Εγγραφή Εκδοτικής εταιρείας στο Μητρώο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6379f3b7-0543-4ffd-ba76-6dbe222345fc 637937

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

9 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή εκδοτικής επιχείρησης στο Μητρώο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), στο οποίο οι εκδοτικές εταιρείες είναι υπόχρεες να εγγραφούν. Η εγγραφή γίνεται κατόπιν αιτήσεως που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση και τα συνημμένα έγγραφα, οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο Ε.Σ.Ρ. Επίσης, οι εκδοτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποστέλλουν σχετικά δικαιολογητικά κατέτος στο Ε.Σ.Ρ..

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας

Σημειώσεις

Η Αίτηση Εγγραφής πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του. Η Αίτηση Εγγραφής πρέπει να φέρει την σφραγίδα της εταιρείας και θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή Εκδοτικής επιχείρησης στο Μητρώο


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο επιχειρήσεων που τηρούνται βάσει των λοιπών διατάξεων του ΠΔ 310/1996

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Απαιτείται από Ατομικές Επιχειρήσεις. Στην Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, η οποία θα υποβάλλεται και κατά έτος, πρέπει να βεβαιώνεται τυχόν συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ΜΜΕ. Εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο υπόχρεος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται «ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει σε σχέση με τα στοιχεία που υπεβλήθησαν το έτος ……..». Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη. Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Απαιτείται από Ατομικές Επιχειρήσεις Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος. Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Πιστοποιητικό

       Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Φωτοαντίγραφο καταστατικού Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο καταστατικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται από Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. Φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρεία, όπως αυτό έχει κατατεθεί στο ΓΕΜΗ. Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Αναλυτική κατάσταση εταίρων / μετόχων Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Αναλυτική κατάσταση εταίρων / μετόχων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται από Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. Αναλυτική κατάσταση μετόχων ή εταίρων μέχρι φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) που κατέχουν ποσοστό πλέον του 5% με ποσοστά συμμετοχής. Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 6 Αναλυτική κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Αναλυτική κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αναλυτική κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχειριστών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο). Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 7 Αναλυτική κατάσταση Νομίμων Εκπροσώπων Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Αναλυτική κατάσταση Νομίμων Εκπροσώπων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Απαιτείται από Α.Ε. Αναλυτική κατάσταση των Νομίμων Εκπροσώπων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο). Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση περί τηρήσεως προϋποθέσεων εγγραφής Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση περί τηρήσεως προϋποθέσεων εγγραφής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται από Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. Στην Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο (ή τους Νομίμους Εκπροσώπους) της εταιρείας, και η οποία πρέπει να υποβάλλεται και κατ έτος, πρέπει να αναφέρεται τυχόν συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ΜΜΕ. Εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο υπόχρεος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται «ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει σε σχέση με τα στοιχεία που υπεβλήθησαν το έτος ……..». Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος Σύνταγμα

       Περιγραφή Άρθρο 15 Παράγραφος 2 του Συντάγματος

       Νομικές παραπομπές https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-15/

      • Νόμος 12 2328 1995 159 Α

       Περιγραφή Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100159

      • 1 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της Αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών από αρμόδιο υπάλληλο στο Πρωτόκολλο του Ε.Σ.Ρ.

       Όχι Όχι


      • 2 Ατομική Επιχείρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά προωθούνται στο Τμήμα Διαφάνειας και η Αίτηση αντιμετωπίζεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

       Ναι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών Ατομικής Επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξετάζονται τα συνημμένα έγγραφα και διαπιστώνεται αν έχει επισυναφθεί ό,τι απαιτείται.

       Ναι Όχι


      • 4 Ε.Π.Ε.-Ο.Ε.-Ε.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά προωθούνται στο Τμήμα Διαφάνειας και η Αίτηση αντιμετωπίζεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών Ε.Π.Ε.-Ο.Ε.-Ε.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξετάζονται τα συνημμένα έγγραφα και διαπιστώνεται αν έχει επισυναφθεί ό,τι απαιτείται.

       Ναι Όχι


      • 6 Α.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά προωθούνται στο Τμήμα Διαφάνειας και η Αίτηση αντιμετωπίζεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος δικαιολογητικών Α.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξετάζονται τα συνημμένα έγγραφα και διαπιστώνεται αν έχει επισυναφθεί ό,τι απαιτείται.

       Ναι Όχι


      • 8 Εγγραφή στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εταιρεία εγγράφεται στο Μητρώο και της παρέχεται η Βεβαίωση Εγγραφής όποτε υποβάλει αντίστοιχη Αίτηση εφ όσον έχει υποβάλει τα ετήσια δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 9 Υποβολή ετήσιων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κάθε έτος οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις υποβάλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

       Όχι Όχι


      • 10 Βεβαίωση Εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παρέχεται Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο εάν υποβληθεί αντίστοιχη Αίτηση από την εταιρεία και εφ όσον έχουν κατατεθεί και ελεγχθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

       Όχι Ναι


      • 11 Τέλος διαδικασίας       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.