Εθελοντική προεγγραφή για ηλεκτρονική αναγνώριση του πολίτη (portal.astynomia.gr)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση36aac26e-f7b8-432a-b62f-727f4ab14fc1 481102

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε πολίτες που επιθυμούν τη λήψη των δακτυλικών-παλαμικών τους αποτυπωμάτων και την καταχώριση αυτών στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δακτυλικών-Παλαμικών Αποτυπωμάτων για συγκεκριμένους λόγους. Ειδικότερα, η διαδικασία απευθύνεται σε: 1. αμνήμονες - άτομα που αδυνατούν να συγκρατήσουν στοιχεία στη μνήμη τους, 2. άτομα που αδυνατούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τα πραγματικά τους στοιχεία ή αντιμετωπίζουν δυσκολία στην επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, λόγω προβλημάτων υγείας και 3. άτομα που πάσχουν από άνοια. Σκοπός της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι η προστασία των ανωτέρω ατόμων προκειμένου, σε περίπτωση εντοπισμού τους, να υφίσταται άμεση ενημέρωση των οικείων τους προσώπων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αρμόδιες υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τον Ν. Αττικής, η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για τον Ν. Θεσσαλονίκης, Τμήματα ή Γραφεία Εγκληματολογικών Ερευνών, για την υπόλοιπη Ελλάδα, Αστυνομικά Τμήματα ή Αστυνομικούς Σταθμούς για τους ενδιαφερόμενους που διαμένουν σε νησιωτικές περιοχές, όπου δεν εδρεύει Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης στο portal.astynomia.gr

Σημειώσεις

Αν το φυσικό πρόσωπο δεν έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης της συμπληρωμένης ηλεκτρονικά αίτησης, αυτή δύναται να εκτυπωθεί από την Υπηρεσία κατάθεσης των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στην αρμόδια Υπηρεσία κατάθεσης δικαιολογητικών, η οποία είναι διαφορετική από την Υπηρεσία όπου έχει σταλεί η ηλεκτρονική αίτηση (βάσει του σχετικού πίνακα στην επιλογή "Βοήθεια", στην φόρμα της ηλεκρονική αίτησης - περιοχές όπου δε εδρεύει Εγκληματολογική Υπηρεσία), θα δίδεται η σχετική αίτηση για συμπλήρωση στο άτομο από την Υπηρεσία.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Οικειοθελής δακτυλοσκόπηση και καταχώριση των δακτυλικών-παλαμικών αποτυπωμάτων στην Εθνική Βάση Δεδομένων Αποτυπωμάτων για μελλοντική αναγνώριση του πολίτη

      Επίσημος τίτλος

      Εθελοντική προεγγραφή για ηλεκτρονική αναγνώριση του πολίτη (portal.astynomia.gr )


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ιατρικές Αμνήμονες (άτομα που αδυνατούν να συγκρατήσουν στοιχεία στη μνήμη τους).

       Όχι Όχι

      • 2 Ιατρικές Άτομα που αδυνατούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τα πραγματικά τους στοιχεία ή αντιμετωπίζουν δυσκολία στην επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, λόγω προβλημάτων υγείας.

       Ναι Ναι

      • 3 Ιατρικές Άτομα που πάσχουν από άνοια.

       Ναι Ναι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Το άτομο, αφού υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά, οφείλει ενός 3ημέρου (εργάσιμες ημέρες) να μεταβεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία κατάθεσης δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατέχει κωδικούς TAXISnet για την υποβoλή της αίτησης ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα portal.astynomia.gr.

       Όχι Όχι

      • 1 Το άτομο αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση: α. ότι επιθυμεί τη λήψη των δακτυλικών-παλαμικών του αποτυπωμάτων και την καταχώρισή τους στην Εθνική Βάση Δεδομένων Αποτυπωμάτων, β. τον λόγο για τον οποίο αιτείται τη λήψη και καταχώριση των δακτυλικών-παλαμικών του αποτυπωμάτων στην Εθνική Βάση Δεδομένων Αποτυπωμάτων, γ. ότι επιτρέπει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μόνο για το σκοπό που έχουν συλλεχθεί και δ. την ακριβή ημερομηνία διαγραφής τους, αν και εφόσον επιθυμεί να διαγραφούν. Υπεύθυνη Δήλωση

       Το άτομο αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση: α. ότι επιθυμεί τη λήψη των δακτυλικών-παλαμικών του αποτυπωμάτων και την καταχώρισή τους στην Εθνική Βάση Δεδομένων Αποτυπωμάτων, β. τον λόγο για τον οποίο αιτείται τη λήψη και καταχώριση των δακτυλικών-παλαμικών του αποτυπωμάτων στην Εθνική Βάση Δεδομένων Αποτυπωμάτων, γ. ότι επιτρέπει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μόνο για το σκοπό που έχουν συλλεχθεί και δ. την ακριβή ημερομηνία διαγραφής τους, αν και εφόσον επιθυμεί να διαγραφούν.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στην επιλογή "Βοήθεια", στη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Σε περίπτωση που το άτομο, από το οποίο θα γίνει λήψη των δακτυλικών-παλαμικών αποτυπωμάτων, έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, προσκομίζεται από το υπεύθυνο πρόσωπο σχετική προς τούτο δικαστική απόφαση. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Σε περίπτωση που το άτομο, από το οποίο θα γίνει λήψη των δακτυλικών-παλαμικών αποτυπωμάτων, έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, προσκομίζεται από το υπεύθυνο πρόσωπο σχετική προς τούτο δικαστική απόφαση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • Προεδρικό Διάταγμα 27, παράγραφος 1 342 1977 109 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Π.Δ. 342 / 18-3-77, σε πλήρη εγκληματολογική σήμανση (δακτυλοσκόπηση, ανθρωπομέτρηση, περιγραφή, φωτογράφηση και λήψη δείγματος γραφής και υπογραφής) υπόκειται μεταξύ άλλων και κάθε άτομο το οποίο αιτείται εγγράφως τη σήμανσή του και εφόσον συντρέχουν προς τούτο σοβαροί λόγοι (παράγραφος 1, εδάφιο θ').

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100109

      • Νόμος 55 παράγραφοι 1 και 6 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις : Το υποκείμενο των δεδομένων κατόπιν αιτήσεώς του έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για τα δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στο υποκείμενο των δεδομένων την απόφασή του με την οποία αρνείται ή περιορίζει την πρόσβαση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • 1 Υποβολή αίτησης στο portal.astynomia.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το άτομο υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα portal.astynomia.gr ως εξής: α. επιλέγεται "Για τις Αιτήσεις Ασύλου - Αλλοδαπών - Ομογενών, παρακαλώ πατήστε εδώ" και στη συνέχεια η συγκεκριμένη υπηρεσία: "Αίτηση εθελοντικής Προεγγραφής για ηλεκτρονική αναγνώριση του πολίτη", β. συμπληρώνονται τα απαραίτητα πεδία, γ. υποβάλλεται η αίτηση, πατώντας «Υποβολή» και δ. εκτυπώνεται η συμπληρωμένη αίτηση.

       Σημειώσεις Αν το φυσικό πρόσωπο δεν έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης της συμπληρωμένης ηλεκτρονικά αίτησης, αυτή δύναται να εκτυπωθεί από την Υπηρεσία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή δικαιολογητικών από την αρμόδια Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το άτομο, αφού υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά, οφείλει ενός 3ημέρου (εργάσιμες ημέρες) να μεταβεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία κατάθεσης δικαιολογητικών, όπως ορίζεται στο σχετικό πίνακα που περιλαμβάνεται στην επιλογή "Βοήθεια", στη φόρμα συμπλήρωσης της αίτησης ηλεκτρονικά. Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1. Η αίτηση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (αν υφίσταται η δυνατότητα εκτύπωσής της), 2. μια Υπεύθυνη Δήλωση, συμπληρωμένη σύμφωνα με τις οδηγίες στα δικαιολογητικά, 3. το πιστοποιητικό δικαστηρίου, αν το ενδιαφερόμενο άτομο έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και 4. ταυτοποιητικό έγγραφο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία κατάθεσης των δικαιολογητικών ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Η Υπηρεσία κατάθεσης των δικαιολογητικών εκτυπώνει την αίτηση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο δεν έχει τα μέσα για την εκτύπωσή της.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση και χορήγηση στον πολίτη εγγράφου μη προεγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν δεν πληρείται μία εκ των προϋποθέσεων της εν λόγω διαδικασίας (όπως περιγράφονται ανωτέρω), η Υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογητικών δεν δύναται να προβεί στη λήψη και καταχώριση των δακτυλικών-παλαμικών αποτυπωμάτων του ατόμου και ως εκ τούτου εκδίδεται σχετική βεβαίωση μη προεγραφής, η οποία επιδίδεται στον πολίτη με τη σύνταξη σχετικού αποδεικτικού.

       Ναι Ναι


      • 5 Δακτυλοσκόπηση του ατόμου με συσκευή livescanner

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εάν το άτομο μεταβεί στην Εγκληματολογική Υπηρεσία της επιλογής του, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, τότε πραγματοποιείται η δακτυλοσκόπησή του με συσκευή λήψης αποτυπωμάτων livescanner και η καταχώριση των αποτυπωμάτων στην Εθνική Βάση Δεδομένων Αποτυπωμάτων.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση σχετικής βεβαίωσης προεγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της δακτυλοσκόπησης, με συσκευή livescanner, εκδίδεται αυτοματοποιημένα η σχετική βεβαίωση προεγγραφής του ατόμου.

       Ναι Όχι


      • 7 Δακτυλοσκόπηση του ατόμου με μελάνη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν η Υπηρεσία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης είναι διαφορετική από εκείνη της κατάθεσης δικαιολογητικών (περιοχές όπου δεν εδρεύει Εγκληματολογική Υπηρεσία) τότε η λήψη των δακτυλικών-παλαμικών αποτυπωμάτων του ατόμου πραγματοποιείται με χρήση μελάνης επί του ειδικού υπηρεσιακού εντύπου.

       Ναι Όχι


      • 8 Αποστολή όλων των εγγράφων στην Εγκληματολογική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογητικών και λήψης (με μελάνι) των δακτυλικών-παλαμικών αποτυπωμάτων αποστέλλει όλα τα έγγραφα στην Εγκληματολογική Υπηρεσία επιλογής του ατόμου κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 9 Καταχώριση των δακτυλικών-παλαμικών αποτυπωμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Εγκληματολογική Υπηρεσία καταχωρίζει τα ληφθέντα με μελάνη δακτυλικά-παλαμικά αποτυπώματα στην Εθνική Βάση Δεδομένων Αποτυπωμάτων.

       Ναι Όχι


      • 10 Έκδοση σχετικής βεβαίωσης προεγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αφού καταχωρισθούν τα δακτυλικά-παλαμικά αποτυπώματα στην Εθνική Βάση Δεδομένων Αποτυπωμάτων εκδίδεται η σχετική βεβαίωση προεγγραφής.

       Ναι Όχι


      • 11 Αποστολή της βεβαίωσης προεγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Εγκληματολογική Υπηρεσία αποστέλλει τη βεβαίωση προεγγραφής στην Υπηρεσία που έλαβε με μελάνη τα δακτυλικά-παλαμικά αποτυπώματα.

       Ναι Όχι


      • 12 Χορήγηση στον πολίτη βεβαίωση προεγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογητικών, χορηγεί στο φυσικό πρόσωπο τη βεβαίωση προεγγραφής, με τη σύνταξη σχετικού αποδεικτικού επίδοσης.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.