Εγκεκριμένο ψηφιακό πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4836ce3b-01ab-4225-9bad-d78f8dc2e607 930246

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να κάνει ο πολίτης ώστε να εκδοθεί από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) ψηφιακό πιστοποιητικό το οποίο χρησιμοποιείται για την χρήση ψηφιακής (ηλεκτρονικής) υπογραφής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής

Σημειώσεις

Το φυσικό πρόσωπο συνδέεται στην εφαρμογή https://services.aped.gov.gr/apedcitizen/login με τα διαπιστευτήρια του Taxisnet και στη συνέχεια υποβάλλει το ηλεκτρονικό αίτημα έκδοσης ΨΠ.

Τα βασικά πεδία είναι προσυμπληρωμένα (ανάκτηση από το web service της ΑΑΔΕ). Συμπληρώνει προαιρετικά στοιχεία επικοινωνίας: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), διεύθυνση κατοικίας. Συμπληρώνει υποχρεωτικά τον κωδικάριθμο της αίτησης-ΥΔ που πρέπει να έχει εκδώσει από το gov.gr.

Επιβεβαιώνει τα στοιχεία και υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής

      Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής

      Υπεύθυνη δήλωση για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Τεχνικές Η έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής γίνεται υποχρεωτικά σε συγκεκριμένες EΔΔΥ (Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής). Ο πολίτης θα πρέπει να έχει προμηθευτεί την ΕΔΔΥ πριν την έναρξη της διαδικασίας. Στον ιστότοπο της ΑΠΕΔ ανακοινώνονται οι ΕΔΔΥ που είναι αποδεκτές.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Για την έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού θα πρέπει να εγκατασταθούν 2 εφαρμογές: ο οδηγός (driver) της ΕΔΔΥ του χρήστη και μια εφαρμογή middleware.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τη σύνδεση στην Εφαρμογή Διαχείρισης της ΑΠΕΔ και την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού, ο χρήστης αυθεντικοποιείται με κωδικούς taxisnet

       Όχι Όχι

      • 4 Πιστοποίησης Πιστοποιημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου ελληνικού παρόχου τηλεφωνίας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)

       Όχι Όχι

      • 5 Πιστοποίησης Πιστοποιημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου από ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα)

       Ναι Ναι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/elektronikes-upographes/ekdose-upeuthunes-deloses-gia-egkekrimeno-pistopoietiko-elektronikes-upographes-tes-aped

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: H Υπεύθυνη δήλωση για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ εκδίδεται από το gov.gr και έχει προτυποποιημένο κείμενο. Ο αιτών συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία και την εκδίδει. Για να μπορέσει να εκδώσει την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής της ΑΠΕΔ, θα πρέπει να αυθεντικοποιηθεί με έναν από τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet. Επιπλέον, απαιτείται η καταχώριση κωδικού επιβεβαίωσης που λαμβάνει με SMS στο κινητό του. Ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός που φέρει η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσει ο αιτών, θα πρέπει να καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική αίτηση που θα κάνει από την εφαρμογή διαχείρισης της ΑΠΕΔ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 164 4808 2021 101 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 164 (Παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης σε ιδιώτες από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) και λειτουργία αυτής) του ν. 4808/2021 τροποποιεί το άρθρο 58 του ν. 4727/2020

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100101

      • Νόμος 58 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2051 ΕΞ 2022 2022 216 Β

       Περιγραφή Καθορισμός οργανικών μονάδων της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200216

      • Υπουργική Απόφαση 245 ΕΞ 2022 2022 43 Β

       Περιγραφή Έναρξη λειτουργίας της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200043

      • Υπουργική Απόφαση 243 ΕΞ 2022 2022 43 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200043

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 914 2014

       Περιγραφή Σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=EL

      • 1 Έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών μεταβαίνει στο www.gov.gr και συγκεκριμένα στην υπηρεσία "Υπεύθυνη δήλωση για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ" : https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/elektronikes-upographes/ekdose-upeuthunes-deloses-gia-egkekrimeno-pistopoietiko-elektronikes-upographes-tes-aped Για να δημιουργήσει την υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει προηγουμένως να αυθεντικοποιηθεί με έναν από τους προβλεπόμενους τρόπους (με προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet ή τους προσωπικούς κωδικούς web banking). Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση έχει τυποποιημένο κείμενο και ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα απαιτούμενα υποχρεωτικά πεδία. Στη συνέχεια, ο χρήστης λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό, τον καταχωρίζει και δημιουργεί με επιτυχία την υπεύθυνη δήλωση για έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής.

       Σημειώσεις Η υπεύθυνη δήλωση που δημιουργείται φέρει μοναδικό κωδικό αριθμό επαλήθευσης, ο οποίος θα πρέπει να καταχωριστεί από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική αίτηση που θα κάνει από την Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού της ΑΠΕΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών συνδέεται στην Εφαρμογή Διαχείρισης Πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ (https://services.aped.gov.gr/apedcitizen/login) με τα διαπιστευτήρια του Taxisnet και στη συνέχεια υποβάλλει το ηλεκτρονικό αίτημα έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού (ΨΠ). Τα βασικά πεδία είναι προσυμπληρωμένα (ανάκτηση από το web service της ΑΑΔΕ). Συμπληρώνει προαιρετικά τα στοιχεία επικοινωνίας: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), διεύθυνση κατοικίας. Συμπληρώνει υποχρεωτικά τον κωδικάριθμο της υπεύθυνης δήλωσης που έχει εκδώσει ήδη από το gov.gr. Επιβεβαιώνει τα στοιχεία και υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Ταυτοποίηση αιτούντα και έλεγχος στοιχείων αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών μεταβαίνει σε Εντεταλμένο Γραφείο (ΚΕΠ) το οποίο μπορεί να γίνει η φυσική ταυτοποίηση, (https://aped.gov.gr/katalogos-kep-pou-eksypiretoun-polites-gia-psifiakes-ypografes/) έχοντας μαζί του το ταυτοποιητικό έγγραφο που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση. Ο υπάλληλος ταυτοποιεί τον ενδιαφερόμενο και επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης (ΥΔ) του gov.gr. Συνδέεται στην Εφαρμογή Εντεταλμένου Γραφείου (https://services.aped.gov.gr/apedkep/login) και ελέγχει την ορθότητα και την ταύτιση των στοιχείων ανάμεσα στην ΥΔ και την αίτηση της ΑΠΕΔ προκειμένου να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα. Επιπλέον ανακτά (για τα είδη ταυτοποιητικών εγγράφων που είναι εφικτό) τα στοιχεία του ταυτοποιητικού εγγράφου του αιτούντα μέσω διαλειτουργικότητας, προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα των καταχωρισθέντων στοιχείων.

       Σημειώσεις Ο υπάλληλος διορθώνει, αν απαιτείται, τα πεδία που μπορεί να επεξεργαστεί. Η λατινική γραφή του ονοματεπωνύμου πρέπει να είναι ίδια με αυτή που αναφέρεται στο ταυτοποιητικό έγγραφο. Το αναγνωριστικό του ταυτοποιητικού εγγράφου (ταυτότητα ή διαβατήριο) εισάγεται αυτόματα από την αίτηση gov.gr. Το ταυτοποιητικό έγγραφο πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που έχει εισάγει στην αίτηση gov.gr ο ενδιαφερόμενος και είναι είτε ταυτότητα (αστυνομική ή στρατιωτική), είτε διαβατήριο. Ο υπάλληλος ολοκληρώνει την ταυτοποίηση και καταχώριση του αιτήματος («Ολοκλήρωση ενεργειών»). Αυτόματα αποστέλλεται μήνυμα (SMS) στο κινητό του αιτούντα που ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η φυσική ταυτοποίηση.

       Όχι Όχι


      • 4 Ηλεκτρονική υπογραφή βεβαίωσης ταυτοποίησης και έγκριση από τον υπάλληλο του Εντεταλμένου Γραφείου (ΚΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον ο υπάλληλος του Εντεταλμένου Γραφείου (ΚΕΠ) ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία φυσικής ταυτοποίησης του αιτούντα, καθώς και τον έλεγχο των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης μέσα από την Εφαρμογή Εντεταλμένου Γραφείου (https://services.aped.gov.gr/apedkep/login), προχωρά στη δημιουργία και ηλεκτρονική υπογραφή της βεβαίωσης ταυτοποίησης και τέλος στην έγκριση ("Ολοκλήρωση ενεργειών").

       Σημειώσεις Η βεβαίωση ταυτοποίησης παράγεται από την Εφαρμογή Εντεταλμένου Γραφείου και η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του υπαλλήλου ΚΕΠ προστίθεται σε αυτή με έναν από τους 2 ακόλουθους τρόπους: α) εάν ο υπάλληλος ΚΕΠ έχει ψηφιακό πιστοποιητικό απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής τότε εισάγει μόνο τους κωδικούς και υπογράφει μέσα από την εφαρμογή, β) εάν ο υπάλληλος ΚΕΠ έχει ψηφιακό πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής σε USB token, τότε μεταφορτώνει τη βεβαίωση ταυτοποίησης τοπικά στον υπολογιστή του, την υπογράφει ηλεκτρονικά και τη μεταφορτώνει (upload) στην Εφαρμογή Εντεταλμένου Γραφείου. Τέλος, επιλέγει "Ολοκλήρωση ενεργειών" για να εγκρίνει την ταυτοποίηση του αιτούντα και να προχωρήσει η διαδικασία στο επόμενο στάδιο.

       Ναι Όχι


      • 5 Απόρριψη από το Εντεταλμένο Γραφείο (ΚΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εάν ο υπάλληλος του ΚΕΠ εντοπίσει λάθη στην ηλεκτρονική αίτηση του αιτούντα ή στην υπεύθυνη δήλωση, ή ο αιτών εμφανιστεί με άλλο έγγραφο ταυτοποίησης από αυτό που έχει καταχωρίσει στην αίτησή του, τότε απορρίπτει το αίτημα και η διαδικασία τερματίζει.

       Ναι Ναι


      • 6 Έλεγχος αιτήματος έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού από την Αρχή Εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το στέλεχος της Αρχής Εγγραφής συνδέεται στην Εφαρμογή της Αρχής Εγγραφής και ελέγχει την ηλεκτρονική αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση, τη βεβαίωση ταυτοποίησης του υπαλλήλου ΚΕΠ, και τα ανακτηθέντα με διαλειτουργικότητες στοιχεία, προκειμένου να εγκρίνει ή να απορρίψει οριστικά το αίτημα για έκδοση εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής του αιτούντα πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 7 Έγκριση αιτήματος έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον το στελέχος της Αρχής Εγγραφής δεν διαπιστώσει λάθη στον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών της αίτησης, εγκρίνει το αίτημα του πολίτη.

       Σημειώσεις Ο πολίτης ενημερώνεται με sms που λαμβάνει στο κινητό του για την έγκριση του αιτήματός του, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση του εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής. Στο sms που λαμβάνει περιέχεται και ο οκταψήφιος κωδικός έκδοσης/ανάκλησης που είναι απαραίτητος για την έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού.

       Ναι Όχι


      • 8 Απόρριψη αιτήματος έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη στα υποβληθέντα στοιχεία (ηλεκτρονική αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, βεβαίωση ταυτοποίησης) ή στα στοιχεία που ανακτώνται με διαλειτουργικότητα (μητρώο ταυτοτήτων Ελληνικής Αστυνομίας), τότε το αίτημα απορρίπτεται. Το στέλεχος της Αρχής Εγγραφής καταχωρεί αναλυτικά την αιτιολογία απόρριψης του αιτήματος.

       Σημειώσεις Ο πολίτης ενημερώνεται με sms για την απόρριψη του αιτήματος έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού, ενώ για να δει την αναλυτική αιτιολογία απόρριψης, συνδέεται στην Εφαρμογή Διαχείρισης Πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ.

       Ναι Ναι


      • 9 Έκδοση εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής της ΑΠΕΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο πολίτης για να εκδώσει το ψηφιακό πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγκαταστήσει τα απαραίτητα προγράμματα (οδηγός (driver), middleware), σύμφωνα με τις οδηγίες στον ιστότοπο της ΑΠΕΔ (https://aped.gov.gr/procedures/pos-tha-apoktiso-psifiaki-ypografi/). Για την έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού συνδέεται στην Εφαρμογή Διαχείρισης Πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ (https://services.aped.gov.gr/apedcitizen/login) και συμπληρώνει τον οκταψήφιο κωδικό έκδοσης/ανάκλησης που έχει ήδη λάβει στο κινητό του με sms. Στη συνέχεια επιλέγει "Έκδοση Πιστοποιητικού", επιλέγει τον τύπο της ΕΔΔΥ που έχει προμηθευτεί, δίνει το PIN της ΕΔΔΥ και ολοκληρώνει τη διαδικασία έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού.

       Σημειώσεις Οι αναλυτικές οδηγίες βρίσκονται στον ιστότοπο της ΑΠΕΔ και συγκεκριμένα εδώ: https://aped.gov.gr/procedures/pos-tha-apoktiso-psifiaki-ypografi/

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.