Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής (ΔΚΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf6ad702b-5a54-4371-981c-9a8eb18d76ed 401645

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

1 λεπτό

Περιγραφή

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) μπορούν να εκτυπώσουν το έντυπο της ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας /Εκτροφής (ΔΚΕ) για συγκεκριμένο ασφαλιστικό έτος, από το 2011 και μετά. Το έντυπο, περιέχει σε ενιαίο πίνακα: την τοποθεσία των αγροτεμαχίων, το είδος της καλλιέργειας, την ασφαλιζόμενη αξία και το ποσό εισφοράς ανά καλλιέργεια, το είδος, την κατηγορία και την ηλικία του ζωικού κεφαλαίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ( ΕΛ.Γ.Α.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Σημειώνεται ότι:

υποβάλλεται υποχρεωτικά ΔΚΕ από όσους διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση, είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είτε όχι. Δηλώνεται το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης, δηλαδή όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης και το ζωικό κεφάλαιο.

Δήλωση ζημιάς και αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ υφίσταται ως δυνατότητα, μόνο για εκμεταλλεύσεις, που έχουν δηλωθεί στο έντυπο ΔΚΕ.

Τελευταία ενημέρωση

03/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής (ΔΚΕ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Ο χρήστης πρέπει να διαθέτει αγροτική εκμετάλλευση, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Ο χρήστης πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης, δηλαδή όλα τα αγροτεμάχια και το ζωικό κεφάλαιο.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο χρήστης πρέπει να διαθέτει κωδικούς Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 3877 2010 160 Α

       Περιγραφή Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100160

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1099/244926 2022 4598 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204598

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 425/42522 2013 1239 Β

       Περιγραφή Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (Α160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201239

      • 1 Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-agrotikes-anaptuxes-kai-trophimon/ellenikos-organismos-georgikon-asphaliseon-elga/eniaia-delose-kalliergeias-ektrophes-dke

       Περιγραφή Ο χρήστης, εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet.

       Σημειώσεις Επιλέγεται είσοδος στην υπηρεσία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ και να συνδεθεί ο χρήστης.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποτυχία αυθεντικοποίησης χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-agrotikes-anaptuxes-kai-trophimon/ellenikos-organismos-georgikon-asphaliseon-elga/eniaia-delose-kalliergeias-ektrophes-dke

       Περιγραφή Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης του ζεύγους των κωδικών, αποκλείεται από το σύστημα, η είσοδος στην υπηρεσία.

       Σημειώσεις Αποτελεί έξοδο από την υπηρεσία.

       Ναι Ναι


      • 3 Επιτυχής αυθεντικοποίηση χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-agrotikes-anaptuxes-kai-trophimon/ellenikos-organismos-georgikon-asphaliseon-elga/eniaia-delose-kalliergeias-ektrophes-dke

       Περιγραφή Εισάγεται επιτυχώς το ζεύγος κωδικών Taxisnet και ο ενδιαφερόμενος αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 4 Εξουσιοδότηση χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-agrotikes-anaptuxes-kai-trophimon/ellenikos-organismos-georgikon-asphaliseon-elga/eniaia-delose-kalliergeias-ektrophes-dke

       Περιγραφή Εξουσιοδοτεί ο χρήστης τον εξυπηρετητή του ΕΛΓΑ να προσπελάσει τα στοιχεία του (ΑΦΜ), που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιλογή Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://services.elga.gr/#/report/3

       Περιγραφή Για την εκτύπωση της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής (ΔΚΕ), θα πρέπει να μεταβεί ο ενδιαφερόμενος στις Αιτήσεις.

       Σημειώσεις Συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης και επιλέγεται το κουμπί αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 6 Ανάκτηση Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής (ΔΚΕ) προς εκτύπωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://services.elga.gr/#/report/3

       Περιγραφή Μετά τη σχετική επιλογή, ανακτάται η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής (ΔΚΕ), προς εκτύπωση από τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 7 Αποτυχία ανάκτησης της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής (ΔΚΕ) προς εκτύπωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://services.elga.gr/#/report/3

       Περιγραφή Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα, αναφορικά με τους λόγους μη ανάκτησης της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής (ΔΚΕ).

       Σημειώσεις Αποτελεί έξοδο από τη διαδικασία.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.