Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντή Πυροσβέστη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4510b193-b80d-4df6-8abd-1646e22eed02 451193

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 7 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόκτηση της ιδιότητας Εθελοντή Πυροσβέστη. Οι εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται, ανάλογα με τα προσόντα τους, στις εξής δύο (2) κατηγορίες προσωπικού: α) μάχιμοι εθελοντές πυροσβέστες και β) οδηγοί-χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων - μηχανημάτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Παρατηρήσεις

Όσοι αποκτούν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη εγγράφονται σε Ειδικό Μητρώο το οποίο συστήνεται για το σκοπό αυτόν στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.

Τελευταία ενημέρωση

11/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για Απόκτηση Ιδιότητας Εθελοντή Πυροσβέστη

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και υπόδειγμα αυτής τηρείται στο Παράρτημα Α του Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4926/2021, Τεύχος Β΄).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή αίτησης Εθελοντή Πυροσβέστη

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Υπηκοότητας Την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αποκτούν Έλληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αποκτούν Έλληνες πολίτες ηλικίας 18 έως 55 ετών.

       Όχι Όχι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αποκτούν Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις, όπως αυτές ρητά εξειδικεύονται στο άρθρο 16 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245).

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην διώκονται και να μην έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα κατάταξης για τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμό πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών γενικών καθηκόντων, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό κατάταξης.

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Να διαθέτουν καλή ψυχική και σωματική υγεία.

       Όχι Όχι

      • 6 Επαρκούς γνώσης Να μιλούν και να γράφουν την ελληνική γλώσσα.

       Όχι Όχι

      • 7 Επαγγελματικές Να μην ανήκουν στο μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και να μην έχουν την ιδιότητα του πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Φωτογραφία προσώπου

       Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας Αστυνομική ταυτότητα

       Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει αυτού, φωτοαντίγραφο των σελίδων διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου-υποψήφιου εθελοντή. Σε περίπτωση που στοιχεία του ως άνω δελτίου έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 3 Τίτλος σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλος σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Φωτοαντίγραφο, σε ισχύ, άδειας οδήγησης Β΄ κατηγορίας και άνω. Άδεια οδήγησης οχήματος

       Φωτοαντίγραφο, σε ισχύ, άδειας οδήγησης Β΄ κατηγορίας και άνω.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις για τους υποψήφιους Εθελοντές Πυροσβέστες που επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων - μηχανημάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαρκούς γνώσης

       Όχι 1158

      • 5 Έγγραφο (βεβαίωση) απόδοσης αριθμού φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Έγγραφο (βεβαίωση) απόδοσης αριθμού φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι αα) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και ββ) ότι ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι αα) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και ββ) ότι ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι αα) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και ββ) ότι ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα, όπως αυτή η ικανότητα θα πιστοποιείται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας παρ. 1 του άρθρο 9 του ν. 4027/2011 (Α΄233), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον Β΄ Επιπέδου ή με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 7320

      • 7 Ιατρική Γνωμάτευση για την πιστοποίηση της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας Γνωμάτευση

       Ιατρική Γνωμάτευση για την πιστοποίηση της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την πιστοποίηση της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας, απαιτείται η προσκόμιση ιατρικών γνωματεύσεων: (α) παθολόγου, (β) καρδιολόγου και (γ) ψυχιάτρου, είτε από Δημόσιους Φορείς είτε από ιδιώτη ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας. Στην Ιατρική Γνωμάτευση αναγράφεται υποχρεωτικά η ομάδα αίματος του υποψηφίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 8 Ιατρική Γνωμάτευση για την πιστοποίηση της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας για την κατηγορία των εθελοντών οδηγών. Γνωμάτευση

       Ιατρική Γνωμάτευση για την πιστοποίηση της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας για την κατηγορία των εθελοντών οδηγών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών - χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων - μηχανημάτων μετά την απόκτηση της εθελοντικής τους ιδιότητας, ισχύουν, επιπλέον, οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4029/2011 και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 52/2020 (Α΄ 115) σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προκειμένου να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδηγού - χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων - μηχανημάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 8520

      • 9 Εκκαθαριστικό σημείωμα αρμόδιας ΔΟΥ. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Εκκαθαριστικό σημείωμα αρμόδιας ΔΟΥ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 5392

      • 10 Ποινικό Μητρώο για Δικαστική Χρήση Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Ποινικό Μητρώο για Δικαστική Χρήση

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2663

      • Απόφαση 2 2021 4926 Β

       Περιγραφή Διαδικασία και προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη και συναφή θέματα εθελοντών πυροσβεστών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204926

      • Νόμος 15-26 4029 2011 245 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100245

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι για να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη υποβάλλουν στην πλησιέστερη επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής στην οποία διαμένουν μόνιμα, σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι εκάστοτε αιτήσεις ελέγχονται ως προς την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών τους.

       Σημειώσεις Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων εθελοντών πυροσβεστών στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, αυτές θα προβαίνουν αυτεπαγγέλτως σε αναζήτηση πιστοποιητικού ποινικού Μητρώου (για δικαστική χρήση) κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 2458/ 22.2.2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης (Β΄ 267), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 92605/ 20.9.2005 όμοια (Β΄ 1334).

       Όχι Όχι


      • 3 Διενέργεια Βασικής εκπαίδευσης υποψήφιων εθελοντών πυροσβεστών στην Πυροσβεστική Ακαδημία και Πιστοποίηση Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, οι υποψήφιοι εθελοντές πυροσβέστες που πληρούν τις προϋποθέσεις ενημερώνονται για τη διαδικασία της βασικής εκπαίδευσής τους. Οι επιτυχόντες στην εξέταση που ακολουθεί της βασικής εκπαίδευσης χορηγείται πιστοποίηση εκπαίδευσης εθελοντή πυροσβέστη.

       Σημειώσεις Η εκπαίδευση του εθελοντή πυροσβέστη η οποία έχει ελάχιστη διάρκεια 120 ωρών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Χορηγείται πιστοποίηση ολοκλήρωσης αυτής με στόχο την εξοικείωσή του με το αντικείμενο του πυροσβεστικού έργου που πρόκειται να αναλάβει. Είναι άξιο να τονιστεί ότι ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης και αστικής ευθύνης των εθελοντών πυροσβεστών έναντι τρίτων, καλύπτονται από τις διατάξεις των άρθρων 18 και 21 του εν λόγω Νόμου. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες εκτελούν τις προβλεπόμενες τρεις (3) οκτάωρες υπηρεσίες τους σε Επαγγελματικές και Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

       Όχι Όχι


      • 4 Εγγραφή στο ειδικό μητρώο εθελοντών πυροσβεστών (ΕΜΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι εθελοντές εγγράφονται στο ειδικό μητρώο εθελοντών πυροσβεστών, παραλαμβάνουν το ειδικό δελτίο εθελοντή πυροσβέστη και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, στις επαγγελματικές και εθελοντικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.