Εκπαιδευτικός Οδηγός Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdc8071ac-6fc2-4934-a46f-6611a1be4f74 202440

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 3 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε έκδοση του Εκπαιδευτικού Οδηγού των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.), στον οποίο καθορίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των αναφερόμενων εκπαιδευτικών μονάδων και ειδικότερα: α) η διαμόρφωση των ειδικότερων κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας, εγγραφής και φοίτησης των μαθητών, β) η διαδικασία επιλογής, τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης των Π.ΕΠΑ.Λ.,του διδακτικού προσωπικού των Π.ΕΠΑ.Λ. καθώς και η επιστημονική και διοικητική υποστήριξή τους γ) η παροχή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τα όργανα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Παρατηρήσεις

Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. που έχει την ευθύνη σύνταξης του Εκπαιδευτικού Οδηγού των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) λόγω της αρμοδιότητας σχεδιασμού και εφαρμογής των σκοπών των Π.ΕΠΑ.Λ. είναι το Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού Πολιτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση. Ο μέγιστος εκτιμώμενος χρόνος για την πλήρη έκδοση του Εκπαιδευτικού Οδηγού των Π.ΕΠΑ.Λ. είναι τα 3 χρόνια από την ίδρυση των πρώτων Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (6/2021) λόγω της σταδιακής ανάπτυξης των τριών τάξεων του Λυκείου καθώς και των απαραίτητων τροποποιήσεων για την διευθέτηση όλων των θεμάτων που περιλαμβάνονται στον Οδηγό.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εκπαιδευτικός Οδηγός Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,,,


      • Νόμος 19 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 19 του ν. 4763/2020, όπως ισχύει, αναφέρεται ο σκοπός έκδοσης του Εκπαιδευτικού Οδηγού των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων καθώς και τα επιμέρους θέματα που καθορίζονται

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Νόμος 21 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 21 του ν. 4763/2020 αναφέρεται η εξουσιοδοτική διάταξη με την οποία εκδίδεται ο Εκπαιδευτικός Οδηγός των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Νόμος 397 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 397 του ν. 4957/2022 τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4763/2020 περί Εκπαιδευτικού Οδηγού των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) και ειδικότερα προστέθηκαν επιμέρους θέματα που ρυθμίζονται με τον Εκπαιδευτικό Οδηγό, που αφορούν στα Οργανα Διοίκησης των Π.ΕΠΑ.Λ. Αυτό οφείλεται στη σύσταση νέων Οργάνων π.χ. Συμβούλιο Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.) - Επιτροπές Συντονισμού Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ.) - Επιτροπή Συντονισμού του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου (Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ.) που αναφέρονται στα άρθρα 395-399 του ίδιου νόμου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • 1 Εισήγηση Γενικού Γραμματέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Διαμόρφωση έγγραφης εισήγησης του Γενικού Γραμματέα

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας μπορεί να αποστέλει σταδιακά εισηγήσεις μέχρι την ολοκλήρωση των επιμέρους θεμάτων που ρυθμίζει ο Εκπαιδευτικός Οδηγός των ΠΕΠΑΛ γι αυτό και δεν καταχωρείται χρόνος.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύγκληση συνεδρίασης Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα, το οποίο έχει τη διοικητική ευθύνη για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής, σε συνεργασία με τον πρόεδρο της ΚΕΕ, διαμορφώνει πρόσκληση και ημερησία διάταξη.

       Όχι Όχι


      • 3 Συνεδρίαση Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής -Διατύπωση Γνώμης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Κ.Ε.Ε. συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και μία (1) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση.

       Σημειώσεις Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου, όταν προκύπτουν έκτακτα θέματα προς συζήτηση. Η Κ.Ε.Ε. μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της συντάσσονται πρακτικά, τα οποία τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η Κ.Ε.Ε. υποστηρίζεται διοικητικά από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Κ.Ε.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης: Εκπαιδευτικός Οδηγός Π.ΕΠΑ.Λ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με βάση το Πρακτικό της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής, συντάσσεται από το αρμόδιο Τμήμα το Σχέδιο της Υ.Α.

       Σημειώσεις Ο χρόνος που απαιτείται οφείλεται στην αποστολή Σχεδίου Πρακτικού της εκάστοτε Συνεδρίασης στα μέλη της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής για διορθώσεις, συμπληρώσεις κλπ. για να ολοκληρωθεί και να αποτελέσει στοιχείο στα έχοντας υπόψη της Υ.Α.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση εισήγησης περί μη πρόκλησης δαπάνης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στους όρους του προοιμίου των σχεδίων των Υ.Α. περιλαμβάνεται και Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το αν προκαλείται ή όχι δαπάνη.

       Σημειώσεις Η εισήγηση καθορίζεται στο άρθρο 24 του ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129), περί μη πρόκλησης δαπάνης. Η εισήγηση ζητείται εγγράφως με Υπηρεσιακό σημείωμα από το Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτικών για την Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. και προωθείται μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου προς το Τμήμα Γ της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού Μ.Π.Δ.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση σχεδίου Υ.Α. για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ολοκληρωθεί η σύνταξη των σχεδίων των Υ.Α. και μετά την έκδοση της εισήγησης περί μη πρόκλησης δαπάνης, αυτά διαβιβάζονται στην ιεραρχία για υπογραφή με Υπηρεσιακό Σημείωμα.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την έκδοση του Εκπαιδευτικού Οδηγού των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπουργό ή Υφυπουργό (εφόσον έχει γίνει μεταφορά αρμοδιοτήτων).

       Σημειώσεις Ο χρόνος υπογραφής από την πολιτική ιεαραρχία δεν μπορεί να καταχωριστεί.

       Όχι Όχι


      • 8 Δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή της Υ.Α., αυτή λαμβάνει πρωτόκολλο και αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Ε.Τ.), προκειμένου να δημοσιευτεί σε Φ.Ε.Κ.

       Όχι Όχι


      • 9 Ανάρτηση στη διαύγεια και ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υ.Α. αναρτάται στη Διαύγεια και αποστέλλεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ

       Σημειώσεις Ο μέγιστος εκτιμώμενος χρόνος για την πλήρη έκδοση του Εκπαιδευτικού Οδηγού των Π.ΕΠΑ.Λ. είναι τα 3 χρόνια από την ίδρυση των πρώτων Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (6/2021) λόγω της σταδιακής ανάπτυξης των τριών τάξεων του Λυκείου καθώς και των απαραίτητων τροποποιήσεων για την διευθέτηση όλων των θεμάτων που περιλαμβάνονται στον Οδηγό, όπως προκύπτει και από τις τροποποιήσεις των σχετικών άρθρων (καρτέλα Νομοθεσία).

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.