Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον Συνήγορο του Πολίτη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd89e26cc-1a5e-42ad-9174-ea354873a0eb 922390

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

43 λεπτά

Περιγραφή

Η υπηρεσία mySynigoroslive επιτρέπει στον πολίτη να κλείσει ψηφιακό ραντεβού για να εξυπηρετηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης από στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» και να ωφεληθεί από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

mySynigoroslive, mySynigoros.live.gov.gr

Τελευταία ενημέρωση

05/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον Συνήγορο του Πολίτη

Σημειώσεις

Κατά τη δημιουργία του ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωριστεί:
 • το ονοματεπώνυμο,
 • η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail),
 • η ταχυδρομική διεύθυνση,
 • ο αριθμός κινητού τηλεφώνου,

και προαιρετικά:

 • ο αριθμός δελτίου ταυτότητας,
 • ο αριθμός διαβατηρίου,
 • το email τρίτου προσώπου, το οποίο μπορεί να χρειαστεί να συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη.

Επισημαίνεται ότι το ραντεβού μπορεί να το κλείσει τρίτο πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι στην τηλεδιάσκεψη θα παρευρίσκεται το πρόσωπο που θα εξυπηρετηθεί.

email : press@synigoros.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
    
    Σε περίπτωση που ο πολίτης θεωρήσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων παραβιάζει το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) --> complaints@dpa.gr )

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον Συνήγορο του Πολίτη


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Τεχνικές Κατοχή λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προκειμένου να αποσταλεί ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης για την είσοδο στο εικονικό δωμάτιο για τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Κάμερα και μικρόφωνο διαθέσιμα/συνδεδεμένα στη συσκευή μέσω της οποίας ο εξυπηρετούμενος θα συνδεθεί στην τηλεδιάσκεψη.

       Όχι Όχι

      • 3 Ταυτοπροσωπίας Απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης και νομιμοποίησης, αν πρόκειται για νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου, τα οποία ο εξυπηρετούμενος θα πρέπει να επιδείξει στην κάμερα στην αρχή της τηλεδιάσκεψης για την εξακρίβωση των στοιχείων του από το στέλεχος της Αρχής.

       Όχι Όχι

      • 1 Επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης και νομιμοποίησης, αν πρόκειται για νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου, στην κάμερα κατά τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης και νομιμοποίησης, αν πρόκειται για νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου, στην κάμερα κατά τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 27270 2022 2535 Β

       Περιγραφή Διαδικασία ψηφιακής δημιουργίας ραντεβού για επικοινωνία με την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» μέσω φυσικής παρουσίας, τηλεφωνικής επικοινωνίας ή τηλεδιάσκεψης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220202535

      • 1 Είσοδος στην υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώριση ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών καταχωρίζει την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία θα του αποσταλεί σύνδεσμος για την πρόσβασή του στην υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισαγωγή του αλφαριθμητικού (captcha) που προβάλλεται στην οθόνη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Απαιτείται η καταχώριση του αλφαριθμητικού (captcha) που προβάλλεται στην οθόνη προς διασφάλιση της ανθρώπινης φύσης του χρήστη. (αποφυγή DDoS)

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή email στον αιτούντα με τον υπερσύνδεσμο προγραμματισμού ψηφιακού ραντεβού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Στο email διατίθεται υπερσύνδεσμος για τον προγραμματισμό ψηφιακού ραντεβού.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιλογή υπερσυνδέσμου και μετάβαση στη υπηρεσία προγραμματισμού ψηφιακού ραντεβού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών ακολουθεί τον υπερσύνδεσμο που του εστάλη στο email και μεταβαίνει στην υπηρεσία όπου μπορεί να προγραμματίσει ψηφιακό ραντεβου για εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης από υπάλληλο της Αρχής.

       Όχι Όχι


      • 6 Επιλογή θεματικής ενότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών επιλέγει μεταξύ των παρεχόμενων θεματικών ενοτήτων.

       Όχι Όχι


      • 7 Επιλογή εξυπηρέτησης με τηλεδιάσκεψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών επιλέγει το εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης μεταξύ των παρεχόμενων καναλιών εξυπηρέτησης:

       • εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία,
       • εξυπηρέτηση με τηλεφωνική εξυπηρέτηση,
       • εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη

       Όχι Όχι


      • 8 Επιλογή ημερομηνίας/ώρας για τη διενέργεια τηλεδιάσκεψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Στο ημερολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη, ο αιτών επιλέγει την επιθυμητή ημερομηνία/ώρα για το ραντεβού του.

       Όχι Όχι


      • 9 Καταχώριση απαραίτητων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στον εξυπηρετούμενο, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που θα παραστεί στην τηλεδιάσκεψη:

       • το ονοματεπώνυμο,
       • την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail),
       • την ταχυδρομική διεύθυνση,
       • τον αριθμό κινητού τηλεφώνου,
       και προαιρετικά:
       • τον αριθμό δελτίου ταυτότητας,
       • τον αριθμό διαβατηρίου,
       • το email τρίτου προσώπου, το οποίο μπορεί να χρειαστεί να συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη.
       Επισημαίνεται ότι το ραντεβού μπορεί να το κλείσει τρίτο πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετέχει το πρόσωπο που θα εξυπηρετηθεί.

       Όχι Όχι


      • 10 Ενημέρωση του αιτούντος για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 11 Άρνηση χορήγησης συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών δεν χορηγεί τη συγκατάθεσή του ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

       Ναι Ναι


      • 12 Χορήγηση συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών χορηγεί τη συγκατάθεσή του ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

       Ναι Όχι


      • 13 Οριστικοποίηση της κράτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 14 Αποστολή επιβεβαιωτικού email με τα στοιχεία της κράτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Η υπηρεσία αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε μήνυμα που περιέχει τις πληροφορίες της κράτησης, τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης καθώς και σύνδεσμο με τη δυνατότητα προγραμματισμού εκ νέου ή ακύρωσης του ραντεβού.

       Όχι Όχι


      • 15 Ακύρωση του ραντεβού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Για να προβεί σε ακύρωση του ραντεβού του ο αιτών πατάει: α) είτε το κουμπί "Ακύρωση Κράτησης" που εμφανίζεται στην πλατφόρμα μετά την ολοκλήρωση της κράτησης β) είτε τον σύνδεσμο "Προγραμματισμός εκ νέου" που διατίθεται στο επιβεβαιωτικό email που έλαβε και στη συνέχεια το κουμπί "Ακύρωση Κράτησης". Η υπηρεσία αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε σχετικό επιβεβαιωτικό email ακύρωσης της κράτησης.

       Ναι Ναι


      • 16 Προγραμματισμός εκ νέου του ραντεβού (προαιρετικό βήμα)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Για να προβεί σε επαναπρογραμματισμό του ραντεβού του ο αιτών πατάει: α) είτε το κουμπί "Προγραμματισμός εκ νέου" που εμφανίζεται στην πλατφόρμα μετά την ολοκλήρωση της κράτησης β) είτε τον σύνδεσμο "Προγραμματισμός εκ νέου" που διατίθεται στο επιβεβαιωτικό email που έλαβε. Στη συνέχεια επιλέγει στο ημερολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη την επιθυμητή ημερομηνία/ώρα για το ραντεβού του και λαμβάνει από το σύστημα νέο email που επιβεβαιώνει τη νέα του κράτηση.

       Ναι Όχι


      • 17 Είσοδος στον χώρο της τηλεδιάσκεψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση επιλογής ραντεβού με τηλεδιάσκεψη, ο ενδιαφερόμενος την ορισμένη ημέρα/ώρα του ραντεβού εισέρχεται στον χώρο της τηλεδιάσκεψης, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που του έχει αποσταλεί στο επιβεβαιωτικό email.

       Όχι Όχι


      • 18 Επίδειξη νομιμοποιητικών εγγράφων στην κάμερα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα


       Περιγραφή Ο υπάλληλος προβαίνει σε έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων του εξυπηρετούμενου για την εξακρίβωση των στοιχείων του.

       Σημειώσεις Προκειμένου να εμφανίζεται καθαρά και με ευκρίνεια το ταυτοποιητικό έγγραφο θα πρέπει κατά την επίδειξή του ο εξυπηρετούμενος να το πλησιάσει πολύ κοντά στην κάμερα.

       Όχι Όχι


      • 19 Διενέργεια της τηλεδιάσκεψης και αποσύνδεση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα


       Περιγραφή Ο εξυπηρετούμενος αποσυνδέεται από την τηλεδιάσκεψη μόλις ολοκληρωθεί η εξυπηρέτησή του.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.