Μετεγγραφή εκπαιδευομένου σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση95329d79-5a6c-401a-944c-3cab12f44ea0 953297

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην μετεγγραφή εκπαιδευομένου από ένα Σ.Δ.Ε. σε άλλο και απευθύνεται σε φοιτούντες σε Σ.Δ.Ε.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Μετεγγραφής

Σημειώσεις

Διατίθεται από το Σ.Δ.Ε.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μετεγγραφή εκπαιδευομένων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       E1

       ,


      • 1 Διαθεσιμότητας Ύπαρξη κενών θέσεων σε αντίστοιχου Κύκλου τμήματα μάθησης στο ΣΔΕ υποδοχής.

       Όχι Όχι

      • 2 Ανωτέρας βίας Ύπαρξη σοβαρού λόγου μετακίνησης σε άλλο ΣΔΕ π.χ. (μετοικεσία).

       Όχι Όχι

      • Κανονισμός 8 5953 2014 1861 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201861

      • 1 Παραλαβή και έλεγχος της αίτησης μετεγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση στο ΣΔΕ και ο Προϊστάμενος της δομής προβαίνει σε έλεγχο των λόγων μετακίνησης.

       Σημειώσεις Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ όλη τη διάρκεια φοίτησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Διερεύνηση διαθεσιμότητας θέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος διεκπεραίωσης έρχεται σε επαφή και αναζητά κενή θέση εκπαίδευσης στο ΣΔΕ ενδιαφέροντός του, προς μετακίνηση, εκπαιδευόμενου.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση αιτήματος μετεγγραφής στη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Σ.Δ.Ε. μεταβιβάζει το αίτημα μετεγγραφής του εκπαιδευομένου και τυχόν υποβληθέντα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση μετεγγραφής εκπαιδευομένου Σ.Δ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης ελέγχει το αίτημα μετεγγραφής του εκπαιδευομένου του Σ.Δ.Ε., την εγκρίνει και εκδίδει σχετική απόφαση.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.