Επάνοδος συμβολαιογράφου στην ενεργό υπηρεσία κατόπιν έκδοσης απόφασης θέσης σε αργία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



f1ed017e-fadc-4d3b-bf20-705f9c269721 745903

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών που ορίζει η νομοθεσία για την επάνοδο συμβολαιογράφου, που είχε τεθεί σε κατάσταση αργίας, στην ενεργό υπηρεσία, με την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Δικαιοσύνης. Απευθύνεται σε δημόσιους λειτουργούς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

09/10/2023

Αίτηση




Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά




    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επάνοδος συμβολαιογράφου στην ενεργό υπηρεσία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Δικαστικές Να έχει εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή τελεσίδικη απαλλακτική πειθαρχική απόφαση.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 31 2830 2000 96 Α

       Περιγραφή Δεν απαιτείται έκδοση απόφασης και ο συμβολαιογράφος επανέρχεται αυτοδίκαια στην ενεργό υπηρεσία, αν εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή τελεσίδικη απαλλακτική πειθαρχική απόφαση. Για την αυτοδίκαιη αυτή επάνοδο του συμβολαιογράφου στην ενεργό υπηρεσία συντάσσεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100096

      • 1 Γνωστοποίηση της απαλλακτικής απόφασης ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή τελεσίδικης απαλλακτικής πειθαρχικής απόφασης από την αρμόδια δικαστική υπηρεσία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας



       Όχι Όχι


      • 2 Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης από τα αρμόδια Δικαστικά όργανα περί αμετακλήτου της απαλλακτικής απόφασης/βουλεύματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων αποστέλλει ερώτημα / αίτημα στο αρμόδιο Δικαστήριο για την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κατόπιν απάντησης από το αρμόδιο Δικαστήριο εκδίδεται η σχετική διαπιστωτική πράξης του Υπουργού Δικαιοσύνης για την επάνοδο του συμβολαιογράφου στην ενεργό υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 4 Κοινοποίηση της διαπιστωτικής πράξης Υπουργού Δικαιοσύνης στο συμβολαιογράφο μέσω της αρμόδιας Εισαγγελίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα



       Όχι Ναι



      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.