Εγγραφή εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών του Τ.Ε.Α. - Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc72bdb5f-fb3e-4754-87f6-86e228519821 725347

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ – Ν.Π.Ι.Δ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 10

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών που τηρεί το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α. - Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.) και αφορά σε κάθε επιχείρηση / εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ταμείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ – Ν.Π.Ι.Δ.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία της εγγραφής του εργοδότη γίνεται μόνο κατά την πρώτη φορά που ο εργοδότης απασχολεί εργαζόμενο που υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του εργοδότη, αυτός οφείλει να ενημερώνει άμεσα το Ταμείο σχετικά με τη μεταβολή αυτή, αποστέλλοντας τη Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη (ΑΑΔΕ) και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μεταβολή στα στοιχεία του.

Τελευταία ενημέρωση

18/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Εργοδοτών

Σημειώσεις

Η διαδικασία πραγματοποιείται και μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις:

eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr. Με την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο συνυποβάλλονται η Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Εργοδοτών και η Αίτηση Εγγραφής Υπευθύνου στο Web Portal ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.

Τα σχετικά έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή Εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών του Τ.Ε.Α. - Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εργασιακές Ο εργοδότης απασχολεί εργαζόμενο, ο οποίος υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση από το Ταμείο.

       Όχι Όχι

      • 1 Αίτηση εγγραφής της Επιχείρησης Αίτηση

       Αίτηση εγγραφής της Επιχείρησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/site-content/eggrafi-epixeirisis/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η διαδικασία πραγματοποιείται και μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 2 Αίτηση εγγραφής υπευθύνου στο web portal (διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου) Αίτηση

       Αίτηση εγγραφής υπευθύνου στο web portal (διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/site-content/eggrafi-epixeirisis/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η διαδικασία πραγματοποιείται και μέσω e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις: eisfores@teaeapae.gr ή eggrafi@teaeapae.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 3 Πλήρη στοιχεία εκπροσώπων και λογιστή της εταιρίας. Άλλο δικαιολογητικό

       Πλήρη στοιχεία εκπροσώπων και λογιστή της εταιρίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/site-content/eggrafi-epixeirisis/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 4 Σύμβαση πρακτόρευσης ή μεσιτείας ή διαμεσολάβησης με Ασφαλιστική Εταιρεία Σύμβαση

       Σύμβαση πρακτόρευσης ή μεσιτείας ή διαμεσολάβησης με Ασφαλιστική Εταιρεία

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/site-content/eggrafi-epixeirisis/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • 5 Καταστατικό ΓΕ.Μ.Η. Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Καταστατικό ΓΕ.Μ.Η.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/site-content/eggrafi-epixeirisis/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1130

      • 6 Έναρξη εργασιών στην ΑΑΔΕ (με τους ΚΑΔ) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος

       Έναρξη εργασιών στην ΑΑΔΕ (με τους ΚΑΔ)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/site-content/eggrafi-epixeirisis/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5193

      • 7 Καταστάσεις Προσωπικού - Εντυπο Ε4- ΣΕΠΕ Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Καταστάσεις Προσωπικού - Εντυπο Ε4- ΣΕΠΕ

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/site-content/eggrafi-epixeirisis/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 8 Πληρεξούσιο αλλοδαπής εταιρείας στο οποίο ο νόμιμος εκπρόσωπος θα διορίζει το φυσικό/νομικό πρόσωπο κάτοικο Ελλάδας ως μοναδικό φορολογικό αντιπρόσωπο ή εκπροσώπου (με Apostille/προξενική θεώρηση και να είναι επίσημα μεταφρασμένο). Πληρεξούσιο

       Πληρεξούσιο αλλοδαπής εταιρείας στο οποίο ο νόμιμος εκπρόσωπος θα διορίζει το φυσικό/νομικό πρόσωπο κάτοικο Ελλάδας ως μοναδικό φορολογικό αντιπρόσωπο ή εκπροσώπου (με Apostille/προξενική θεώρηση και να είναι επίσημα μεταφρασμένο).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/site-content/eggrafi-epixeirisis/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται για ασφαλιστικές επιχειρήσεις με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 5769

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση του φορολογικού αντιπροσώπου/εκπροσώπου ότι αποδέχεται το διορισμό του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του φορολογικού αντιπροσώπου/εκπροσώπου ότι αποδέχεται το διορισμό του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/site-content/eggrafi-epixeirisis/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται για ασφαλιστικές επιχειρήσεις με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/site-content/eggrafi-epixeirisis/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται για ασφαλιστικές επιχειρήσεις με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 1130

      • Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ51020/5077 2024 610 Β

       Περιγραφή Έγκριση της τροποποίησης και κωδικοποίησης του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240200610

      • Κανονισμός

       Περιγραφή Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Τ.Ε.Α - Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ. και παραρτήματα αυτού, δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

       Νομικές παραπομπές https://www.teaeapae.gr/kanonismoi-politikes-toy-tameioy/

      • 1 Παραλαβή - Πρωτοκόλληση της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Εργοδοτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης υποβάλλει αίτημα εγγραφής στο Μητρώο Εργοδοτών, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση “eggrafi@teaeapae.gr”, στο οποίο επισυνάπτονται σκαναρισμένα η Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Εργοδοτών και η Αίτηση Εγγραφής Υπευθύνου στο Web Portal ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Οι φόρμες αυτές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Συνημμένα πρέπει να υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας αίτησης και συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση εγγραφής χρεώνεται στην αρμόδια Υπηρεσία Εισφορών, όπου υπάλληλος ελέγχει την ορθότητα όλων των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) και μοναδικών κωδικών για την ψηφιακή πλατφόρμα του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την καταχώρηση των στοιχείων του εργοδότη στο πληροφοριακό σύστημα του Ταμείου και την έγκριση/οριστικοποίηση των σχετικών καταχωρήσεων, παράγονται από το σύστημα μοναδικός Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) , καθώς και μοναδικοί κωδικοί εισόδου στο web portal του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ και δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο και αρχικός φάκελος εργοδότη σε ψηφιακή μορφή.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση εργοδότη αναφορικά με τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Υπηρεσίας Μητρώου αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στον εργοδότη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στην αίτηση του υπευθύνου του web portal, όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.).

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή στον Εργοδότη του κωδικού για είσοδο στο Web Portal των Επιχειρήσεων


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε επόμενο e-mail αποστέλλονται οι προσωπικοί κωδικοί του web portal που έχουν αποδοθεί από το Ταμείο στον Εργοδότη.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.