Διόρθωση Αιτιολογιών Απόλυσης ή Εσφαλμένων Στοιχείων Ναυτολόγησης στα Ναυτολόγια ή/ και στα Ναυτικά Φυλλάδια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd24ed6ed-6fa8-401c-9945-28b7564375f6 129794

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διόρθωση των Ναυτολογίων των πλοίων ή/και των Ναυτικών φυλλαδίων των Nαυτικών, κατόπιν αιτήματος. Απευθύνεται σε Nαυτικούς, Πλοιοκτήτες και Εφοπλιστές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας (Δ.Ν.ΕΡ. 4ο) υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος ναυτικός ή πλοιοκτήτης, διαχειριστής, εφοπλιστής του πλοίου ή άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο, στην οποία αναφέρονται πλήρως τα στοιχεία του ναυτικού και τα στοιχεία του ναυτολογίου του πλοίου, για το υπό εξέταση αίτημα, καθώς και τους λόγους για τους οποίους την αιτείται, συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διόρθωση εγγραφών σε Ναυτολόγια πλοίων ή σε ναυτικά φυλλάδια

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Απόφασης Διόρθωσης Αιτιολογιών Απόλυσης ή Εσφαλμένων Στοιχείων Ναυτολόγησης Στα Ναυτολόγια Πλοίων ή/ και στα Ναυτικά Φυλλάδια


      Μητρώα που τηρούνται

      ΒΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ-ΝΑΥΤΙΚΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Ο ενδιαφερόμενος ναυτικός ή πλοιοκτήτης, διαχειριστής, εφοπλιστής του πλοίου ή άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο, έχει δικαίωμα να εκκινήσει/καταναλώσει την διαδικασία, εφόσον εντοπίσει λάθος καταχώρηση σε ναυτολόγιο ή σε ναυτικό φυλλάδιο.

       Όχι Όχι

      • 1 Ακριβή φωτοαντίγραφα των σελίδων του ημερολογίου γέφυρας πλοίου, που αφορούν στην αιτούμενη πράξη (γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα η ακρίβεια του περιεχομένου των οποίων δηλώνεται υπευθύνως). Έγγραφο

       Ακριβή φωτοαντίγραφα των σελίδων του ημερολογίου γέφυρας πλοίου, που αφορούν στην αιτούμενη πράξη (γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα η ακρίβεια του περιεχομένου των οποίων δηλώνεται υπευθύνως).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Βεβαίωση του πλοιάρχου του πλοίου ή εκπροσώπου του πλοιοκτήτη στην Ελλάδα (κατατίθεται στην περίπτωση που δεν υφίσταται ημερολόγιο πλοίου), με την οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία του ναυτικού, του πλοίου και της απασχόλησής του επί αυτού(όπως πραγματική ειδικότητα, χρόνος και τόπος ναυτολόγησης/απόλυσης, αιτιολογικό απόλυσης) . Βεβαίωση

       Βεβαίωση του πλοιάρχου του πλοίου ή εκπροσώπου του πλοιοκτήτη στην Ελλάδα (κατατίθεται στην περίπτωση που δεν υφίσταται ημερολόγιο πλοίου), με την οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία του ναυτικού, του πλοίου και της απασχόλησής του επί αυτού(όπως πραγματική ειδικότητα, χρόνος και τόπος ναυτολόγησης/απόλυσης, αιτιολογικό απόλυσης) .

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 3 Φωτοαντίγραφα των σελίδων του ναυτικού φυλλαδίου, που αναφέρονται στα ατομικά στοιχεία και στις πράξεις ναυτολόγησης και απόλυσης για το υπό εξέταση αίτημα. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Φωτοαντίγραφα των σελίδων του ναυτικού φυλλαδίου, που αναφέρονται στα ατομικά στοιχεία και στις πράξεις ναυτολόγησης και απόλυσης για το υπό εξέταση αίτημα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 4 Φωτοαντίγραφο του Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) του ενδιαφερόμενου ναυτικού Άδεια εργασίας

       Φωτοαντίγραφο του Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) του ενδιαφερόμενου ναυτικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 5 Βεβαίωση από την Α.Ε.Ν. στην οποία φοιτά ή φοίτησε, που εμφαίνεται το εκπαιδευτικό έτος στο οποίο βρίσκεται ή βρισκόταν κατά το χρονικό διάστημα της αιτούμενης πράξης, σε περίπτωση που η πράξη αφορά σε σπουδαστή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση από την Α.Ε.Ν. στην οποία φοιτά ή φοίτησε, που εμφαίνεται το εκπαιδευτικό έτος στο οποίο βρίσκεται ή βρισκόταν κατά το χρονικό διάστημα της αιτούμενης πράξης, σε περίπτωση που η πράξη αφορά σε σπουδαστή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 2825

      • 6 Φωτοαντίγραφα μισθοδοτικών καταστάσεων ναυτικού για όλο το χρονικό διάστημα που αφορά στην αιτούμενη πράξη. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Φωτοαντίγραφα μισθοδοτικών καταστάσεων ναυτικού για όλο το χρονικό διάστημα που αφορά στην αιτούμενη πράξη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ναυτικού ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία που τεκμαίρουν την αιτούμενη διόρθωση. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ναυτικού ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία που τεκμαίρουν την αιτούμενη διόρθωση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Υπουργική Απόφαση 1 47236 2020 3086 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμλάτων για τη διαδικασία διόρθωσης, διαγραφής, διενέργειας, συμπλήρωσης εγγραφών επί των ναυτικών φυλλαδίων ή/και ναυτολογίων πλοίων, επικύρωσης ναυτολογήσεων/απολύσεων ναυτικών φυλλαδίων ναυτικών που υπηρέτησαν σε πλοία με ελληνική σημαία ή ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, επικύρωσης μεταβολών σε ναυτολόγια πλοίων και ανασύνταξης απολεσθέντων ναυτολογίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203086

      • Προεδρικό Διάταγμα 23 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρμοδιότητες Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • 1 Παραλαβή της Αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ναυτικός ή πλοιοκτήτης, διαχειριστής, εφοπλιστής του πλοίου ή άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο, υποβάλλει στο Δ.Ν.ΕΡ. 4ο Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση αιτούμενος την διόρθωση , στην οποία αναφέρονται πλήρως τα στοιχεία του ναυτικού και τα στοιχεία του ναυτολογίου του πλοίου, για το υπό εξέταση αίτημα, καθώς και τους λόγους για τους οποίους την αιτείται, συνοδευόμενη από σχετικά δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χρέωση σε αρμόδιο εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή To στέλεχος του Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας πρωτοκολλεί την αίτηση και τη χρεώνει στον αρμόδιο εισηγητή.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο εισηγητής ελέγχει τα ναυτολόγια που έχουν κατατεθεί, καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ως προς την ορθότητα και πληρότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση Τμηματάρχη ΔΝΕΡ-Δ΄ για διόρθωση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εισηγητής συντάσσει σχέδιο απόφασης Τμηματάρχη ΔΝΕΡ-Δ΄ για τη διόρθωση των αιτιολογιών απόλυσης και εσφαλμένων στοιχείων ναυτολόγησης στα ναυτολόγια πλοίων ή/ και στα ναυτικά φυλλάδια και το προωθεί στο Τμηματάρχη για υπογραφή.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραπομπή στην αρμόδια Λιμενική Αρχή προς διερεύνηση, ελλείψει επαρκών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των δικαιολογητικών ή εφόσον τα υποβληθέντα στοιχεία δεν είναι επαρκή, δύναται ο Τμηματάρχης του Δ.Ν.ΕΡ. 4ο να εισηγηθεί στον Διευθυντή Ναυτικής Εργασίας να παραπέμψει την Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση μετά των υποβληθέντων δικαιολογητικών στην αρμόδια Λιμενική Αρχή ή Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου, προς διερεύνηση.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή πορίσματος από Αρμόδια Λιμενική Αρχή για τεκμηρίωση διόρθωσης ναυτολογίων και ναυτικών φυλλαδίων και επικαιροποίηση Βάσης Πλοίων-Ναυτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Λιμενική Αρχή ή Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου που επιλαμβάνεται της υπόθεσης εξετάζει ενόρκως τους εμπλεκόμενους. Κατόπιν, υποβάλλεται στη Δ.Ν.ΕΡ. το συλλεχθέν προανακριτικό υλικό μετά του σχετικού πορίσματος, σύμφωνα με το οποίο δικαιολογείται ή όχι η αιτούμενη πράξη, η οποία διενεργείται με απόφαση Διευθυντή Ναυτικής Εργασίας.

       Ναι Όχι


      • 7 Απόφαση Διευθυντή ΔΝΕΡ για διόρθωση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται απόφαση Διευθυντή της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας περί διόρθωσης εγγραφών ναυτολογίου ή/και ναυτικού φυλλαδίου, κατόπιν του συλλεχθέντος προανακριτικού υλικού μετά του σχετικού πορίσματος από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το οποίο δικαιολογείται ή όχι η αιτούμενη πράξη.

       Ναι Όχι


      • 8 Διόρθωση ναυτολογίων και ναυτικών φυλλαδίων και επικαιροποίηση Βάσης Πλοίων-Ναυτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται η διόρθωση στα ναυτολόγια και/ή στο ναυτικό φυλλάδιο που αφορά. Ο εισηγητής διορθώνει τα ναυτολόγια και/ή τα ναυτικά φυλλάδια και τα προωθεί στον Προϊστάμενο Τμήματος για υπογραφή. Ακολούθως επικαιροποιεί τη Βάση Πλοίων -Ναυτικών.

       Όχι Όχι


      • 9 Κοινοποίηση Απόφασης προς ΝΑΤ για τακτοποίηση διαφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση διόρθωσης των ναυτολογίων ή/και ναυτικών φυλλαδίων κοινοποιείται στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ) μόνο σε περιπτώσεις που αφορούν σε ναυτολόγια πλοίων για τυχόν διαφορά ασφαλιστικών εισφορών.

       Όχι Όχι


      • 10 Κοινοποίηση Απόφασης σε όλους τους εμπλεκόμενους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους εμπλεκόμενους (όπως η ναυτιλιακή εταιρεία, οι ναυτικοί κ.α.).

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.