Εξέταση πειθαρχικών ποινών του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb38b0e9b-a338-4b8a-9498-04a153f8aa09 389338

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξέταση πειθαρχικών ποινών του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότερα, εξετάζεται κάθε είδους στοιχείο, όπως έγγραφη καταγγελία, έγγραφη αναφορά Υπηρεσίας του ΥΝΑΝΠ/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οποιουδήποτε δημόσιου ή ανεξάρτητου φορέα, που περιέρχεται στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και το οποίο καταδεικνύει πράξεις ή παραλείψεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και δύνανται να εκκινήσει είτε ο απευθείας πειθαρχικός έλεγχος στελέχους/ών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είτε να προηγηθεί η διαταγή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) ή Διοικητικής Διερεύνησης για τη διερεύνηση συμβάντος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Στο πλαίσιο του ελέγχου πραγματοποιείται ο τυχόν εντοπισμός τόσο πειθαρχικών παραπτωμάτων, καθώς και των υπαιτίων τέλεσης αυτών, ώστε να κινηθεί η εις βάρος τους πειθαρχική διαδικασία.

Τελευταία ενημέρωση

06/01/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δικαίωμα υποβολής αναφορών παραπόνων έως τρεις βαθμούς, σε περίπτωση επιβολής συνήθους πειθαρχικής ποινής, ή άσκησης προσφυγής ενώπιον του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε περίπτωση γνωμοδότησης του πρωτοβάθμιου για την επιβολή καταστατικής πειθαρχικής ποινής
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αξιολόγηση στοιχείων που χρήζουν πειθαρχικής διερεύνησης για την τιμωρία πειθαρχικών και υπηρεσιακών παραπτωμάτων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

      Επίσημος τίτλος

      Εξέταση πειθαρχικών ποινών του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • Νόμος 4504 2017 184 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στον πειθαρχικό ελεγχο στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

      • Προεδρικό Διάταγμα 210 1993 89 Α

       Περιγραφή Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού για την πειθαρχία με τις οποίες εξομειώνεται Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100089

      • Νόμος 3079 2002 311 Α

       Περιγραφή Κύρωση του κώδικα του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100311

      • Προεδρικό Διάταγμα 514 1982 94 Α

       Περιγραφή Πειθαρχική δικαιοδοσία του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19820100094

      • Υπουργική Απόφαση 1141.1/42/2002 2002 1122 Β

       Περιγραφή Κύρωση του κανονισμού για την διενέργεια Ένορκων ΔΙιοικητικών Εξετάσεων (Ε.Δ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020201122

      • Προεδρικό Διάταγμα 31 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω- τικής Πολιτικής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Υπουργική Απόφαση 2903.5/92965/2019 2019 5056 Β

       Περιγραφή Υπαγωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς Λιμενικών,Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190205056

      • Υπουργική Απόφαση 2414.8/43123/2021 2021 2701 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση του Κανονισμού για τη διενέργεια Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κανονισμός υπ αρ.: 86)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202701

      • 1 Παραλαβή καταγγελίας πολίτη - έγγραφης ενημέρωσης/στοιχείων που περιγράφουν την τέλεση πειθαρχικών- υπηρεσιακών παραπτωμάτων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αφορά κάθε είδους στοιχείο το οποίο υποβάλλεται εγγράφως στο Τμήμα Ποινικών και Πειθαρχικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και το οποίο αξιολογείται ως προς τον τρόπο του περαιτέρω χειρισμού του. Δεν υφίσταται ορισμένος μέγιστος απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση των στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αξιολογούνται τα περιελθέντα στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 3 Θέση της υπόθεσης στο αρχείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αξιολογούνται τα περιελθέντα στοιχεία και σε περίπτωση που αυτά κριθούν ότι δεν δύνανται να αξιοποιηθούν διοικητικά (π.χ. τυγχάνουν αόριστα χωρίς να υποδεικνύουν συγκεκριμένες πράξεις ή παραλείψεις κατά συγκεκριμένων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., άγνωστο τόπο, χρόνο κλπ) δύναται η υπόθεση να τεθεί αρχείο.

       Ναι Ναι


      • 4 Κλήση σε απολογία για την τυχόν επιβολή συνήθους πειθαρχικής ποινής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αρμόδιος διεκπεραίωσης για την εκκίνηση συνήθους πειθαρχικού ελέγχου, που περιλαμβάνει την έκδοση κλήσης σε απολογία για την τυχόν επιβολή συνήθους πειθαρχικής ποινής, είναι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα σε κλιμάκια της στρατιωτικής Ιεραρχίας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διευθυντή Προσωπικού, Προϊστάμενοι Περιφερειακών Διοικήσεων Λ..Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., Προϊστάμενοι Λιμενικών Αρχών πλην Λιμενικών Τμημάτων, Διοικητές Επισκευαστικών Βάσεων, Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Υπηρεσίας Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Κυβερνήτες Περιπολικών Πλοίων Ανοιχτής Θαλάσσης και Πλοίων τύπου "ABEKING", Προϊστάμενοι Εδρών Ναυτιλιακών Ακολούθων) βάσει της υπ. αριθμ.: 2903.5/92965/2019 (Β΄ 5056) Απόφασης κ. ΥΝΑΝΠ «Υπαγωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

       Σημειώσεις Πειθαρχικώς προϊστάμενοι των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι: α) ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,β) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,γ) ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,δ) οι Υπαρχηγοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,ε) ο Διευθυντής Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4056Τεύχος Α’ 184/29.11.2017στ) ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,ζ) ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τα στελέχη που υπηρετούν εντός της οικείας περιφερειακής διοίκησης, καθώς και στις λιμενικές αρχές που υπάγονται σε αυτόν,η) οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών εξωτερικού και εσωτερικού για το προσωπικό των Λιμενικών Αρχών όπου προΐστανται.

       Ναι Όχι


      • 5 Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Δικαίωμα διαταγής Ε.Δ.Ε. έχουν οι: α) ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για όλο το στρατιωτικό προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου κι αν αυτό υπηρετεί, β) ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για όλο το στρατιωτικό προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου κι αν αυτό υπηρετεί, γ) οι Προϊστάμενοι Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το προσωπικό της Υπηρεσίας που προΐστανται, καθώς και για αυτό των Λιμενικών Αρχών που υπάγονται στη συγκεκριμένη Περιφερειακή Διοίκηση, δ) οι Προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών εσωτερικού και εξωτερικού, οι Διοικητές των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο Διοικητής της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και ο Διοικητής της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ. ΑΚΤ., που υπάγεται σε αυτούς. Η ΕΔΕ ανατίθεται να διενεργηθεί σε Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο οποίος έχει περιθώριο τριών (03) μηνών για την ολοκλήρωσή της, ενώ δύναται να υπάρξει παράταση ενός (01) μηνός από το όργανο που τον διέταξε. Δύνανται να υπάρξουν επιπλέον παρατάσεις κατόπιν αιτιολογημένης αναφοράς τους και έγκριση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Σημειώσεις Δεν υφίσταται όριο στην έκδοση διαταγής ΕΔΕ ή Διοικητικής Διερεύνησης, αρκεί να είναι εντός πενταετίας για την αποφυγή παραγραφής τυχόν τελεσθέντος πειθαρχικού/ υπηρεσιακού παραπτώματος. Το Πόρισμα της Ε.Δ.Ε. ή της Διοικητικής Διερεύνησης δύναται να καταλήγει είτε στον καταλογισμό πειθαρχικών/ υπηρεσιακών παραπτωμάτων στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οπότε και προτείνει τον πειθαρχικό τους έλεγχο, είτε στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

       Ναι Ναι


      • 6 Απόφαση αρμόδιου οργάνου       Όχι Όχι


      • 7 Απόφαση για την αρχειοθέτηση της πειθαρχικής δίωξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης δύναται να υπερβεί τις εξήντα ημέρες και να διαρκέσει έως ένα έτος, αναστέλλοντας τη λήψη απόφασης έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ποινικού δικαστηρίου ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος, μόνο ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος.

       Σημειώσεις Πειθαρχικώς προϊστάμενοι των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι: α) ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,β) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,γ) ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,δ) οι Υπαρχηγοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,ε) ο Διευθυντής Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4056Τεύχος Α’ 184/29.11.2017στ) ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,ζ) ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τα στελέχη που υπηρετούν εντός της οικείας περιφερειακής διοίκησης, καθώς και στις λιμενικές αρχές που υπάγονται σε αυτόν,η) οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών εξωτερικού και εσωτερικού για το προσωπικό των Λιμενικών Αρχών όπου προΐστανται.

       Ναι Ναι


      • 8 Απόφαση για την επιβολή συνήθους πειθαρχικής ποινής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης δύναται να υπερβεί τις εξήντα ημέρες και να διαρκέσει έως ένα έτος, αναστέλλοντας τη λήψη απόφασης έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ποινικού δικαστηρίου ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος, μόνο ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος.

       Σημειώσεις Πειθαρχικώς προϊστάμενοι των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι: α) ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,β) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,γ) ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,δ) οι Υπαρχηγοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,ε) ο Διευθυντής Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4056Τεύχος Α’ 184/29.11.2017στ) ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,ζ) ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τα στελέχη που υπηρετούν εντός της οικείας περιφερειακής διοίκησης, καθώς και στις λιμενικές αρχές που υπάγονται σε αυτόν,η) οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών εξωτερικού και εσωτερικού για το προσωπικό των Λιμενικών Αρχών όπου προΐστανται.

       Ναι Ναι


      • 9 Παραπομπή στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την τυχόν επιβολή καταστατικής πειθαρχικής ποινής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Υπουργός ΥΝΑΝΠ έχει το δικαίωμα παραπομπής στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέλη του οποίου είναι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Το αποτέλεσμα του Πειθαρχικού Συμβουλίου καταγράφεται στο Πρακτικό Γνωμοδότησης.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.