Εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



5cc4635e-338f-4cf9-9337-bb8dcc270ca5 546353 Enrollment in Higher Education of students distinguished in international scientific competitions

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών λυκείων που έχουν διακριθεί σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στα Πανεπιστημιακά Τμήματα οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο, διακρίθηκαν: στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες (EUCYS), στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EUSO), με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών (EGMO) με την απονομή σε αυτές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου (άρθρα 40 και 138 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111-Α’)).

Τελευταία ενημέρωση

18/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς.

Σημειώσεις

Η ανωτέρω αίτηση κατατίθεται στις Γραμματείες των Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά




    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής
       E1


      • 1 Εκπαιδευτικές Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψηφίους είναι να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις έχοντας επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση για κάθε επιμέρους διαγωνισμό, ο οποίος πρέπει να έχει λάβει την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας, κατά τις κείμενες διατάξεις, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων για τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών, από την οποία και προκύπτουν κάθε φορά οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις Εθνικές Μαθητικές Ομάδες αντιπροσώπευσης της Χώρας. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με βασικό κριτήριο το αποδεδειγμένο επιστημονικό κύρος των σχετικών φορέων ή ενώσεων και των διαγωνισμών που ο καθένας από αυτούς διενεργεί.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Προϋποθέσεις για υποψηφίους ΓΕΛ. Οι υποψήφιοι ΓΕΛ εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία ανήκουν σε επιστημονικό πεδίο της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν τη διάκριση. Η βράβευση στη Ρομποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Προϋποθέσεις για υποψηφίους ΕΠΑΛ. Κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΕΠΑ.Λ. έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς Βαλκανικής, Ευρωπαϊκής ή Διεθνούς Ολυμπιάδας Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία περιλαμβάνονται στην ομάδα που αντιστοιχεί στον τομέα αποφοίτησής τους.

       Ναι Ναι

      • 5 Χρονικής προθεσμίας Η υποβολή της αίτησης γίνεται την περίοδο των εγγραφών των νεοεισαγόμενων φοιτητών κάθε χρόνο.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση της διάκρισης από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση για κάθε επιμέρους διαγωνισμό, ο οποίος πρέπει να έχει λάβει την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας, κατά τις κείμενες διατάξεις, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών, από την οποία και προκύπτουν κάθε φορά οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες στις Εθνικές Μαθητικές Ομάδες αντιπροσώπευσης της Χώρας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της διάκρισης από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση για κάθε επιμέρους διαγωνισμό, ο οποίος πρέπει να έχει λάβει την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας, κατά τις κείμενες διατάξεις, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών, από την οποία και προκύπτουν κάθε φορά οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες στις Εθνικές Μαθητικές Ομάδες αντιπροσώπευσης της Χώρας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η έγκριση χορηγείται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με βασικό κριτήριο το αποδεδειγμένο επιστημονικό κύρος των σχετικών φορέων ή ενώσεων και των διαγωνισμών που ο καθένας από αυτούς διενεργεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει ότι: i) το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν οι υποψήφιοι περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που είχαν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου είτε στα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν την διάκριση και ότι ii) κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει ότι: i) το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν οι υποψήφιοι περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που είχαν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου είτε στα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν την διάκριση και ότι ii) κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας Φωτογραφία προσώπου

       Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 4 Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Έκδοση αποδεικτικού σπουδών και αποδεικτικού απόλυσης Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 40, 138 4692 2020 111 Α

       Περιγραφή Εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100111

      • Νόμος 9 4777 2021 25 Α

       Περιγραφή Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων σε Ολυμπιάδες - Αντικατάσταση της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100025

      • Υπουργική Απόφαση Φ.153/66380/Α5 2021 2449 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260)» (Β’ 272)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202449

      • 1 Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αναρτά στην ιστοσελίδα του φορέα ανακοίνωση για τις προθεσμίες εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος στο οποίο επιθυμεί να φοιτήσει. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Γραμματείας παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά. Η υποβολή της αίτησης γίνεται την περίοδο των εγγραφών των νεοεισαγόμενων φοιτητών κάθε χρόνο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών και αποστολή στην Επιτροπή του ΥΠΑΙΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και αποστέλλει πίνακα με τους προς εγγραφή φοιτητές στην αρμόδια Επιτροπή του ΥΠΕΠΘ του αρ. 14 της ΥΑ Φ.151/20049/Β6 (Β΄ 272) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώριση στο τηρούμενο αρχείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Επιτροπή με την τυχόν συνδρομή των ορισθέντων εκπαιδευτικών λειτουργών ή λοιπών υπαλλήλων (αρ. 14 παρ.3 της ΥΑ Φ.151/20049/Β6 (Β΄ 272) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) καταχωρίζει στο μηχανογραφικό αρχείο τα ονομαστικά στοιχεία, τις προτιμήσεις και τα βαθμολογικά στοιχεία των υποψηφίων.

       Όχι Όχι


      • 5 Κύρωση Πίνακα Εισακτέων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κύρωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής φοιτητών από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.