Εγγραφή Ελλήνων μαθητών/τριών σε ξένο σχολείο της ημεδαπής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1071e4f0-b257-4b7d-b937-be17fca76898 399885

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Σχολικές μονάδες

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αίτηση Ελλήνων μαθητών να φοιτήσουν σε ξένα ιδιωτικά σχολεία για διάφορους λόγους (π.χ. επικείμενη αλλαγή τόπου κατοικίας στο εξωτερικό).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Αφορά σε εγγραφή μαθητών σε ξένα ιδιωτικά σχολεία με ξένο πρόγραμμα σπουδών

Τελευταία ενημέρωση

19/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Τίτλος

Αίτηση για εγγραφή Έλληνα μαθητή σε ξένο ιδιωτικό σχολείο

Σημειώσεις

Το ξένο ιδιωτικό σχολείο ακολουθεί ξένο πρόγραμμα σπουδών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή Ελλήνων μαθητών/τριών σε ξένο ιδιωτικό σχολείο

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή Ελλήνων μαθητών/τριών σε ξένο ιδιωτικό σχολείο της ημεδαπής

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Μαθητών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       E1


      • 1 Εκπαιδευτικές Να έχει φοιτήσει σε κάποιο ξένο σχολείο ο μαθητής στο παρελθόν

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Ενδεχόμενη μετακίνηση στο εξωτερικό της οικογένειας για εργασιακούς λόγους

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Ένας, τουλάχιστον, εκ των γονέων του μαθητή είναι διπλωμάτης υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ή υπάλληλος που υπηρετεί σε Διεθνή Οργανισμό ή σε Οργανισμό με διεθνώς προσφερόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Συγγενικό πρόσωπο 2ου βαθμού του μαθητή φοιτά στο εν λόγω σχολείο

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Συγγενικό πρόσωπο 1ου βαθμού του μαθητή διδάσκει στο εν λόγω σχολείο

       Όχι Όχι

      • 6 Οικογενειακές Ένας εκ των δύο γονέων του μαθητή έχει ξένη υπηκοότητα

       Όχι Όχι

      • 7 Οικογενειακές Ο μαθητής έχει διπλή υπηκοότητα

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση του σχολείου ότι ο μαθητής γίνεται δεκτός Βεβαίωση

       Βεβαίωση του σχολείου ότι ο μαθητής γίνεται δεκτός       Σημειώσεις: Βεβαίωση του σχολείου ότι δέχεται να εγγράψει τον μαθητή

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Βεβαίωση Πρεσβείας για υπηκοότητα, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Πρεσβείας για υπηκοότητα, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου.       Σημειώσεις: Βεβαίωση της οικείας Πρεσβείας ότι ο μαθητής, ή ο πατέρας ή η μητέρα του είναι κάτοχος ξένης υπηκοότητας, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του μαθητή, ή του πατέρα ή της μητέρας του

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του μαθητή (πρωτότυπο) Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του μαθητή (πρωτότυπο)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης, απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • 4 Βεβαίωση φοίτησης/σπουδών Βεβαίωση

       Βεβαίωση φοίτησης/σπουδών

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται ο τελευταίος τίτλος σπουδών του μαθητή, να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών, με την επισημείωση της σφραγίδας Apostille (σφραγίδα της Χάγης) και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση (από τη μεταφραστική υπηρεσία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο δικηγόρο). Εναλλακτικά, η θεώρηση της γνησιότητας του τίτλου μπορεί να γίνει από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από την Προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η φοίτηση έχει πραγματοποιηθεί σε ελληνικό δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο υποβάλλεται το αποδεικτικό φοίτησης σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ζητείται η εγγραφή μαθητή στο ξένο σχολείο, λόγω μετοίκησής του εκτός Ελλάδας εντός της επόμενης τριετίας, μετά την οποία θα υποχρεωθεί να φοιτήσει σε σχολείο τρίτης χώρας, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του γονέα ή κηδεμόνα, που θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται α) η μετοίκηση του μαθητή στην αλλοδαπή εντός της επόμενης τριετίας, β) η χώρα που θα μετοικήσει και γ) η εργασία του γονέα ή κηδεμόνα. Στην εν λόγω περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίζονται έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται η μελλοντική μετοίκηση του μαθητή στο εξωτερικό (όπως λ.χ. βεβαίωση του εργοδότη του γονέα ή κηδεμόνα του, για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του τελευταίου στο εξωτερικό) και η πόλη όπου πρόκειται να μετοικήσει ο γονέας ή κηδεμόνας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 7320

      • Νόμος 71 4830 2021 169 Α

       Περιγραφή Προσθήκη περ. 31 στην παρ. 8 του άρθρου 35 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». Αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ξένου σχολείου "Verita international School"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100169

      • Νόμος 125 127 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Αφορά σε εγγραφές Ελλήνων σε βρετανικό ΠΣ κ μετονομασία Λεοντείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Νόμος 113 4692 2020 111 Α

       Περιγραφή Φοίτηση μαθητών υπηκοότητας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τάξεις ξένου σχολείου ιδρυθέντος και λειτουργούντος στην Ελλάδα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100111

      • Νόμος 90 4485 2017 114 Α

       Περιγραφή Προσθήκη περ. 30 «30. Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης» στην παρ. 8 του άρθρου 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100114

      • Νόμος 35 4186 2013 193 Α

       Περιγραφή Η παρ. 8 του άρθρου 35 "Θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό" αφορά στα αναγνωρισμένα ξένα σχολεία κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (Α΄ 2). Τροποποιήθηκε με το άρθρο 127 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 90, παρ. 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και το άρθρο 71 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100193

      • Νόμος 34 3794 2009 193 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων εγγραφής Ελλήνων μαθητών σε ξένα ιδιωτικά σχολεία με ξένο πρόγραμμα σπουδών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100193

      • Νόμος 5 4862 1931 2 Α

       Περιγραφή Περί των ξένων σχολείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19310100002

      • 1 Κατάθεση αίτησης για εγγραφή Ελλήνων μαθητών/τριών σε ξένο ιδιωτικό σχολείο της ημεδαπής


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση διαβιβάζεται από τη σχολική μονάδα στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία της ξένης ιδιωτικής σχολικής μονάδας

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση της αίτησης στην στην αρμόδια Δ/νση Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Μετά τον έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας η οικεία ΔΕ στέλνει όλο τον φάκελο στην Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση της αίτησης στην στην Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Εισαγωγή της αίτησης στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση της αίτησης στο αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Χρέωσης της αίτησης σε χειριστή του θέματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη υπογραφή και έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει το σχέδιο απόφασης, το οποίο υπογράφει ο αρμόδιος προϊστάμενος και στην συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου μέσω ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ και δρομολογεί σε ψηφιακή μορφή την απόφαση προκειμένου το ψηφιακό αντίγραφο αυτής να λάβει ψηφιακή υπογραφή

       Όχι Όχι


      • 8 Δρομολόγηση απόφασης για διεκπεραίωσή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αφού το ακριβές αντίγραφο της απόφασης υπογραφεί ψηφιακά, ο προϊστάμενος του τμήματος το δρομολογεί για διεκπεραίωση στο αρμόδιο τμήμα Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή της απόφασης στην αρμόδια Δ/νση Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αποστολή της απόφασης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από το Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.