Ενημέρωση Ασφαλιστικής Σχέσης Ασφαλισμένου - Εργοδότη στο Τ.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση144564f7-2622-4be7-b24a-557e125b7870 144564

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη ενημέρωση του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ για την ασφαλιστική σχέση Ασφαλισμένου – Εργοδότη. Αφορά σε κάθε εργαζόμενο/η, που είναι ασφαλισμένος/η στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ και προσλαμβάνεται / απολύεται / αποχωρεί οικειοθελώς ή αλλάζει την εργασιακή σχέση με τον Εργοδότη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι υπόχρεοι εργοδότες υποχρεούνται άμεσα να ενημερώνουν το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ για κάθε αλλαγή της ασφαλιστικής σχέση ασφαλισμένου - εργοδότη (πρόσληψη / απόλυση / οικειοθελής αποχώρηση, κλπ.).

Τελευταία ενημέρωση

17/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ενημέρωση ασφαλιστικής σχέσης ασφαλισμένου - εργοδότη

Σημειώσεις

Ο εργοδότης (ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού σε περίπτωση εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου) αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: apografiko@tayfe.gr την ενημέρωση ασφαλιστικής σχέσης ασφαλισμένου - εργοδότη.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ενημέρωση ασφαλιστικής σχέσης ασφαλισμένου - εργοδότη


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εργασιακές Αλλαγή ή μεταβολή στην εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον εργοδότη

       Όχι Όχι

      • 1 ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δ.ΥΠ.Α. : Έντυπο Ε3

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 2 Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (ΕΝΤΥΠΟ 6 ή ΕΝΤΥΠΟ 7) Αναφορά / Καταγγελία

       Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (ΕΝΤΥΠΟ 6 ή ΕΝΤΥΠΟ 7)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δ.ΥΠ.Α. : ΕΝΤΥΠΟ 6 ή ΕΝΤΥΠΟ 7

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6357

      • 3 Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης (ΕΝΤΥΠΟ 5) Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης (ΕΝΤΥΠΟ 5)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δ.ΥΠ.Α. : ΕΝΤΥΠΟ 5

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 5743

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.30123/οικ.28567/918 2013 3259 Β

       Περιγραφή Μετατροπή του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Π.Υ.Φ.Ε.) του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) σε Ν.Π.Ι.Δ.−Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑ.Υ.Φ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203259

      • Κανονισμός 6.5 , 7.4 145/330/13-05-2020 2020

       Περιγραφή Κανονισμός Παροχών του Ταμείου- Απόφαση Δ.Σ. του ΤΑ.Υ.Φ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://tayfe.gr/kanonismoi/

      • Κανονισμός 145/330/13-05-2020 2020

       Περιγραφή Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ταμείου- Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Φ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://tayfe.gr/kanonismoi/

      • 1 Παραλαβή από το ΤΑΥΦΕ των σχετικών εντύπων της Δ.ΥΠ.Α και του Σ.ΕΠ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης (ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού σε περίπτωση εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου) αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου apografiko@tayfe.gr ή δια ζώσης ή ταχυδρομικά το σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή Εντύπου από την αρμόδια Διεύθυνση και ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Μητρώου παραλαμβάνει το έντυπο και ενημερώνει στο ΠΣ ‘’Μικρά Ταμεία’’ του ΤΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ την ασφαλιστική σχέση ασφαλισμένου – εργοδότη.

       Όχι Όχι


      • 4 Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μητρώου δημιουργεί / ενημερώνει τον εξωσυστημικά δημιουργούμενο ηλεκτρονικό φάκελο του ασφαλισμένου, στον οποίο αναρτά το σχετικό έγγραφο.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.