Εγγραφή στο Μητρώο Β ΄ - Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση640e53e5-13c5-43df-a282-ef5992914b2c 143534

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή φυσικών προσώπων στο Μητρώο Β ΄- Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, προκειμένου να εκτελέσουν φορτοεκφορτωτικές εργασίες ως χειριστές μηχανημάτων ή/και οχημάτων φορτοεκφόρτωσης, τόσο στην ξηρά όσο και σε λιμένα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση εγγραφής

Σημειώσεις

Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ), σύμφωνα με το Παράρτημα (1), με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία- στοιχεία, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 9 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20303/383/2017 (ΦΕΚ 1623/Β)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, οι βεβαιώσεις εγγραφής θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 της ΚΥΑ 20303/383/2017 (ΦΕΚ Β 1623-2017).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο Μητρώο Β ΄ - Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου εν ισχύ, ανεξαρτήτως του χρόνου απόκτησής της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου εν ισχύ Άδεια εργασίας

       Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου εν ισχύ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • Νόμος 2 4455 2017 22 Α

       Περιγραφή Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100022

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 20303/383 2017 1623 Β

       Περιγραφή Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ) - Οργάνωση, Λειτουργία και Καθορισμός Δικαιολογητικών Εγγραφής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201623

      • 1 Παραλαβή αίτησης και απαραίτητων δικαιολογητικών -πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας τα νόμιμα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε δια νόμιμου εκπροσώπου είτε ταχυδρομικώς και ακολούθως αποδίδεται πρωτόκολλο εισόδου.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση / Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η υπηρεσία εξετάζει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση έλλειψης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών ή απουσίας των σχετικών προϋποθέσεων, η αίτηση απορρίπτεται με πλήρως αιτιολογημένη διοικητική πράξη.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή - Κατόχου Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών και συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, η υπηρεσία εγγράφει τον αιτούντα στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών Ξηράς (Μητρώο Β΄ - Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου).

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.