Επίδειξη γραπτών δοκιμίων πανελλαδικών εξετάσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηca6eda68-b178-4f9c-9fec-a944f84f7ece 668178

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Από 50 έως 80 €

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο δικαίωμα των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη, κατόπιν αιτήσεώς τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αυτή παρέχεται σε όσους υποψηφίους συμμετέχουν από το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 και εφεξής στις γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται σε πανελλαδικό επίπεδο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση επίδειξης γραπτών δοκιμίων πανελλαδικών εξετάσεων

Σημειώσεις

Οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους υποβάλλονται από τους ίδιους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, κάθε χρόνο, αποκλειστικά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους κατά το οποίο οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο όπου κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκαν οι εν λόγω υποψήφιοι. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο, το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή e-Παράβολο, στην κατηγορία «Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων».

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επίδειξη γραπτών δοκιμίων πανελληνίων εξετάσεων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       E1


      • 1 Εκπαιδευτικές Να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους για το οποίο επιθυμεί την επίδειξη γραπτών δοκιμίων.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους κατά το οποίο οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις,

       Όχι Όχι

      • 1 Επίδειξη έως τριών (3) γραπτών δοκιμίων 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1389

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Επίδειξη περισσότερων των τριών (3) γραπτών δοκιμίων 80 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1390

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • Νόμος 22 3475 2006 146 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις - Λοιπές ρυθμίσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100146

      • Νόμος 23 3748 2009 29 Α

       Περιγραφή Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις - Γραπτά δοκίμια πανελληνίων εξετάσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100029

      • Υπουργική Απόφαση Φ.253/75425/Β6 2009 1369 Β

       Περιγραφή Γραπτά δοκίμια πανελληνίων εξετάσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090201369

      • Υπουργική Απόφαση Φ.151/96481/Β6 2009 1651 Β

       Περιγραφή Καθορισμός παραβόλου για την επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090201651

      • 1 Συγκέντρωση αιτήσεων υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων για επίδειξη γραπτών δοκιμίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συγκέντρωση των αιτήσεων των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων για επίδειξη γραπτών δοκιμίων τους καθώς και των απαιτούμενων παραβόλων.

       Όχι Όχι


      • 2 Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Γενικών μαθημάτων στη Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των Γενικών μαθημάτων στους υποψηφίους γίνεται στη Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. που υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, από τις φωτοτυπίες των γραπτών δοκιμίων που στέλνονται από τα οικεία Βαθμολογικά Κέντρα, σε χώρο που ορίζει ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε ή ο Προϊστάμενος του Γραφείου Δ.Ε ή Ε.Ε. τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που καταρτίζεται για το σκοπό αυτό και ανακοινώνεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση Δ.Ε. ή το Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. Το χρονικό αυτό διάστημα θα είναι ανάλογο με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων και μπορεί να ξεκινά και νωρίτερα από τη 1η Νοεμβρίου εφόσον κριθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες.

       Ναι Ναι


      • 3 Διαβίβαση αντιγράφων αιτήσεων για επίδειξη γραπτών Ειδικών Μαθημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση αντιγράφων των αιτήσεων που ζητούν επίδειξη γραπτών δοκιμίων Ειδικών Μαθημάτων στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ, όπου οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν γνώση των αντίστοιχων γραπτών τους σε χρονικό διάστημα το οποίο θα καθορίζεται έπειτα από συνεννόηση με την εν λόγω Διεύθυνση.

       Ναι Όχι


      • 4 Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Ειδικών μαθημάτων στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση με επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων των Ειδικών μαθημάτων σε χώρο και σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.