Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8eb9af3a-d535-4232-89c4-f0f3fae206e2 207359

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

15 €

Εκτιμώμενος χρόνος

8 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (ΕΠ.ΙΔ.ΕΚ.) ως προϋπόθεση για τον διορισμό ή την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε ιδιωτική σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείο - Δημοτικό) ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο - Λύκειο). Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας ή/και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αν ένας εκπαιδευτικός έχει προηγουμένως εγγραφεί στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών και έχει χάσει την βεβαίωση του, μπορεί να ζητήσει Επανέκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής και η διαδικασία που ακολουθείται είναι παρόμοια με την διαδικασία που περιγράφεται εδώ για την Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής στην ΕΠ.ΙΔ.ΕΚ. (Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών)

Σημειώσεις

Η αίτηση εγγραφής (και τα αναγκαία δικαιολογητικά) υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων του Υπουργείου Παιδείας https://mydocs.minedu.gov.gr/ Εναλλακτικά, η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο mail: protocol@minedu.gov.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή στην ΕΠ.ΙΔ.ΕΚ. (Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών)

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών


      Μητρώα που τηρούνται

      Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών ( ΕΠ.ΙΔ.ΕΚ. )

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Nα κατέχει τίτλο σπουδών με τον οποίο εντάσσεται σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό κλάδο της Πρωτοβάθμιας ή/και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Δικαίωμα εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ομογενείς που κατέχουν τα αναγκαία τυπικά προσόντα ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο της Πρωτοβάθμιας ή/και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1392

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gsis.gr/e-paravolo

       Όχι

      • 1 Πτυχίο Εσωτερικού Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο Εσωτερικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η διαπίστωση της γνησιότητας του προσκομιζόμενου τίτλου γίνεται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία, μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-Diplomas.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Πτυχίο Εξωτερικού Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο Εξωτερικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2825

      • 3 Απόφαση αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας Απόφαση

       Απόφαση αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η διαπίστωση της γνησιότητας της προσκομιζόμενης πράξης (Απόφασης) αναγνώρισης γίνεται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία. Η διαδικασία αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας και αντιστοιχίας τίτλου/τίτλων σπουδών γίνεται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαικών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1127

      • 4 Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας (τίτλων τυπικής ανώτατης Εκπαίδευσης) ή Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Απόφαση

       Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας (τίτλων τυπικής ανώτατης Εκπαίδευσης) ή Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων ή Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης γίνεται από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1127

      • 5 Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (επίπεδο Γ2) Αποδεικτικό σπουδών

       Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (επίπεδο Γ2)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2825

      • 6 Επίσημη μετάφραση του Πτυχίου Εξωτερικού Μετάφραση

       Επίσημη μετάφραση του Πτυχίου Εξωτερικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1994

      • 7 Μεταπυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών ή Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας Αποδεικτικό σπουδών

       Μεταπυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών ή Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή του υποψηφίου στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 8 Αστυνομική Ταυτότητα Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αστυνομική Ταυτότητα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 9 Υπευθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπευθυνη Δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Με τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, ο υποψήφιος δηλώνει ότι: (α). Δεν έχει απολυθεί από το Δημόσιο ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας μου για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου, εντός της τελευταίας πενταετίας. (β). Δεν κατέχει θέση εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση άλλης χώρας (ν.1566/1985 άρθρο15 παρ.9). (γ). Δεν είναι συνταξιούχος ούτε συνταξιούχος εκπαιδευτικός . (δ). Δεν διώκεται ποινικά και ΔΕΝ δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. (ε). Δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και δεν του έχει επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία (περί την υπηρεσία), παράβαση καθήκοντος ή καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 203 4610 2019 70 Α

       Περιγραφή H παρ. 3 περιπτ. β του άρθρου 203 του ν.4610/2019 (Α 70) αντικατέστησε την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.682/1977

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100070

      • Υπουργική Απόφαση 108779/Ν1/4-7-2019 2019 2892 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της Διαδικασίας εγγραφής και του τρόπου τηρήσεως της Επετηρίδας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/7Ζ804653ΠΣ-59Ψ

      • Υπουργική Απόφαση 44887/Ν1/18-4-2022 2022 2044 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 108779/Ν1/4-7-2019 "Καθορισμός της Διαδικασίας εγγραφής και του τρόπου τηρήσεως της Επετηρίδας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220202044

      • 1 Παραλαβή της αίτησης από αρμόδια αρχή


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση εγγραφής (και τα αναγκαία δικαιολογητικά) υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων του Υπουργείου Παιδείας https://mydocs.minedu.gov.gr/ Εναλλακτικά, η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο mail: protocol@minedu.gov.gr.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση της αίτησης στον χειριστή του θέματος (υπάλληλος του Τμήματος Β)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η χρέωση της αίτησης γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος Πάπυρος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων εγγραφής, της πληρότητας, εγκυρότητας και ορθότητας των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Εάν συντρέχουν οι κείμενες προϋποθέσεις, ο αιτών συμπεριλαμβάνεται σε ομαδική απόφαση εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο χειριστής του θέματος εντάσσει τον αιτούντα που πληροί τις κείμενες προϋποθέσεις εγγραφής στο σχέδιο της (κάθε φορά τρέχουσας) ομαδικής Απόφασης εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

       Ναι Όχι


      • 5 Εάν δεν συντρέχουν οι κείμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται και εκδίδεται αρνητική απάντηση στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής, συντάσσεται και εκδίδεται έγγραφο με το οποίο ενημερώνεται ο υποψήφιος για τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η εγγραφή του στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

       Ναι Ναι


      • 6 Σύνταξη και Έκδοση ομαδικής Απόφασης εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο της ομαδικής απόφασης εγγραφής υπογράφεται από τον συντάκτη, τον προϊστάμενο του Τμήματος και τον Διευθυντή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Κατόπιν, ο συντάκτης λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από το πληροφοριακού συστήματος Πάπυρος και αναρτά την ψηφιακά υπογεγραμμένη Απόφαση εγγραφής στο πληροφοριακό σύστημα Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (ΕΠΙΔΕΚ).

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη ατομικής Βεβαίωσης Εγγραφής στην Επετηρίδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το σχέδιο της ατομικής Βεβαίωσης Εγγραφής παράγεται από το πληροφοριακό σύστημα ΕΠΙΔΕΚ στο οποίο καταχωρίζονται τα ταυτοποιητικά στοιχεία του αιτούντος, τα στοιχεία της αίτησης και ο τίτλος σπουδών που τον εντάσσει σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό κλάδο.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση ατομικής Βεβαίωσης Εγγραφής στην Επετηρίδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή του σχεδίου της ατομικής Βεβαίωσης εγγραφής από τον προϊστάμενο του οικείου Τμήματος, ο χειριστής λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από το πληροφοριακό σύστημα Πάπυρος, δρομολογεί την αίτηση στον προϊστάμενο του Τμήματος για να την υπογράψει ψηφιακά και κατόπιν η ψηφιακά υπογεγραμμένη Βεβαίωση Εγγραφής δρομολογείται προς το Τμήμα Πρωτοκόλλου για διεκπεραίωση.

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή της ψηφιακής Βεβαίωσης Εγγραφής στη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η ψηφιακά υπογεγραμμένη Βεβαίωση Εγγραφής αποστέλλεται στη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος μέσω του πληροφοριακού συστήματος Πάπυρος.

       Όχι Όχι


      • 10 Ανάρτηση Ατομικής Βεβαίωσης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΠΙΔΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στο πληροφοριακό σύστημα αναρτώνται οι ψηφιακά υπογεγραμμένες ατομικές Βεβαιώσεις Εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

       Σημειώσεις Στο πληροφοριακό σύστημα ΕΠ.Ι.ΔΕΚ έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση όλες οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Επικράτειας και μέσω αυτού μπορούν να επιβεβαιώσουν τη γνησιότητα της σχετικής Βεβαίωσης.

       Όχι Όχι


      • 11 Διεκπεραίωση αίτησης       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.