Ειδική άδεια με αποδοχές σε υπαλλήλους του Δημοσίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση57838076-d04a-4de1-afd7-10f23ff0f466 751124

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Φορείς του Δημοσίου, ΔΙΕΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 5 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση ειδικής άδειας με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες ανά έτος σε υπαλλήλους του Δημοσίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης της ειδικής άδειας των είκοσι δύο (22) ημερών

Σημειώσεις

Και μέσω email στην Γραμματεία της Υπηρεσίας / του Φορέα που ανήκει ο/η Υπάλληλος

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ειδική άδεια είκοσι δύο (22) ημερών

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση ειδικής άδειας είκοσι δύο (22) ημερών σε υπαλλήλους του Δημοσίου


      Νομοθεσία

       ,,,,,,,


      • 1 Ιατρικές Απαιτείται οι υπάλληλοι να πάσχουν οι ίδιοι ή να έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιατρικές Απαιτείται οι υπάλληλοι να πάσχουν οι ίδιοι, ή να έχουν σύζυγο, ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο χρήζει περιοδικής νοσηλείας

       Ναι Ναι

      • 3 Ιατρικές Απαιτείται οι υπάλληλοι να έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.), εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή ενήλικα που δεν εργάζονται λόγω των παθήσεων αυτών.

       Ναι Ναι

      • 4 Οικογενειακές Απαιτείται οι υπάλληλοι να έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες και να τους έχει ανατεθεί δικαστικώς και η επιμέλεια των προσώπων, τα οποία πάσχουν από νοσήματα που απαιτούν τακτικές μεταγγίσεις ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας ή πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) ή πάσχουν από ανοϊκή συνδρομή, εφόσον η καθημερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας.

       Ναι Ναι

      • 5 Διοικητικές Σε περίπτωση που ο/η υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια των 22 ημερών για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 50 του ΥΚ, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά.

       Ναι Ναι

      • 1 Ιατρική γνωμάτευση θεράποντος ιατρού στην οποία αναφέρεται η πάθηση του προσώπου, για το οποίο θα χορηγηθεί η ειδική άδεια των είκοσι δύο (22) ημερών Πιστοποιητικό υγείας

       Ιατρική γνωμάτευση θεράποντος ιατρού στην οποία αναφέρεται η πάθηση του προσώπου, για το οποίο θα χορηγηθεί η ειδική άδεια των είκοσι δύο (22) ημερών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Όχι 5511

      • 2 Γνωμάτευση της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογημένα ότι η πάθηση από την οποία πάσχουν οι ίδιοι οι υπάλληλοι, ο/η σύζυγος ή κάποιο τέκνο τους ή το πρόσωπο του οποίου έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα Πιστοποιητικό υγείας

       Γνωμάτευση της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογημένα ότι η πάθηση από την οποία πάσχουν οι ίδιοι οι υπάλληλοι, ο/η σύζυγος ή κάποιο τέκνο τους ή το πρόσωπο του οποίου έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Απαιτείται για τις περιπτώσεις χορήγησης της άδειας λόγω πάθησης, η οποία χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Όχι 5511

      • 3 Γνωμάτευση από δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τμήμα δημοσίου νοσοκομείου ή πιστοποιητικό ΚΕΠΑ Πιστοποιητικό υγείας

       Γνωμάτευση από δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τμήμα δημοσίου νοσοκομείου ή πιστοποιητικό ΚΕΠΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Η Γνωμάτευση δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή παιδοψυχιατρικού τμήματος δημόσιου νοσοκομείου ή το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ βεβαιώνει τη βαριά νοητική στέρηση ή το σύνδρομο Down ή την Δ.Α.Δ. του τέκνου του/ της υπαλλήλου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 5511

      • 4 Δικαστική απόφαση, με την οποία ο/η υπάλληλος ορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης και με την οποία του ανατίθεται ρητώς η επιμέλεια του συμπαραστατούμενου Απόφαση

       Δικαστική απόφαση, με την οποία ο/η υπάλληλος ορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης και με την οποία του ανατίθεται ρητώς η επιμέλεια του συμπαραστατούμενου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Αφορά τις περιπτώσεις χορήγησης της άδειας σε δικαστικούς συμπαραστάτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 1127

      • 5 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Με την υπεύθυνη δήλωση ο/ η υπάλληλος δηλώνει οτι η καθημερινή φροντίδα του συμπαραστατούμενου προσώπου δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 7320

      • 6 Απόφαση ΚΕΠΑ ή αρμόδιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Απόφαση

       Απόφαση ΚΕΠΑ ή αρμόδιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση ΔΑΔ ή συνδρόμου Down η βαριάς νοητικής στέρησης απαιτείται βεβαίωση από αρμόδιο Κέντρο ή πιστοποιητικό ΚΕΠΑ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας, Ιατρικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1127

      • 7 Πιστοποιητικό απόδειξης ανικανότητας εργασίας Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό απόδειξης ανικανότητας εργασίας       Σημειώσεις: Για τις περιπτώσεις που η άδεια χορηγείται για ενήλικο τέκνο λόγω συνδρόμου Down ή βαριάς νοητικής στέρησης ή ΔΑΔ απαιτείται πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει ότι το τέκνο είναι ανίκανο για εργασία λόγω της πάθησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας, Ηλικιακές

       Όχι 8619

      • Νόμος 50 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Με την παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α) τροποποιήθηκαν οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102/28-5-2020 2020

       Περιγραφή Ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» - Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A3%CE%A6146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-48%CE%A0

       ΑΔΑ 6ΣΦ146ΜΤΛ6-48Π

      • 1 Παραλαβή αίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού του/ της υπαλλήλου ελέγχει την αίτηση του/της υπαλλήλου και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση χορήγησης της ειδικής άδειας 22 ημερών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η έγκριση χορήγησης της ειδικής άδειας 22 ημερών πραγματοποιείται από την οικεία Υπηρεσία Προσωπικού

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης χορήγησης της ειδικής άδειας των 22 ημερών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση από την αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού για τη χορήγηση της ειδικής άδειας των 22 ημερών

       Ναι Ναι


      • 5 Απόρριψη χορήγησης της ειδικής άδειας 22 ημερών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόρριψη χορήγησης της ειδικής άδειας 22 ημερών πραγματοποιείται από την οικεία Υπηρεσία Προσωπικού λόγω του οτι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας

       Ναι Ναι


      • 6 Παραπομπή στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αίτηση του/της υπαλλήλου παραπέμπεται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για να κρίνει εάν η πάθηση για την οποία ζητείται η ειδική άδεια χρήζει τακτικών μεταγγίσεων ή περιοδικής νοσηλείας

       Σημειώσεις Αφορά τις περιπτώσεις χορήγησης της άδειας για πάθηση, η οποία ζητείται η ειδική άδεια χρήζει τακτικών μεταγγίσεων ή περιοδικής νοσηλείας

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση θετικής γνωμάτευσης υγειονομικής επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υγειονομική επιτροπή γνωματεύει οτι η πάθηση, για την οποία ο/η υπάλληλος αιτείται την άδεια χρήζει τακτικών μεταγγίσεων ή περιοδικής νοσηλείας

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης για τη χορήγηση της ειδικής άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού εκδίδει απόφαση χορήγησης της ειδικής άδειας των 22 ημερών

       Ναι Ναι


      • 9 Κοινοποίηση της απόφασης στον/ στην υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προσωπικού κοινοποιείται στον/στην υπάλληλο για να λάβει γνώση

       Ναι Ναι


      • 10 Έκδοση αρνητικής γνωμάτευσης από την Υγειονομική Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Υγειονομική Επιτροπή γνωματεύει οτι η πάθηση για την οποία ο/ υπάλληλος αιτείται τη χορήγηση της ειδικής άδειας δεν χρήζει τακτικών μεταγγίσεων ή περιοδικής νοσηλείας και αποστέλλει τη γνωμάτευση στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού

       Ναι Όχι


      • 11 Κοινοποίηση της αρνητικής γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής στον/ στην υπάλληλο και απόρριψη της αίτησης του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρνητική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής κοινοποιείται στον /στην υπάλληλο για να λάβει γνώση και ενημερώνεται οτι απορρίπτεται η αίτησή του για χορήγηση της ειδικής άδειας των 22 ημερών

       Ναι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.