Εκκαθάριση του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης με την έξοδο των εμπορευμάτων από την ΕΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση228705a2-26ed-4d17-beba-0b13ad1a7500 228752

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην περιγραφή της διαδικασίας επανεξαγωγής των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης, από την υποβολή διασάφησης επανεξαγωγής, μέχρι την έξοδο των εμπορευμάτων από την ΕΕ, προκειμένου να εκκαθαριστεί το καθεστώς της αποταμίευσης. Απευθύνεται σε πρόσωπα που υποβάλλουν τη διασάφηση αποταμίευσης (αποταμιευτές) και σε πρόσωπα που κατέχουν άδεια λειτουργίας αποθηκών αποταμίευσης (διαχειριστές αποθηκών αποταμίευσης).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Διασάφηση επανεξαγωγής.

Σημειώσεις

Ο συναλλασσόμενος υποβάλλει στο ICISnet διασάφηση επανεξαγωγής για τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης και προορίζονται για έξοδο από την ΕΕ, με την οριστικοποίηση της οποίας εκκαθαρίζεται το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επανεξαγωγή μη ενωσιακών εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης Λήξη της αποταμίευσης με επανεξαγωγή

      Επίσημος τίτλος

      Εκκαθάριση του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης με την έξοδο των εμπορευμάτων από την ΕΕ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Το πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση επανεξαγωγής πρέπει να είναι εγκατεστημένο στην ΕΕ.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Το πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση επανεξαγωγής πρέπει να έχει αποκτήσει αριθμό EORI.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Τα εμπορεύματα εξακολουθούν να τελούν υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης μέχρι τη στιγμή της εξόδου τους από την ΕΕ.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος να έχει στην κατοχή του προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Εξουσιοδότηση μέσω του Υποσυστήματος Εξουσιοδοτήσεων του ICISnet. Εξουσιοδότηση τελωνειακής αντιπροσώπευσης

       Εξουσιοδότηση μέσω του Υποσυστήματος Εξουσιοδοτήσεων του ICISnet.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/teloneiakes-exousiodoteseis

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο συναλλασσόμενος επιθυμεί να ορίσει τελωνειακό αντιπρόσωπο για την υποβολή της διασάφησης επανεξαγωγής πρέπει να τον εξουσιοδοτήσει μέσω του Υποσυστήματος Εξουσιοδοτήσεων του ICISnet.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9511

      • 2 Τιμολόγιο πώλησης Αποδεικτικό

       Τιμολόγιο πώλησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που υπάρχει πώληση, υποβολή του τιμολογίου πώλησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 3798

      • 3 Έγγραφα μεταφοράς Έγγραφο

       Έγγραφα μεταφοράς

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Κανονισμός 210-225, 237-239, 240-242 952 2013

       Περιγραφή Oριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων, οριζόντιες διατάξεις καθεστώτων αποθήκευσης, διατάξεις τελωνειακής αποταμίευσης

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952

      • Κανονισμός 161-183, 201-203 2446 2015

       Περιγραφή Oριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων, διατάξεις τελωνειακής αποταμίευσης

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2446

      • Κανονισμός 258-271 2447 2015

       Περιγραφή οριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447

      • Κανονισμός 22-23 341 2016

       Περιγραφή οριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0341

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής A.1002 2023 10 Β

       Περιγραφή Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης (τροποποιητική της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017 Απόφασης)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230200010

       ΑΔΑ 6Π4Α46ΜΠ3Ζ-4ΟΛ

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017 2017 810 Β

       Περιγραφή Απόφαση για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200810

       ΑΔΑ 7ΜΗ5Η-ΔΔ3

      • Εγκύκλιος E.2001 2022

       Περιγραφή Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για το ειδικό καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%9B%CE%A646%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A67%CE%9B?inline=true

       ΑΔΑ Ψ5ΛΦ46ΜΠ3Ζ-Φ7Λ

      • Εγκύκλιος ΔΔΘΤΟΚ Δ 1046606 ΕΞ2017 2017

       Περιγραφή Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-1-2017 Απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ "Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης" και παροχή οδηγιών

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%99%CE%97%CE%97-%CE%9E%CE%958?inline=true

      • Εγκύκλιος ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ2016 2016

       Περιγραφή Εξαγωγή & έξοδος εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα- αντικατάσταση της αριθμ. Δ19Α 5013811 ΕΞ2014/03-06-2014"

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%A8%CE%9C6%CE%97-%CE%94%CE%A1%CE%A7%22&page=0

       ΑΔΑ ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ

      • Απόφαση A.1231 2021 4988 Β

       Περιγραφή Διαδικασία καταχώρησης των οικονομικών φορέων στο Ενωσιακό Ηλεκτρονικό Σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρησης και αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204988

       ΑΔΑ Ψ9Κ446ΜΠ3Ζ-89Ρ

      • Εγκύκλιος Ε.2217 2021

       Περιγραφή Οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρησης και αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία κατ εφαρμογή της υπ αριθ. Α.1231/18-10-21 Απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/%CE%B12217 2021.pdf

       ΑΔΑ ΨΩΤΟ46ΜΠ3Ζ-ΕΒΛ

      • 1 Παραλαβή διασάφησης επανεξαγωγής με σκοπό την έξοδο των μη ενωσιακών εμπορευμάτων από την ΕΕ και την εκκαθάριση του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο συναλλασσόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του Υποσυστήματος Εξαγωγών του ICISnet, διασάφηση επανεξαγωγής προκειμένου να εκκαθαριστεί το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποδοχή της διασάφησης επανεξαγωγής από το σύστημα και απόδοση αριθμού καταχώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα ελέγχους συμπλήρωσης των πεδίων της διασάφησης και εφόσον η διασάφηση έχει συμπληρωθεί σωστά τότε γίνεται αποδεκτή και αποδίδεται αριθμός καταχώρησης MRN (αποστολή αντίστοιχων μηνυμάτων στον συναλλασσόμενο).

       Ναι Όχι


      • 3 Απόρριψη της διασάφησης επανεξαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα ελέγχους συμπλήρωσης των πεδίων της διασάφησης και εφόσον δεν πληροί τους όρους και τους τύπους συμπλήρωσης, η υποβληθείσα διασάφηση απορρίπτεται και ενημερώνεται με μήνυμα απόρριψης ο συναλλασσόμενος προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου η διασάφηση.

       Ναι Ναι


      • 4 Πραγματοποίηση ανάλυσης κινδύνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση αποδοχής της διασάφησης, πραγματοποίηση ανάλυσης κινδύνου από το ICISnet προκειμένου να γίνει έλεγχος εγγράφων, φυσικός έλεγχος ή να προχωρήσει η διασάφηση κατά δήλωση (χωρίς έλεγχο) - (ενημέρωση του συναλλασσόμενου για το είδος του ελέγχου με αντίστοιχα μηνύματα).

       Όχι Όχι


      • 5 Δρομολόγηση της διασάφησης για μη πραγματοποίηση ελέγχου (κατά δήλωση) -Πραγματοποίηση επανεξαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που από το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου δεν υποδειχθεί έλεγχος, η διασάφηση δρομολογείται στο ICISnet "κατά δήλωση" και εκδίδεται η άδεια παραλαβής (Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής) που συνοδεύει την αποστολή μέχρι το τελωνείο εξόδου (το τελωνείο από το οποίο εξέρχεται η αποστολή από την ΕΕ).Ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται και με το σχετικό μήνυμα της απελευθέρωσης των εμπορευμάτων και παράλληλα ενημερώνεται αντιστοίχως το τελωνείο εξόδου με μήνυμα για την επικείμενη άφιξη του φορτίου.

       Ναι Όχι


      • 6 Δρομολόγηση της διασάφησης στο ICISnet για την πραγματοποίηση του ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον από το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου υποδειχθεί έλεγχος (εγγράφων ή φυσικός) ο αρμόδιος προιστάμενος του τμήματος τελωνισμού ή διαδικασιών εκδίδει την εντολή ελέγχου από το ICISnet και ορίζει ελεγκτή.

       Ναι Όχι


      • 7 Παραλαβή ηλεκτρονικά των δικαιολογητικών /προσκόμιση των πρωτότυπων εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την παραλαβή του μηνύματος για τη διενέργεια ελέγχου, ο συναλλασσόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά ή τα προσκομίζει σε πρωτότυπη μορφή εφόσον αυτό προβλέπεται για τη διενέργεια του ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 8 Διενέργεια ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο οριζόμενος ελεγκτής πραγματοποιεί τον έλεγχο (εγγράφων ή φυσικό).

       Όχι Όχι


      • 9 Καταγραφή αποτελεσμάτων ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με το πέρας του ελέγχου, ο οριζόμενος ελεγκτής καταγράφει και αποθηκεύει τα αποτελέσματα ελέγχου στο Υποσύστημα Εξαγωγών με επιλογή της κατάλληλης ένδειξης αποτελεσμάτων ελέγχου και με την προσθήκη τυχόν παρατηρήσεων.

       Όχι Όχι


      • 10 Εύρεση σημαντικών διαφορών και απόρριψη της απελευθέρωσης των εμπορευμάτων προς επανεξαγωγή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν διαφορές βαρύνουσας σημασίας που δεν επιτρέπουν την επανεξαγωγή (π.χ. ακατάλληλα εμπορεύματα, πράξεις λαθρεμπορίας κλπ) τότε η επανεξαγωγή απαγορεύεται και ενημερώνεται σχετικά ο συναλλασσόμενος.

       Ναι Ναι


      • 11 Μη εύρεση σημαντικών διαφορών κατά τη διενέργεια ελέγχου-Πραγματοποίηση επανεξαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εάν δε διαπιστωθούν καθόλου διαφορές ή οι διαφορές είναι ήσσονος σημασίας, απελευθερώνονται τα εμπορεύματα και το τελωνείο χορηγεί στον συναλλασσόμενο την άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων. Η άδεια παραλαβής συνίσταται στο Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής (Σ.Ε.Ε.) το οποίο εκτυπώνεται από το ICISnet και συνοδεύει την αποστολή μέχρι το τελωνείο εξόδου (το τελωνείο από το οποίο εξέρχεται το φορτίο από την ΕΕ). Ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται και με το σχετικό μήνυμα της απελευθέρωσης των εμπορευμάτων και παράλληλα ενημερώνεται αντιστοίχως το τελωνείο εξόδου με μήνυμα για την επικείμενη άφιξη του φορτίου.

       Ναι Όχι


      • 12 Παραλαβή των πληροφοριών άφιξης των εμπορευμάτων από τον συναλλασσόμενο ή ανάκτηση της διασάφησης από το τελωνείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξόδου, υποβάλλονται από τον συναλλασσόμενο ηλεκτρονικά οι πληροφορίες άφιξης των εμπορευμάτων. Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν την ΕΕ θαλασσίως ή αεροπορικώς η ως άνω ηλεκτρονική υποβολή από τον συναλλασσόμενο είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν την ΕΕ δια της χερσαίας οδού, η ως άνω ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι υποχρεωτική και το τελωνείο εξόδου μπορεί να ανακτήσει τη διασάφηση από το σύστημα χωρίς την ηλεκτρονική υποβολή του συναλλασσόμενου.

       Όχι Όχι


      • 13 Διενέργεια ανάλυσης κινδύνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα ανάλυση κινδύνου προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος (εγγράφων/φυσικός) ή να προχωρήσει η διασάφηση κατά δήλωση (χωρίς έλεγχο).

       Όχι Όχι


      • 14 Μη διενέργεια ελέγχου κατά την έξοδο -Απελευθέρωση εμπορευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εάν τα εμπορεύματα δεν επιλεγούν από την Ανάλυση Κινδύνου για έλεγχο κατά την έξοδο, απελευθερώνονται άμεσα και ενημερώνεται σχετικά ο συναλλασσόμενος από το ICISnet.

       Ναι Ναι


      • 15 Πραγματοποίηση ελέγχου κατά την έξοδο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αποστολή του απαιτούμενου μηνύματος στον συναλλασσόμενο για την ενημέρωση πραγματοποίησης ελέγχου και διενέργεια ελέγχου.

       Ναι Όχι


      • 16 Καταγραφή αποτελεσμάτων ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταγραφή και αποθήκευση των αποτελεσμάτων ελέγχου στο ICISnet με επιλογή της κατάλληλης ένδειξης αποτελεσμάτων ελέγχου και με την προσθήκη τυχόν παρατηρήσεων.

       Όχι Όχι


      • 17 Μη εύρεση σημαντικών διαφορών κατά τη διαδικασία ελέγχου -Απελευθέρωση εμπορευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν δεν διαπιστωθούν σημαντικές διαφορές που απαγορεύουν την έξοδο, τα εμπορεύματα απελευθερώνονται και ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται με μήνυμα.

       Ναι Όχι


      • 18 Εύρεση σημαντικών διαφορών και απόρριψη της εξόδου των εμπορευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν σημαντικές διαφορές που δεν επιτρέπουν την έξοδο (π.χ διαφορές στη φύση των εμπορευμάτων ως προς τα δηλωθέντα στη διασάφηση, πράξεις λαθρεμπορίας κλπ), το τελωνείο εξόδου απαγορεύει την έξοδο των εμπορευμάτων και ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

       Ναι Ναι


      • 19 Σε περίπτωση θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς, παραλαβή του μηνύματος φόρτωσης των εμπορευμάτων στο πλοίο ή στο αεροπλάνο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς, ο μεταφορέας ενημερώνει με μήνυμα το τελωνείο εξόδου για τη φόρτωση των εμπορευμάτων στο πλοίο ή στο αεροπλάνο. Σε περίπτωση χερσαίας μεταφοράς, δεν απαιτείται η ως άνω ηλεκτρονική υποβολή.

       Όχι Όχι


      • 20 Σε περίπτωση θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς, προσκόμιση φορτωτικών εγγράφων- Επιβεβαίωση εξόδου των εμπορευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς, ο μεταφορέας προσκομίζει στο τελωνείο εξόδου τα φορτωτικά έγγραφα το οποίο μετά τον έλεγχο των εγγράφων επιβεβαιώνει την έξοδο των εμπορευμάτων, και ενημερώνει με το αντίστοιχο μήνυμα το τελωνείο εξαγωγής

       Σημειώσεις Ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται άμεσα από τον χρόνο προσκόμισης των φορτωτικών εγγράφων στο τελωνείο εξόδου

       Όχι Όχι


      • 21 Επιβεβαίωση της εξόδου των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που πραγματοποιείται η έξοδος των εμπορευμάτων δια της χερσαίας οδού, το τελωνείο εξόδου επιβεβαιώνει την έξοδο, και ενημερώνει με το αντίστοιχο μήνυμα το τελωνείο εξαγωγής.

       Όχι Όχι


      • 22 Παραλαβή Μηνύματος εξόδου εμπορευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το τελωνείο εξαγωγής παραλαμβάνει το μήνυμα εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνείο εξόδου.

       Όχι Όχι


      • 23 Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής στον συναλλασσόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που λαμβάνεται στο τελωνείο εξαγωγής το μήνυμα επιβεβαίωσης εξόδου με ουσιαστικές διαφορές, το τελωνείο εξαγωγής με βάση τις διαφορές αυτές, τροποποιεί σχετικά τη διασάφηση επανεξαγωγής και εν συνεχεία αποστέλλει το μήνυμα της γνωστοποίησης ολοκλήρωσης της εξαγωγής στον συναλλασσόμενο.

       Ναι Όχι


      • 24 Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής στον συναλλασσόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που λαμβάνεται στο τελωνείο εξαγωγής το μήνυμα της επιβεβαίωσης εξόδου των εμπορευμάτων χωρίς διαφορές, αποστέλλεται αυτόματα από το ICISnet το μήνυμα γνωστοποίησης ολοκλήρωσης της εξαγωγής στον συναλλασσόμενο.

       Ναι Όχι


      • 25 Ενημέρωση των λογιστικών καταχωρήσεων της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ενημερώνει κατάλληλα τις λογιστικές καταχωρήσεις με πληροφορίες για την επανεξαγωγή των εμπορευμάτων προκειμένου να εκκαθαριστεί το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.