Εγγραφή Διαφημιστικής Εταιρείας στο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcb2a1cbe-5d95-4b67-b297-6bb5406bbf79 215954

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή Διαφημιστικής Εταιρείας στο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ. Οι διαφημιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων ΜΜΕ του Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με το ΠΔ 310/1996. Η εγγραφή γίνεται κατόπιν αιτήσεως και συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνημμένα έγγραφα. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση και τα συνημμένα έγγραφα, οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο Ε.Σ.Ρ. Επίσης, οι διαφημιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποστέλλουν σχετικά δικαιολογητικά κατέτος στο Ε.Σ.Ρ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων ΜΜΕ του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας

Σημειώσεις

Η Αίτηση Εγγραφής πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του. Η Αίτηση Εγγραφής πρέπει να φέρει την σφραγίδα της εταιρείας και να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή Διαφημιστικής Επιχείρησης στο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο επιχειρήσεων που τηρούνται βάσει των λοιπών διατάξεων του ΠΔ 310/1996

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται από κάθε μέτοχο, εταίρο ή ιδιοκτήτη κατά τον μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους ή σε 10 ημέρες από αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος της επιχείρησης. Στην Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφός 3 του ΠΔ 310/96 ότι δεν συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο (ως εταίρος, μέτοχος, μέλος Δ.Σ. κ.ά.) σε επιχείρηση ραδιοφωνική ή τηλεοπτικής ή έκδοσης εφημερίδων ή παραγωγής οπτικοακουστικών έργων καθώς και ότι διαθέτει επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με επιχειρήσεις έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς του άρθρου 6 του παραπάνω ΠΔ. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη. Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ Πιστοποιητικό

       Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος Βεβαίωση

       Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται από Ατομικές Επιχειρήσεις. Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Φωτοαντίγραφο καταστατικού Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο καταστατικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρεία, όπως αυτό έχει κατατεθεί στο ΓΕΜΗ. Απαιτείται από Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.- Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας Πιστοποιητικό

       Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Αναλυτική κατάσταση εταίρων / μετόχων. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Αναλυτική κατάσταση εταίρων / μετόχων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αναλυτική κατάσταση εταίρων / μετόχων μέχρι φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) με ποσοστά συμμετοχής. Απαιτείται από Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 8 Βεβαίωση εξαιρέσεως Βεβαίωση

       Βεβαίωση εξαιρέσεως

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση αρμοδίου χρηματιστηρίου ή εποπτεύουσας αρχής από την οποία να προκύπτει ο λόγος εξαίρεσης από την υποχρέωση υποβολής κατάστασης εταίρων / μετόχων. Αφορά Εισηγμένες, ΟΣΕΚΑ, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9703

      • 9 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Αν στους Εταίρους (περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε.) ή στους Μετόχους (περίπτωση Α.Ε.) της εταιρείας που υποβάλει Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο υπάρχουν ως Εταίροι άλλες εταιρείες, ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας που είναι εταίρος (αντίστοιχα μέτοχος) υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία πρέπει να αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφός 3 του ΠΔ 310/96 ότι η εταιρεία, η οποία νομίμως εκπροσωπείται από τον υποβάλλοντα την δήλωση, δεν συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο (ως εταίρος, μέτοχος, μέλος Δ.Σ. κ.ά.) σε επιχείρηση ραδιοφωνική ή τηλεοπτικής ή έκδοσης εφημερίδων ή παραγωγής οπτικοακουστικών έργων καθώς και ότι η διαθέτει επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με επιχειρήσεις έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς του άρθρου 6 του παραπάνω ΠΔ. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει την σφραγίδα της εταιρείας. Θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά υπογεγραμμένες. Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 7320

      • Προεδρικό Διάταγμα 3, 5 310 1996 214 Α

       Περιγραφή Έλεγχος διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100214

      • Σύνταγμα της Ελλάδος 15 2019 211 Α

       Περιγραφή Άρθρο 15 Παράγραφος 2 του Συντάγματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100211

      • Νόμος 2328 1995 159 Α

       Περιγραφή Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100159

      • Νόμος 2863 2000 262 Α

       Περιγραφή Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100262

      • 1 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της Αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών από αρμόδιο υπάλληλο στο Πρωτόκολλο του Ε.Σ.Ρ.

       Όχι Όχι


      • 2 Ατομική Επιχείρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά προωθούνται στο Τμήμα Διαφάνειας και η Αίτηση αντιμετωπίζεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

       Ναι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών Ατομικής Επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξετάζονται τα συνημμένα έγγραφα και διαπιστώνεται αν έχει επισυναφθεί ό,τι απαιτείται.

       Ναι Όχι


      • 4 Ε.Π.Ε.-Ο.Ε.-Ε.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά προωθούνται στο Τμήμα Διαφάνειας και η Αίτηση αντιμετωπίζεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών Ε.Π.Ε.-Ο.Ε.-Ε.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξετάζονται τα συνημμένα έγγραφα και διαπιστώνεται αν έχει επισυναφθεί ό,τι απαιτείται.

       Ναι Όχι


      • 6 Α.Ε.


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά προωθούνται στο Τμήμα Διαφάνειας και η Αίτηση αντιμετωπίζεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος δικαιολογητικών Α.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξετάζονται τα συνημμένα έγγραφα και διαπιστώνεται αν έχει επισυναφθεί ό,τι απαιτείται.

       Ναι Όχι


      • 8 Εγγραφή στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εταιρεία εγγράφεται στο Μητρώο και της παρέχεται η Βεβαίωση Εγγραφής όποτε υποβάλει αντίστοιχη Αίτηση εφ όσον έχει υποβάλει τα ετήσια δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 9 Υποβολή ετήσιων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κάθε έτος οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις υποβάλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

       Όχι Όχι


      • 10 Βεβαίωση Εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παρέχεται Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο εάν υποβληθεί αντίστοιχη Αίτηση από την εταιρεία και εφ όσον έχουν κατατεθεί και ελεγχθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

       Όχι Ναι


      • 11 Τέλος διαδικασίας       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.