Μεταβολή και ακύρωση της αίτησης για επιστολική ψήφο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση62321cfd-a947-4ebb-ac36-9fd9a3e92551 623219 Amendment and cancellation of postal vote applications

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

30 λεπτά

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

8 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη διαγραφή ή τη μεταβολή στοιχείων των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς επιστολικής ψήφου για τις Ευρωεκλογές, καθώς και για τη διεξαγωγή εθνικού δημοψηφίσματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Η αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης επιτρέπεται έως και σαράντα (40) ημέρες πριν από τη διενέργεια των εκλογών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση μεταβολής στοιχείων Αίτηση διαγραφής εγγραφής

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Εκλογικοί Κατάλογοι

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D3

       ,,,


      • 1 Υπηκοότητας Να είναι Έλληνας πολίτης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να είναι εγγεγραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5083/2024 (Α΄12).

       Όχι Όχι

      • 3 Άλλο Να διαθέτει ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατέχει προσωπικούς κωδικούς taxisnet για την υποβολή αίτησης ακύρωσης ή τροποποίησης της αίτησης του.

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης επιτρέπεται έως και σαράντα (40) ημέρες πριν από τη διενέργεια των εκλογών.

       Όχι Όχι

      • 1 Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 5083 2024 12 Α

       Περιγραφή Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240100012

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 12284 2024 1037 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής και ακύρωσης της αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου, του τρόπου πιστοποίησης του εκλογέα, ζητημάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την εφαρμογή των παρ. 1,2 και 3 του α΄άρθρου 8 του ν. 5083/2024 (Α΄12).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240201037

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 12779 2024 1040 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 5083/2024 για λογαριασμό των εκλογέων από τις αρμόδιες ελληνικές Προξενικές Αρχές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240201040

      • 1 Έναρξη διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης διαγραφής ή μεταβολής στοιχείων στον ειδικό εκλογικό κατάλογο επιστολικής ψήφου μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ


       Περιγραφή Υποβολή αίτησης διαγραφής ή μεταβολής στοιχείων στον ειδικό εκλογικό κατάλογο επιστολικής ψήφου μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

       Σημειώσεις Ο εκλογέας προσέρχεται αυτοπροσώπως και απευθύνεται σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την υποβολή αίτησης διαγραφής ή μεταβολής στοιχείων στον ειδικό εκλογικό κατάλογο επιστολικής ψήφου.

       Ναι Όχι


      • 3 Ο εκλογέας επιδεικνύει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του ΚΕΠ ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εκλογέας επιδεικνύει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του ΚΕΠ ταυτοποιητικό έγγραφο (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ή ελληνικό διαβατήριο ή άδεια οδήγησης), ενώ πρέπει να γνωρίζει τον προσωπικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ εφόσον έχει και να διαθέτει ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου, το οποίο φέρει μαζί του στο ΚΕΠ και, προαιρετικά ενεργή διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Ναι Όχι


      • 4 Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς της Δημόσιας Διοίκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς της Δημόσιας Διοίκησης. Με χρήση του ΑΦΜ του εκλογέα αντλεί την αίτηση του εκλογέα.

       Ναι Όχι


      • 5 Υποβολή της αίτησης διαγραφής ή μεταβολής στοιχείων στον ειδικό εκλογικό κατάλογο επιστολικής ψήφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εφόσον αντλήσει μέσα από το σύστημα την αίτηση του εκλογέα προβαίνει στην διαγραφή της αίτησης ή στην μεταβολή των στοιχείων εγγραφής του εκλογέα στο ειδικό εκλογικό κατάλογο επιστολικής ψήφου.

       Ναι Όχι


      • 6 Υποβολή αίτησης διαγραφής ή μεταβολής στοιχείων στον ειδικό εκλογικό κατάλογο επιστολικής ψήφου μέσω των Προξενικών Αρχών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προξενική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εκλογέας προσέρχεται αυτοπροσώπως και απευθύνεται σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της αρμόδιας Προξενικής Αρχής

       Ναι Όχι


      • 7 Ο εκλογέας επιδεικνύει στον προξενικό υπάλληλο ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εκλογέας επιδεικνύει στον προξενικό υπάλληλο ταυτοποιητικό έγγραφο (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ή ελληνικό διαβατήριο ή άδεια οδήγησης), ενώ πρέπει να γνωρίζει τον προσωπικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ εφόσον έχει και να διαθέτει ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου, το οποίο φέρει μαζί του στην Προξενική Αρχή και, προαιρετικά ενεργή διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Ναι Όχι


      • 8 Ο προξενικός υπάλληλος εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς της Δημόσιας Διοίκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο προξενικός υπάλληλος εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς της Δημόσιας Διοίκησης. Με χρήση του ΑΦΜ του εκλογέα αντλεί την αίτηση του εκλογέα.

       Ναι Όχι


      • 9 Υποβολή της αίτησης διαγραφής ή μεταβολής στοιχείων στον ειδικό εκλογικό κατάλογο επιστολικής ψήφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο προξενικός υπάλληλος εφόσον αντλήσει μέσα από το σύστημα την αίτηση του εκλογέα προβαίνει στην διαγραφή της αίτησης ή στην μεταβολή των στοιχείων εγγραφής του εκλογέα στο ειδικό εκλογικό κατάλογο επιστολικής ψήφου.

       Ναι Όχι


      • 1 Είσοδος του εκλογέα στην ενιαία ψηφιακή πύλη δημόσιας διοίκησης gov.gr


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 2 Πιστοποίηση εκλογέα μέσω των προσωπικών κωδικών taxisnet ή μεσω ταυτοποιητικού εγγράφου


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο εκλογέας πιστοποιείται μέσω των προσωπικών κωδικών taxisnet ή μέσω των στοιχείων που αναγράφονται στο εν ισχύ ελληνικό διαβατήριο και το εν ισχύ ελληνικό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τον αριθμό δημοτολογίου.

       Όχι Όχι


      • 3 Αυτόματη εμφανιση εγγραφής εκλογέα στον ειδικό εκλογικό κατάλογο επιστολικής ψήφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Βάσει των στοιχείων πιστοποίησης του εκλογέα εμφανίζεται και η εγγραφή του στον ειδικό εκλογικό κατάλογο επιστολικής ψήφου.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαγραφή από τον ειδικό εκλογικό κατάλογο επιστολικής ψήφού ή μεταβολή στοιχείων του εκλογέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο εκλογέας έχοντας αντλήσει την εγγραφή του στον ειδικό εκλογικό κατάλογο επιστολικής ψήφου προβαίνει στη διαγραφή του από τον ειδικό εκλογικό κατάλογο επιστολικής ψήφου ή στην μεταβολή στοιχείων.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.