Εγκριση αποζημίωσης ιδιοκτητών κατόπιν δικαστικής απόφασης περί απόδοσης κατασχεμένων ειδών που εκποιήθηκαν ή διατεθηκαν

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1634988b-f754-48de-9380-f482f7e34336 163498

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (Δ.Τ.Δ.), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 ημέρες

Περιγραφή

H διαδικασία αναφέρεται στον έλεγχο των απαιτούμενων εγγράφων και στην έγκριση ή μη αποζημιώσεων μετά από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις ή βουλεύματα περί απόδοσης κατασχεμένων ειδών. Αφορά ιδιοκτήτες κατασχεμένων μεταφορικών μέσων( χερσαίων, πλωτών και εναέριων), μηχανημάτων έργου και εμπορευματοκιβωτίων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (Δ.Τ.Δ.)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση εισηγήσεων αποζημιώσεων ιδιοκτητών κατόπιν δικαστικής απόφασης λόγω εκποίησης ή διάθεσης σε Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ των κατασχεμένων ειδών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       ,


      • 1 Δικαστικές Αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις ή βουλεύματα περί απόδοσης κατασχεμένων μεταφορικών μέσων , μηχανημάτων έργου και εμπορευματοκιβωτίων.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 8 4474 2017 80 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100080

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ6Β 1036140 ΕΞ 2012 2012 606 Β

       Περιγραφή Κατάργηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) Α.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200606

      • Νόμος Μέρος Πρώτο - Κεφάλαιο Α΄ 4389 2016 94 Α

       Περιγραφή Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100094

      • Απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020 2020 4738 Β

       Περιγραφή Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204738

      • 1 Παραλαβή εισηγητικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή εισηγητικού εγγράφου με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την αποζημίωση των ιδιοκτητών κατόπιν δικαστικής απόφασης , λόγω εκποίησης ή διάθεσης σε Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ των κατασχεμένων ειδών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο των απαιτούμενων εγγράφων και της ορθής εφαρμογής των διατάξεων, συντάσσεται έγγραφο έγκρισης αποζημίωσης με το καθορισμένο από τις διατάξεις χρηματικό ποσό.

       Ναι Όχι


      • 3 Αποστολή εγγράφου μη έγκρισης αποζημίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αποστολή εγγράφου μη έγκρισης αποζημίωσης στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) ή στο Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού των αρμοδίων Τελωνείων ή στο αρμόδιο Τελωνείο.

       Ναι Ναι


      • 4 Αποστολή εγγράφου έγκρισης αποζημίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αποστολή εγγράφου έγκρισης αποζημίωσης στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) ή στο Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού των αρμοδίων Τελωνείων ή στο αρμόδιο Τελωνείο.

       Ναι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.