Εγγραφή σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb664daa3-e18c-4929-91db-2b5a7551c3c9 224675 Registration in Second-Chance Schools

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες έως 1 μήνας

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά στην εγγραφή ενήλικου εκπαιδευομένου σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν εκπαιδευτικές δομές που παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικους πολίτες να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση σε ένα εντελώς εξειδικευμένο εκπαιδευτικά περιβάλλον μετά από διετή φοίτηση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Εγγραφής σε Σχολεία Δεύτερης ευκαιρίας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιριας (ΣΔΕ)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       E1

       ,


      • 1 Ηλικιακές Δικαίωμα εγγραφής στα Σ.Δ.Ε. έχουν όσοι: α) συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή έχουν υπερβεί το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Στο ΣΔΕ εγγράφονται όσοι ΔΕΝ έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση και έχουν απολυτήριο Δημοτικού.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας Αστυνομική ταυτότητα

       Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 2 Φωτοτυπία Διαβατηρίου σε ισχύ Διαβατήριο

       Φωτοτυπία Διαβατηρίου σε ισχύ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3971

      • 3 Φωτοτυπία Άδειας Διαμονής σε ισχύ Άδεια διαμονής

       Φωτοτυπία Άδειας Διαμονής σε ισχύ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά αλλοδαπούς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης, Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 4 Φωτοτυπία Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοτυπία Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 69 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Κανονισμός 8 5953 2014 1861 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201861

      • 1 Παραλαβή αίτησης εγγραφής σε Σ.Δ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης και έλεγχος δικαιολογητικών

       Σημειώσεις Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ όλο το έτος, αλλά θα εξετασθεί και αξιολογηθεί κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους

       Όχι Όχι


      • 2 Ορισμός Επιτροπής Συνέντευξης υποψηφίων εκπαιδευομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διευθυντής του ΣΔΕ ορίζει 3μελή Επιτροπή Συνέντευξης υποψηφίων εκπαιδευομένων

       Όχι Όχι


      • 3 Διενέργεια συνέντευξης υποψηφίων εκπαιδευομένων ΣΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπής συνέντευξης που λειτουργεί σε κάθε ΣΔΕ, πραγματοποιεί συνεντεύξεις με έκαστο υποψήφιο για τη θέση Α΄ κύκλου εκπαιδευομένων στο ΣΔΕ.

       Όχι Όχι


      • 4 Ένταξη εκπαιδευομένων σε τμήματα μάθησης του Α΄ Κύκλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διοίκηση του ΣΔΕ εντάσσει τους εκπαιδευόμενους σε τμήματα μάθησης καθώς και στο Μητρώο Εκπαιδευομένων των ΣΔΕ

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.