Εισαγωγή εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa0b6cea2-6fac-4ce5-b5f1-7fa8775dd0ed 604379

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση εκπαίδευσης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εισαγωγή εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων και απευθύνεται σε Έλληνες πολίτες, που δεν έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση εκπαίδευσης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

29/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Σημειώσεις

Οι υποψήφιοι/ες εν ενεργεία μονίμα στελέχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνική Ακτοφυλακή που επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, υποβάλουν εξ' ολοκλήρου ηλεκτρονικά Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, στην ηλεκτρονική εφαρμογή https://sxolesls.hcg.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εισαγωγή εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ηλικιακές Να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους.

       Σύνδεσμος https://sxolesls.hcg.gr/monimoi

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας.

       Σύνδεσμος https://sxolesls.hcg.gr/monimoi

       Όχι Όχι

      • 3 Υγειονομικές Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.11/2014, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται για τους ιδιώτες υποψηφίους της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ήτοι των Σχολών Στρατού Ξηράς (Όπλα). Ειδικά καθορίζεται ότι, οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ, και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα

       Σύνδεσμος https://sxolesls.hcg.gr/monimoi

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Σε όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης κατά τη σταδιοδρομία τους να έχουν λάβει, χαρακτηρισμό ‘ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ’ ή 8,5 και άνω στην περίπτωση αξιολόγησης με κλίμακα βαθμολογίας 1-10.

       Σύνδεσμος https://sxolesls.hcg.gr/monimoi

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Κατά την υπηρεσία τους στο Σώμα, να μην έχουν τιμωρηθεί, με καταστατική ποινή αργίας με προσωρινή απόλυση ή αργίας με πρόσκαιρη παύση, ή με συνήθη πειθαρχική ποινή περιορισμού συνολικά πάνω από δέκα (10) ημέρες ή με συνήθη πειθαρχική ποινή φυλάκισης, ή να μην τελούν σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, ή να μην ευρίσκονται τοποθετημένοι προσωρινά σε άλλη Υπηρεσία ή στην έδρα του ενεργούντος την ανάκριση ένεκα διενέργειας ποινικής ή διοικητικής ανάκρισης κατά αυτών για σοβαρό αδίκημα ή παράπτωμα, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 119 του Ν.3079/2002.

       Σύνδεσμος https://sxolesls.hcg.gr/monimoi

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην διώκονται ποινικά για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.

       Σύνδεσμος https://sxolesls.hcg.gr/monimoi

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιοδήποτε βαθμό: (i) σε ποινή φυλάκισης για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της υπεξαγωγής, ή νόθευσης εγγράφου, των αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, των παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας. (ii) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. (iii) για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

       Σύνδεσμος https://sxolesls.hcg.gr/monimoi

       Όχι Όχι

      • 8 Υγειονομικές Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., δεν επιτρέπεται να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητα του, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και τα καθήκοντά του, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, διαπιστωθεί ότι, κατά παράβαση των οριζομένων στα δύο προηγούμενα εδάφια, φέρει δερματοστιξία (τατουάζ) ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.

       Σύνδεσμος https://sxolesls.hcg.gr/monimoi

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο της αίτησης-δήλωσης υποψηφίου για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τρέχοντος έτους ή της βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε προγενέστερο του διαγωνισμού σχολικό έτος , από την οποία προκύπτει ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής από τον υποψήφιο των προαναφερομένων, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο του δελτίου ή της βεβαίωσης εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων. Δήλωση

       Φωτοαντίγραφο της αίτησης-δήλωσης υποψηφίου για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τρέχοντος έτους ή της βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε προγενέστερο του διαγωνισμού σχολικό έτος , από την οποία προκύπτει ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής από τον υποψήφιο των προαναφερομένων, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο του δελτίου ή της βεβαίωσης εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://sxolesls.hcg.gr

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Φωτοαντίγραφο του Δελτίου ταυτότητάς Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του Δελτίου ταυτότητάς

       Σχετικός σύνδεσμος: https://sxolesls.hcg.gr

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από την οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη Υπηρεσιακό έγγραφο

       Βεβαίωση της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από την οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη

       Σχετικός σύνδεσμος: https://sxolesls.hcg.gr

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από Βεβαίωση/Πιστοποιητικό κυρωμένο από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων (με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος κατά την υποβολή) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από Βεβαίωση/Πιστοποιητικό κυρωμένο από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων (με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος κατά την υποβολή)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://sxolesls.hcg.gr

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μόνο τους υπαγόμενους/ες στις ειδικές και λοιπές ευεργετικές κατηγορίες: πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, εφόσον δήλωσαν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 5 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας. Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον και κατά περίπτωση: Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον κατά νόμο αρμόδιο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία. Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του υποψηφίου ή του τέκνου του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων ως ομοταγή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών, καθώς και η φοιτητική ιδιότητα αυτού. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ή το τέκνο αυτού, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή ο γονέας του έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας. Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον και κατά περίπτωση: Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον κατά νόμο αρμόδιο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία. Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του υποψηφίου ή του τέκνου του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων ως ομοταγή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών, καθώς και η φοιτητική ιδιότητα αυτού. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ή το τέκνο αυτού, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή ο γονέας του έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Αφορά μόνο τους υπαγόμενους/ες στις ειδικές και λοιπές ευεργετικές κατηγορίες: γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους, εφόσον δήλωσαν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2421.1/21639/2021/26-03-2021 2021 1231 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201231

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2421.1/21777/2020/06-04-2020 2020 1423 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201423

      • Προεδρικό Διάταγμα 75 2018 145 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτής στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100145

      • Νόμος 79 4504/2017 2017 184 Α

       Περιγραφή Μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2421.1 2021 1231 Β

       Περιγραφή 2η τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 2421.1/21777/2020/06-04-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄1423), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 2421.1/21639/2021/26-3-2021 (Β΄1231) όμοια" (Β΄6507)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201231

      • 1 Υγειονομική εξέταση υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Όσοι κριθούν από την Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) ως υγειονομικώς ακατάλληλοι για Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.11/2014, δεν εισάγονται στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και για την συμπλήρωση των κενών θέσεων καλούνται από τον οικείο πίνακα επιλαχόντων οι επόμενοι, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, υποψήφιοι.

       Όχι Όχι


      • 2 Είσοδος επιτυχόντων στη Σχολή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       Περιγραφή Οι εισαγόμενοι κατατάσσονται στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ως δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ., στο δεύτερο έτος σπουδών, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης καθώς και η ημερομηνία παρουσίασης στην Σχολή για την έναρξη της εκπαίδευσης. Κατά την κατάταξή τους προσκομίζουν στην Σχολή οιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί.

       Ναι Ναι


      • 3 Μη είσοδος στη σχολή λόγω απόρριψης από την Ανωτάτη υγειονομική Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 1 Συμπλήρωση και καταχώριση ηλεκτρονικά αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης - μεταφόρτωση (uploading) δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση πίνακα υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Έκδοση πίνακα υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 3 Λήψη συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Λήψη συμπληρωματικών δικαιολογητικών εντός της ταχθείσας προθεσμίας προσκόμισής τους από υποψηφίους που αρχικά διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά τους.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση πίνακα δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό


       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.