Εγγραφή Εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbf8b395f-8e8e-4557-a0dc-f0fe31828460 839588

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.).

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στο Μητρώο Εργοδοτών που τηρεί το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (T.Ε.A.Υ.Φ.Ε.) και απευθύνεται σε κάθε εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση από το Ταμείο. Η διαδικασία δημιουργίας νέου αριθμού μητρώου εργοδότη γίνεται άπαξ, είτε την πρώτη φορά που ο εργοδότης απασχολεί εργαζόμενο που υπάγεται στην ασφάλιση από το Ταμείο, είτε όταν αλλάζει η νομική σύσταση της επιχείρησης (νέος Α.Φ.Μ.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Τελευταία ενημέρωση

17/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δελτίο Απογραφής- Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη

Σημειώσεις

Το Δελτίο Απογραφής - Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ταμείου και αποστέλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ασφάλισης - Γραφείο Μητρώου και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις data@teayfe.gr ή mhtrwo@teayfe.gr.

Ο χρόνος υλοποίησης της διαδικασίας ενδέχεται να αυξηθεί αν τα απαιτούμενα έγγραφα είναι ελλιπή.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων του εργοδότη, αυτός οφείλει να ενημερώνει το Ταμείο με την αποστολή του Δελτίου Απογραφής- Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη και των σχετικών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη μεταβολή των στοιχείων του. Το Δελτίο Απογραφής- Μεταβολής πρέπει να έχει την υπογραφή του δηλούντα εργοδότη ή πληρεξούσιου του και τη σφραγίδα της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που το Δελτίο Απογραφής- Μεταβολής στοιχείων εργοδότη αποστέλλεται ταχυδρομικά, είναι απαραίτητη η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εργοδότη ή του πληρεξούσιού του από Δημόσια Αρχή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απογραφή Εργοδότη

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή Εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εργοδοτών/ Κοινών Επιχειρήσεων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Ο εργοδότης απασχολεί εργαζόμενο, ο οποίος υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση από το Ταμείο.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταστατικό επιχείρησης Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Καταστατικό επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης του αρχικού Καταστατικού, θα πρέπει να αποστέλλονται και οι τροποποιήσεις αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1130

      • 2 Άδεια λειτουργίας φαρμακείου από την Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία υπάγεται Άδεια λειτουργίας

       Άδεια λειτουργίας φαρμακείου από την Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία υπάγεται

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Άδεια λειτουργίας φαρμακείου από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται η έδρα του φαρμακείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1032

      • 3 Βεβαίωση έναρξης εργασιών Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος

       Βεβαίωση έναρξης εργασιών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η έναρξη εργασιών μπορεί να βεβαιώνεται είτε με σχετικό έγγραφο που εκδόθηκε από Δ.Ο.Υ. είτε κατόπιν εγγραφής στο ΓΕ.Μ.Η. είτε με σχετικό έγγραφο που έχει εκδοθεί από την Α.Α.Δ.Ε. . Σε περίπτωση μεταβολών/ τροποποιήσεων της σχετικής βεβαίωσης έναρξης εργασιών, θα πρέπει να υποβάλλονται συνημμένα στην αίτηση και οι τροποποιήσεις/ μεταβολές αυτές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5193

      • 4 Κατάσταση ωρών εργασίας Κατάσταση προσωπικού / συνεργατών

       Κατάσταση ωρών εργασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • 5 Αναγγελία πρόσληψης Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Αναγγελία πρόσληψης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/elektronikos-phakelos-epikheireses/anaggelia-proslepses-ergane-e3

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εργάνη Έντυπο Ε3 - Αναγγελία πρόσληψης του/των υπαγόμενων στην ασφάλιση του Ταμείου υπαλλήλων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 6 Φωτοαντίγραφο ταυτοποιητικού εγγράφου εργοδότη και νόμιμων εκπροσώπων του εργοδότη καθώς και του εργαζόμενου που πρόκειται να ασφαλιστεί στο Ταμείο. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο ταυτοποιητικού εγγράφου εργοδότη και νόμιμων εκπροσώπων του εργοδότη καθώς και του εργαζόμενου που πρόκειται να ασφαλιστεί στο Ταμείο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 7 Βεβαίωση απόδοσης Μητρώου Εργοδότη στον e-ΕΦΚΑ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση απόδοσης Μητρώου Εργοδότη στον e-ΕΦΚΑ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/bebaiose-apographes-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η Υπεύθυνη Δήλωση κατατίθεται μόνο σε περίπτωση που η βεβαίωση απόδοσης Μητρώου Εργοδότη στον e-ΕΦΚΑ είναι προγενέστερη της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Εργοδοτών του Ταμείου. Σε αυτή την περίπτωση ο εργοδότης θα πρέπει να δηλώσει ότι για το προηγούμενο χρονικό διάστημα (από την ημερομηνία εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ μέχρι και μια μέρα πριν την αναγγελία πρόσληψης), δεν απασχολούσε προσωπικό που υπαγόταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση από το Ταμείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ. 51020/5352/121 2013 412 Β

       Περιγραφή Έγκριση Καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.- Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200412

      • 1 Παραλαβή αίτησης εργοδότη για απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης (ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού σε περίπτωση εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου) αποστέλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail ) ή ταχυδρομικά ή καταθέτει δια ζώσης σε έγχαρτη μορφή το Δελτίο Απογραφής- Μεταβολής στοιχείων εργοδότη, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

       Σημειώσεις Στο Δελτίο Απογραφής- Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, νομική μοφή κλπ), το είδος της δραστηριότητας, τα στοιχεία της έδρας του, ο αρμόδιος παροχής πληροφοριών για θέματα ασφάλισης προσωπικού και τα στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων. Το Δελτίο Απογραφής- Μεταβολής πρέπει να έχει την υπογραφή του δηλώντα εργοδότη ή πληρεξούσιου του και τη σφραγίδα της επιχείρησης. Σε περίπτωση που το Δελτίο Απογραφής- Μεταβολής στοιχείων εργοδότη αποστέλλεται, είναι απαραίτητη η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εργοδότη ή του πληρεξούσιού του από Δημόσια Αρχή. Με την αποστολή του Δελτίου Απογραφής- Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται σην καρτέλα "Τί θα χρειαστείτε".

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και χρέωση του φακέλου της αίτησης στο αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Πρωτοκόλλου παραλαμβάνει την αίτηση και όλα τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά και αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου. Εναλλακτικά, τα έγγραφα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και δρομολογείται ή εγγραφή του εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβληθούν κατευθείαν στο Τμήμα Ασφάλισης, ο υπάλληλος του Τμήματος προωθεί τον φυσικό φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ταμείου προκειμένου να αποδοθεί αριθμός πρωτοκόλλου στην υποβληθείσα αίτηση και στη συνέχεια ο φάκελος επιστρέφει στο Τμήμα Ασφάλισης- Γραφείο Μητρώου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος αν υπάρχει προηγούμενη εγγραφή του εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γραφείου Μητρώου (Τμήμα Ασφάλισης) εισέρχεται στο Π.Σ. "Μικρά Ταμεία" και ελέγχει αν ο εργοδότης που υπέβαλε το αίτημα εγγραφής στο Μητρώο Εργοδοτών του Ταμείου είναι ήδη εγεγγραμμένος σε αυτό.

       Σημειώσεις Η διασταύρωση γίνεται με χρήση του Α.Φ.Μ. του εργοδότη, την επωνυμία και άλλα σχετικά στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 4 Εργοδότης ήδη εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργοδοτών του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης που υπέβαλλε την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Εργοδοτών του Ταμείου είναι ήδη εγγεγραμμένος σε αυτό, οπότε του έχει ήδη αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) και δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια για την εγγραφή του.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που από το Δελτίο Απογραφής- Μεταβολής στοιχείων εργοδότη ή τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτουν μεταβολές στα ήδη καταγεγραμμένα στοιχεία του εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών, ο υπάλληλος του Γραφείου Μητρώου επικαιροποιεί τα στοιχεία του εργοδότη στο πληροφοριακό σύστημα και στο φυσικό του φάκελο.

       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση εργοδότη αναφορικά με τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γραφείου Μητρώου αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στον εργοδότη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) που έχει δηλωθεί ως διεύθυνση επικοινωνίας στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) που του έχει αποδοθεί από το Ταμείο.

       Ναι Ναι


      • 6 Καταχώρηση στοιχείων εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον συντρέχουν οι λόγοι υπαγωγής των εργαζομένων του εργοδότη στην ασφάλιση από το Ταμείο, ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Μητρώου καταχωρεί χειροκίνητα στο Μητρώο του πληροφοριακού συστήματος τα στοιχεία του εργοδότη.

       Σημειώσεις Τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν από τον εργοδότη τηρούνται στο φυσικό αρχείο του Ταμείου.

       Ναι Όχι


      • 7 Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την καταχώρηση των στοιχείων του εργοδότη στο πληροφοριακό σύστημα του Ταμείου και την οριστικοποίηση των σχετικών καταχωρήσεων, παράγεται από το σύστημα μοναδικός Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.), ο οποίος αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο εργοδότη.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση εργοδότη αναφορικά με τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γραφείου Μητρώου αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στον εργοδότη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) που έχει δηλωθεί ως διεύθυνση επικοινωνίας και στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) που του έχει αποδοθεί από το Ταμείο.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.