Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Επιστολικής Ψήφου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdc25f4eb-bbba-4287-a128-8815e9c78bc5 254428 Registration in the special electoral rolls for postal voting

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ώρα

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

9 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή Ελλήνων πολιτών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου, αποκλειστικά για τις Ευρωεκλογές, καθώς και για τη διεξαγωγή εθνικού δημοψηφίσματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Παρατηρήσεις

Η υποβολή αίτησης, η ακύρωση ή η τροποποίησή της επιτρέπονται έως και σαράντα (40) ημέρες πριν από τη διενέργεια των εκλογών.

Εκλογέας ο οποίος έχει εγγραφεί σε ειδικό εκλογικό κατάλογο εκλογέων επιστολικής ψήφου, δεν μπορεί να ψηφίσει με οποιονδήποτε τρόπο σε κανένα εκλογικό τμήμα. Η παράβαση επισύρει τις κυρώσεις της παρ.2 του άρθρου 113 του π.δ.26/2012. Οι εκλογείς εφόσον αδυνατούν να συνδεθούν στη πλατφόρμα μπορούν εναλλακτικά οι εντός Ελλάδας να εγγραφούν μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, ενώ οι εκτός επικρατείας εκλογείς να απευθύνονται στις οικείες ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Ο ειδικός εκλογικός φάκελος μπορεί να παραληφθεί μόνο από τον εκλογέα ή από ρητά εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό πρόσωπο. Για την εξουσιοδότηση απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή ή μέσω της ηλεκτρονικής πύλης gov.gr

Τελευταία ενημέρωση

18/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή Ελλήνων πολιτών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D3

       ,,


      • 1 Υπηκοότητας Να είναι Έλληνας πολίτης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 26/2012/(Α΄57).

       Όχι Όχι

      • 3 Άλλο Να διαθέτει ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατέχει προσωπικούς κωδικούς taxisnet για την υποβολή αίτησης εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου.

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικής προθεσμίας Δυνατότητα υποβολής σχετικής αίτησης, ή ακύρωση ή τροποποίησή της επιτρέπονται έως και σαράντα (40) ημέρες πριν από τη διενέργεια των εκλογών.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 5083 2024 12 Α

       Περιγραφή Άσκηση εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο στις Ευρωεκλογές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240100012

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 12284 2024 1037 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240201037

       ΑΔΑ 6Ζ0Η46ΜΤΛ6-Ε1Ω

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 12779 2024 1040 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αίτησης για εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου, για λογαριασμό εκλογέων από τις αρμόδιες ελληνικές Προξενικές Αρχές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240201040

       ΑΔΑ 6ΕΠΟ46ΜΤΛ6-Δ03

      • 1 Έναρξη διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης εγγραφής σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ


       Περιγραφή Ο εκλογέας προσέρχεται αυτοπροσώπως και απευθύνεται σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την υποβολή αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου.

       Ναι Όχι


      • 3 Ο εκλογέας επιδεικνύει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του ΚΕΠ ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εκλογέας επιδεικνύει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του ΚΕΠ ταυτοποιητικό έγγραφο (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο ή άδεια οδήγησης), ενώ πρέπει να γνωρίζει τον προσωπικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), εφόσον έχει, και να διαθέτει ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου, το οποίο φέρει μαζί του στο ΚΕΠ και, προαιρετικά, ενεργή διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Ναι Όχι


      • 4 Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς του Δημόσιας Διοίκησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς του Δημόσιας Διοίκησης. Με χρήση του ΑΦΜ του εκλογέα αντλεί τα εξής στοιχεία του εκλογέα: α) Όνομα, β) Επώνυμο, γ) Πατρώνυμο, δ) Μητρώνυμο και ε) Ημερομηνία γέννησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Αναζήτηση εκλογέα στο βασικό εκλογικό κατάλογο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εφαρμογή αναζητεί την εγγραφή του εκλογέα στο βασικό εκλογικό κατάλογο και συμπληρώνει αυτόματα τα βασικά του στοιχεία στην αίτηση. Στην περίπτωση που ο εκλογέας δεν διαθέτει ΑΦΜ, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΚΕΠ αναζητεί τον εκλογέα στον βασικό εκλογικό κατάλογο με χρήση των στοιχείων του ταυτοποιητικού εγγράφου του.

       Ναι Όχι


      • 6 Καταχώριση και πιστοποίηση κινητού τηλεφώνου εκλογέα και ηλεκτρονικής διεύθυνσής του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΚΕΠ συμπληρώνει τον ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου του εκλογέα και, προαιρετικά, ενεργή διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Για την πιστοποίηση των δύο ανωτέρω στοιχείων, αποστέλλεται από την εφαρμογή κωδικός μιας χρήσης (One Time Password - OTP) στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τον οποίο ο εκλογέας δηλώνει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του ΚΕΠ προκειμένου να ο τελευταίος να τον καταχωρίσει στο αντίστοιχο πεδίο καταχώρισης της εφαρμογής.

       Ναι Όχι


      • 7 Καταχώριση διεύθυνσης αποστολής του φακέλου με το εκλογικό υλικό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρίζει τη διεύθυνση διαμονής του εκλογέα ή άλλη διεύθυνση, στην οποία ο εκλογέας επιθυμεί να αποσταλεί ο φάκελος με το εκλογικό υλικό επιστολικής ψήφου και ενημερώνει τον εκλογέα ότι ο φάκελος που θα αποσταλεί μπορεί να παραληφθεί αποκλειστικά από τον ίδιο (αυτοπροσώπως) ή από ρητά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

       Ναι Όχι


      • 8 Εκτύπωση και υπογραφή αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΚΕΠ προβαίνει σε εκτύπωση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και την παραδίδει στον εκλογέα για οπτικό έλεγχο και υπογραφή. Ο εκλογέας βεβαιώνει ότι όλα τα αναγραφόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, λαμβάνει γνώση ότι η αίτησή του υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και τυχόν δήλωση ψευδών στοιχείων επιφέρει τις ποινές που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.5083/2024 (Α΄ 12), και συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

       Ναι Όχι


      • 9 Πρωτοκόλληση αίτησης και ενημέρωση επιτυχούς υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΚΕΠ επισυνάπτει ηλεκτρονικό αντίγραφο (αρχείο pdf) της υπογεγραμμένης αίτησης στην εφαρμογή, βεβαιώνει ότι πιστοποίησε τον εκλογέα με τα έγγραφα που προσκόμισε και επισύναψε αντίγραφο της υπογεγραμμένης αίτησης στην εφαρμογή και επιλέγει οριστική υποβολή. Αμέσως, ο εκλογέας λαμβάνει στο κινητό του τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του, ως ενημέρωση και αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της.

       Ναι Ναι


      • 10 Υποβολή αίτησης εγγραφής σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου από τις οικείες ελληνικές Προξενικές Αρχές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο εκλογέας προσέρχεται αυτοπροσώπως και απευθύνεται σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο αρμόδιας Προξενικής Αρχής.

       Ναι Όχι


      • 11 Ο εκλογέας επιδεικνύει στον προξενικό υπάλληλο ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εκλογέας επιδεικνύει στον προξενικό υπάλληλο ταυτοποιητικό έγγραφο (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο ή άδεια οδήγησης), ενώ πρέπει να γνωρίζει τον προσωπικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), εφόσον έχει, και να διαθέτει ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου ελληνικής ή, εναλλακτικά, αλλοδαπής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, το οποίο φέρει μαζί του στην Προξενική Αρχή και, προαιρετικά, ενεργή διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Ναι Όχι


      • 12 Ο προξενικός υπάλληλος εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς του Δημόσιας Διοίκησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο προξενικός υπάλληλος εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς του Δημόσιας Διοίκησης. Με χρήση του ΑΦΜ του εκλογέα αντλεί τα εξής στοιχεία του εκλογέα: α) Όνομα, β) Επώνυμο, γ) Πατρώνυμο, δ) Μητρώνυμο και ε) Ημερομηνία γέννησης.

       Ναι Όχι


      • 13 Αναζήτηση εκλογέα στο βασικό εκλογικό κατάλογο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εφαρμογή αναζητεί την εγγραφή του εκλογέα στο βασικό εκλογικό κατάλογο και συμπληρώνει αυτόματα τα βασικά του στοιχεία στην αίτηση. Στην περίπτωση που ο εκλογέας δεν διαθέτει ΑΦΜ, ο προξενικός υπάλληλος αναζητεί τον εκλογέα στον βασικό εκλογικό κατάλογο με χρήση των στοιχείων του ταυτοποιητικού εγγράφου του.

       Ναι Όχι


      • 14 Καταχώριση και πιστοποίηση του κινητού τηλεφώνου εκλογέα και της ηλεκτρονικής διεύθυνσής του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο προξενικός υπάλληλος συμπληρώνει τον ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου του εκλογέα και, προαιρετικά, ενεργή διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Για την πιστοποίηση των δύο ανωτέρω στοιχείων, αποστέλλεται από την εφαρμογή κωδικός μιας χρήσης (One Time Password - OTP) στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τον οποίο ο εκλογέας αναφέρει στον προξενικό υπάλληλο προκειμένου ο τελευταίος να τον καταχωρίσει στο αντίστοιχο πεδίο καταχώρισης της εφαρμογής.

       Ναι Όχι


      • 15 Καταχώριση διεύθυνσης αποστολής του φακέλου με το εκλογικό υλικό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο προξενικός υπάλληλος καταχωρίζει τη διεύθυνση διαμονής του εκλογέα ή άλλη διεύθυνση στην οποία ο εκλογέας επιθυμεί να αποσταλεί ο φάκελος με το εκλογικό υλικό επιστολικής ψήφου και ενημερώνει τον εκλογέα ότι ο φάκελος που θα αποσταλεί μπορεί να παραληφθεί αποκλειστικά από τον ίδιο (αυτοπροσώπως) ή από ρητά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

       Ναι Όχι


      • 16 Εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο προξενικός υπάλληλος προβαίνει σε εκτύπωση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και την παραδίδει στον εκλογέα για οπτικό έλεγχο και υπογραφή. Ο εκλογέας βεβαιώνει ότι όλα τα αναγραφόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, λαμβάνει γνώση ότι η αίτησή του υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και τυχόν δήλωση ψευδών στοιχείων επιφέρει τις ποινές που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.5083/2024 (Α΄ 12), και συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

       Ναι Όχι


      • 17 Πρωτοκόλληση αίτησης και ενημέρωση επιτυχούς υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο προξενικός υπάλληλος επισυνάπτει ηλεκτρονικό αντίγραφο (αρχείο pdf) της υπογεγραμμένης αίτησης στην εφαρμογή, ενώ το πρωτότυπο παραμένει στο αρχείο της Προξενικής Αρχής και ένα έγχαρτο αντίγραφο παραδίδεται στον εκλογέα, βεβαιώνει ότι πιστοποίησε τον εκλογέα με τα έγγραφα που προσκόμισε και επισύναψε αντίγραφο της υπογεγραμμένης αίτησης στην εφαρμογή και επιλέγει οριστική υποβολή. Αμέσως, ο εκλογέας λαμβάνει στο κινητό του τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του, ως ενημέρωση και αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της.

       Ναι Ναι


      • 1 Είσοδος του εκλογέα στην ενιαία ψηφιακή πύλη δημόσιας διοίκησης gov.gr


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 2 Πιστοποίηση εκλογέα μέσω των προσωπικών κωδικών taxisnet ή μέσω ταυτοποιητικού εγγράφου


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο εκλογέας πιστοποιείται μέσω των προσωπικών κωδικών taxisnet ή μέσω των στοιχείων που αναγράφονται στο εν ισχύ ελληνικό διαβατήριο και το εν ισχύ ελληνικό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τον αριθμό δημοτολογίου.

       Όχι Όχι


      • 3 Αυτόματη συμπλήρωση βασικών στοιχείων του εκλογέα στην αίτηση


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Βάσει των στοιχείων πιστοποίησης του εκλογέα, συμπληρώνονται αυτόματα τα βασικά του στοιχεία στην αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 4 Άντληση αριθμού κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή καταχώριση αυτών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Επιπλέον, μπορεί να συμπληρώνονται αυτόματα, α) ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, β) η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) και γ) η διεύθυνση διαμονής. Αν δεν συμπληρωθούν αυτόματα τα ανωτέρω στοιχεία μπορεί ο εκλογέας να καταχωρίσει: α) ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου και β) ενεργή διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

       Όχι Όχι


      • 5 Επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Για την πιστοποίηση των δύο ανωτέρω στοιχείων, αποστέλλεται από την εφαρμογή κωδικός μιας χρήσης (One Time Password - OTP) στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τον οποίο ο εκλογέας συμπληρώνει στο ειδικό πλαίσιο κειμένου.

       Όχι Όχι


      • 6 Καταχώριση διεύθυνσης αποστολής του φακέλου με το εκλογικό υλικό


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο εκλογέας καταχωρίζει τη διεύθυνση διαμονής του, εφόσον αυτή δεν έχει καταχωριστεί αυτόματα, και την επιλέγει ως διεύθυνση αποστολής του φακέλου με το εκλογικό υλικό επιστολικής ψήφου. Διαφορετικά, ο εκλογέας μπορεί να καταχωρίσει άλλη διεύθυνση στην οποία επιθυμεί να αποσταλεί ο φάκελος με το εκλογικό υλικό επιστολικής ψήφου.

       Όχι Όχι


      • 7 Ο εκλογέας βεβαιώνει ότι όλα τα αναγραφόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, λαμβάνει γνώση ότι η αίτησή του υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.       Περιγραφή Ο εκλογέας βεβαιώνει ότι όλα τα αναγραφόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, λαμβάνει γνώση ότι η αίτησή του υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και τυχόν δήλωση ψευδών στοιχείων επιφέρει τις ποινές που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.5083/2024 (Α΄ 12), και συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

       Όχι Όχι


      • 8 Οριστική υποβολή αίτησης       Περιγραφή Ο εκλογέας υποβάλει την αίτηση επιλέγοντας οριστική υποβολή και αμέσως λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) και στο κινητό του τηλέφωνο τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του, ως ενημέρωση και αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.