Εγγραφή στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfc9ae521-4343-49ff-b22a-9713a678d2c1 218954

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

6 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή και ορισμό εκπροσώπων δημόσιων φορέων στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Κάθε εγγραφή περιορίζεται στον φορέα και όχι σε εποπτευόμενους από αυτόν φορείς και κάθε φορέας δύναται να ορίσει με μια ηλεκτρονική φόρμα έως δύο άτομα.

Τελευταία ενημέρωση

29/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση ορισμού εκπροσώπου στο Δίκτυο Καινοτομίας

Σημειώσεις

Ο εκπρόσωπος του φορέα καταχωρεί σε ηλεκτρονική φόρμα τα στοιχεία του, προκειμένου να οριστεί εκπρόσωπος του φορέα στον οποίο εργάζεται.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Επικοινωνία με τον αιτούντα (μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) και υποβολή από την πλευρά του φορέα εντύπου απόφασης εγγραφής

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δεν προβλέπεται έννομο μέσο για προστασία σε περίπτωση άρνησης παροχής της υπηρεσίας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Δεν προβλέπονται νομικές συνέπειεςΆλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ένταξη δημοσίου φορέα στο δίκτυο για την Καινοτομία στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο ορισμένος εκπρόσωπος στο Δίκτυο Καινοτομίας πρέπει να είναι ανώτερο στέλεχος, επιπέδου τουλάχιστον Προϊστάμενου Τμήματος.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Για την εγγραφή των εκπροσώπων στο Δίκτυο Καινοτομίας είναι απαραίτητη η καταχώρηση των στοιχείων τους στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση ορισμού εκπροσώπου στο Δίκτυο Καινοτομίας. Απόφαση

       Απόφαση ορισμού εκπροσώπου στο Δίκτυο Καινοτομίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Ο δημόσιος φορέας αποστέλλει την απόφαση ορισμού εκπροσώπου/ων στο Δίκτυο Καινοτομίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Εγκύκλιος 2020

       Περιγραφή Εγκύκλιος υπ. αριθμ. ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ.5/1/3-2-2020 με θέμα "Ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της καινοτομίας στην δημόσια διοίκηση – Ανάπτυξη πλατφόρμας www.innovation.gov.gr – Παρατηρητήριο Καινοτομίας". Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η σύσταση Δικτύου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα. Η εγκύκλιος μπορεί να βρεθεί στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/innovationcat/promotinginnovation/

       Νομικές παραπομπές https://innovation.gov.gr/innovationcat/promotinginnovation/

      • 1 Παραλαβή και καταχώρηση εγγράφου ορισμού εκπροσώπου/ων στο Δίκτυο Καινοτομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) το αρχείο με την απόφαση ορισμού του εκπροσώπου/ων του δημόσιου φορέα στο Δίκτυο Καινοτομίας, ελέγχεται η πλήρωση των προϋποθέσεων και η ορθότητα των στοιχείων και καταχωρείται σε αρχείο.

       Όχι Όχι


      • 2 Επικοινωνία με φορέα για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

       Περιγραφή Επικοινωνία με τον δημόσιο φορέα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προκειμένου να καταχωρηθούν τα στοιχεία του εκπροσώπου/ων στο Δίκτυο στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή και έλεγχος στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/innovation-community/

       Περιγραφή Παραλαμβάνονται τα στοιχεία του ορισμού εκπροσώπου/ων στο Δίκτυο Καινοτομίας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας και ελέγχονται ως προς την πληρότητα.

       Όχι Όχι


      • 4 Επικοινωνία με φορέα για ορθή συμπλήρωση στοιχείων ηλεκτρονικής φόρμας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

       Περιγραφή Eφόσον τα στοιχεία της ηλεκτρονικής φόρμας δεν είναι ορθά, πραγματοποιείται εκ νέου επικοινωνία με τον δημόσιο φορέα, προκειμένου η φόρμα να υποβληθεί με τα σωστά στοιχεία και να υποβληθεί εκ νέου.

       Ναι Όχι


      • 5 Αποδοχή στοιχείων ηλεκτρονικής φόρμας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/innovation-community/

       Περιγραφή Τα στοιχεία του εκπροσώπου/ων που υποβλήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας είναι πλήρη και γίνονται αποδεκτά.

       Ναι Όχι


      • 6 Οριστική παραλαβή στοιχείων εκπροσώπου/ων στο Δίκτυο Καινοτομίας και καταχώρηση σε αρχείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/innovation-community/

       Περιγραφή Τα στοιχεία του εκπροσώπου/ων καταχωρούνται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή κωδικών σύνδεσης εκπροσώπου/ων Δικτύου Καινοτομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος innovation@ypes.gov.gr

       Περιγραφή Μετά την οριστική παραλαβή και καταχώριση των στοιχείων , αποστέλλεται αυτόματα μέσω λογισμικού στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκπροσώπου/ων (e-mail) κωδικός σύνδεσης για τη διαδικτυακή συμμετοχή του στις δράσεις του Δικτύου Καινοτομίας.

       Σημειώσεις Με τον τρόπο αυτόν ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και ενημέρωσης Μητρώου Δικτύου Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.