6 - Ηλικία διορισμού, 7 - Υγεία, 8 - Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση Για Απόλυση - Παραίτηση: 147 - Λόγοι λύσης, 148 - Παραίτηση, 156 - Πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Νόμος 4 3687 2008 159 Α

       Περιγραφή Αιτήσεις παραίτησης (μόνο για απόλυση) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100159

      • 1 Παραλαβή της αίτησης από αρμόδια αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση της εισήγησης διορισμού/απόλυσης από την Εποπτεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας μέσω της εποπεύουσας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

       Όχι Όχι


      • 2 Είσοδος στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας δρομολογεί την εισήγηση προς τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Υπηρεσιακού Σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται αναλυτικό Υπηρεσιακό Σημείωμα για την εισήγηση του θέματος στο κατά βαθμίδα αρμόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ)

       Όχι Όχι


      • 5 Ορισμός ημερομηνίας εξέτασης θέματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πρόεδρος του κατά βαθμίδα αρμόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζει την ημερομηνία εξέτασης του θέματος

       Όχι Όχι


      • 6 Εξέταση θέματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το κατά βαθμίδα αρμόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο παρουσία του Διευθυντή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης εξετάζει το θέμα και διατυπώνει αρνητική ή θετική σύμφωνη γνώμη

       Όχι Όχι


      • 7 Χορήγηση Πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η γραμματεία του κατά βαθμίδα αρμόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου χορηγεί απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης προς το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη Ενημερωτικού Σημειώματος και Σχεδίου Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την παραλαβή του απόσπασματος του πρακτικού συντάσσεται ενημερωτικό σημείωμα και σχέδιο υπουργικής απόφασης ή διαπιστωτικής πράξης παραίτησης (σε περίπτωση λύσης σχέσης εργασίας) που διαβιβάζονται ιεραρχικά προς την πολιτική ηγεσία

       Όχι Όχι


      • 9 Σχέδιο Διαπιστωτικής Πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το ενημερωτικό σημείωμα και το σχέδιο διαπιστωτικής πράξης υπογράφονται ιεραρχικά με τελικό υπογράφοντα τον/την Υπουργό

       Όχι Όχι


      • 10 Πρωτοκόλληση και διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης μετά την παραλαβή του υπογεγραμμένου σχεδίου απόφασης, το πρωτοκολλεί και το διαβιβάζει στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Όχι Όχι


      • 11 Δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Εθνικό Τυπογραφείο δίνει κωδικό αριθμό δημοσίευσης (ΚΑΔ), ελέγχει το δοκίμιο και δημοσιεύει σε ΦΕΚ

       Όχι Όχι


      • 12 Ανάρτηση στη Διαύγεια και τελική διεκπεραίωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση διορισμού ή η διαπιστωτική πράξη απόλυσης αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα Διαύγεια και κοινοποιειούνται στις αρμοδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης και ενημερώνεται η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.