Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηebfc1ecd-ccd0-4714-9906-3b2651468aee 147149

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητείας., ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε εγγραφή υποψηφίων μαθητών για την εισαγωγή στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) με υποβολή αίτησης. Απευθύνεται σε απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών ,ηλικίας έως είκοσι εννέα (29) ετών,οι οποίοι είναι εκτός εκπαίδευσης ,κατάρτισης ,απασχόλησης κατά την εγγρραφή τους και σε όλη την διάρκεια της φοίτησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητείας.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Εγγραφής σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό)

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       E1

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Απευθύνεται σε απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών ,ηλικίας έως είκοσι εννέα (29) ετών,οι οποίοι είναι εκτός εκπαίδευσης ,κατάρτισης ,απασχόλησης κατά την εγγρραφή τους και σε όλη την διάρκεια της φοίτησης

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Hλικίας έως είκοσι εννέα (29) ετών

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 2 Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1458

      • Υπουργική Απόφαση 9 102791 2021 5832 Β

       Περιγραφή Κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205832

      • 1 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης για εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ)ΔΥΠΑ

       Όχι Όχι


      • 2 Επισύναψη δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Μοριοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής


       Περιγραφή Αξιολόγηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποτελέσματα Μοριοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Επιλογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την μοριοδότηση και τα αποτελέσματα αυτής προκύπτει ποιους υποψηφίους επιλέγουμε.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόρριψη ή Επιλαχών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την έκδοση αποτελεσμάτων μοριοδότησης και επιλογής των υποψηφίων για εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή της Δ.ΥΠ.Α ,προκύπτει και πίνακας με Απορριπτέους ή Επιλαχόντες υποψηφίους .

       Ναι Όχι


      • 7 Εγγραφή στην ΕΠΑΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι εγγραφές των μαθητών στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας δύνανται να πραγματοποιούνται μέχρι και 20 Σεπτεμ- βρίου κάθε έτους. Φοίτηση μαθητή, που δεν έχει νόμιμα εγγραφεί, δεν επιτρέπεται.

       Σημειώσεις Οι μαθητές, που δεν πραγματοποίησαν την εγ- γραφή τους εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους, έχουν τη δυνατότητα, με αίτησή τους και μετά από απόφαση Διοικητή του ΟΑΕΔ, να εγγραφούν το αργότερο εντός δέκα ημερών από την έναρξη των μαθημάτων αλλά οι απουσίες τους μετρούν στο ακέραιο από την έναρξη των μαθημάτων και μέχρι την εγγραφή τους.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.