Επίδομα Γέννησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηacdcf830-fadf-4103-b856-589bb53fbc16 525354

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κέντρα Κοινότητας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΟΠΕΚΑ

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 12

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο επίδομα γέννησης, ύψους 2.000 ευρώ, το οποίο η πολιτεία χορηγεί από 1-1-2020 για κάθε παιδί που γεννιέται εν ζωή στην Ελλάδα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΟΠΕΚΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Συνολικά η ενίσχυση ανέρχεται σε 2.000 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ. Η 1η δόση χορηγείται τον επόμενο μήνα από τη γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στο μήνα γέννησης του παιδιού και η 2η δόση μετά από πέντε μήνες από το μήνα γέννησης του παιδιού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για δίδυμα είναι 4.000€ κ.ο.κ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για το επίδομα γέννησης

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά στο Μαιευτήριο μαζί με τη δήλωση γέννησης ή απευθείας στην πλατφόρμα: https://epidomagennisis.gr/ ή με φυσική παρουσία, μέσω των Κέντρων Κοινότητας του Δήμου από εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προσφύγει κατά της απόφασης, υποβάλει σχετική ενδικοφανή προσφυγή εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Σχετικές πληροφορίες και έντυπα αίτησης-προσφυγής παρατίθενται στον ιστόποπο του ΟΠΕΚΑ στη διαδρομή: https://opeka.gr/endika-mesa-prosfyges/. Η άσκηση προσφυγής δεν συνεπάγεται την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης. Δεν επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά αποφάσεως, όταν η αιτιολογία τους αφορά αφενός σε διοικητική πράξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή υπηρεσιών της, από την οποία προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση για χορήγηση επιδόματος γέννησης

      Επίσημος τίτλος

      Επίδομα γέννησης


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα επιδομάτων – ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       G1

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης απαιτείται η κατοχή κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Το παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα από 1-1-2020.

       Όχι Όχι

      • 3 Εισοδηματικές Το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000,00 ευρώ.

       Όχι Όχι

      • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Η μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλειά του, να μένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του Ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και εντεύθεν. Από το έτος 2024 και εντεύθεν, ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος γέννησης θα πρέπει να υποβληθεί εντός τριμήνου από τη γέννηση.

       Όχι Όχι

      • 1 Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Η ληξιαρχική πράξη γέννησης υποβάλλεται μόνο όταν η αίτηση κατατίθεται μέσω του Κέντρου Κοινότητας. Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9224

      • 2 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο όταν η αίτηση κατατίθεται μέσω του Κέντρου Κοινότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 2244

      • 3 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Οι πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση. Τα προς υποβολή δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή ή που σε κάθε περίπτωση δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου δεν απαιτείται να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Υπηκοότητας

       Όχι 3964

      • 4 Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) Δελτίο

       Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται απο ομογενείς αλλοδαπούς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 3201

      • 5 Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.). Πιστοποιητικό

       Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά αιτούντες που είναι πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 8619

      • 6 Άδεια διαμονής σε ισχύ. Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά αιτούντες που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 7 Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον IBAN και δικαιούχο ή συνδικαιούχο την/τον αιτούσα/αιτούντα Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον IBAN και δικαιούχο ή συνδικαιούχο την/τον αιτούσα/αιτούντα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο όταν η αίτηση κατατίθεται μέσω του Κέντρου Κοινότητας. Όταν η αίτηση υποβάλλεται μέσω του Μαιευτηρίου ή μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ, αρκεί η συμπλήρωση του αριθμού IBAN στο σχετικό πεδίο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 6714

      • 8 Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιμέλειας τέκνου. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιμέλειας τέκνου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η επιμέλεια του τέκνου έχει ρυθμιστεί δικαστικά. Υποβάλλεται στην περίπτωση που την επιμέλεια έχει άλλο πρόσωπο πλην της μητέρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές, Οικογενειακές

       Όχι 1127

      • 9 Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιτροπείας. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιτροπείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ζητείται σε περίπτωση που η επιτροπεία του παιδιού έχει ανατεθεί σε φυσικό πρόσωπο άλλο πλην της μητέρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές, Οικογενειακές

       Όχι 1127

      • 10 Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου. Zητείται στην περίπτωση που η μητέρα είναι άγαμη αλλοδαπή και δεν πληροί την προυπόθεση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα ενώ ο βιολογικός πατέρας την εχει την απαιτούμενη προυπόθεση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3139

      • 11 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, σε περίπτωση που η μητέρα εχει αποβιώσει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, σε περίπτωση που η μητέρα εχει αποβιώσει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Ζητείται σε περίπτωση που η μητέρα εχει αποβιώσει και το αίτημα για τη χορήγηση του επιδόματος υποβάλλεται από άλλο πρόσωπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 1701

      • 12 Έγγραφο της αρμόδιας φορολογικής ή άλλης αλλοδαπής Αρχής, στο οποίο να βεβαιώνεται με σαφήνεια το συνολικό ετήσιο εισόδημα του συζύγου ή του έτερου μέρους του συμφώνου συμβίωσης που εργάζεται και κατοικεί στην αλλοδαπή, επίσημα μεταφρασμένου. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Έγγραφο της αρμόδιας φορολογικής ή άλλης αλλοδαπής Αρχής, στο οποίο να βεβαιώνεται με σαφήνεια το συνολικό ετήσιο εισόδημα του συζύγου ή του έτερου μέρους του συμφώνου συμβίωσης που εργάζεται και κατοικεί στην αλλοδαπή, επίσημα μεταφρασμένου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Υπηκοότητας

       Όχι 6430

      • Νόμος 1-11 4659 2020 21 Α

       Περιγραφή Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100021

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1-13 Αριθμ. Δ11 οικ. 8523/236/17-2-2020 2020 490 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200490

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ11/οικ. 13242/461/24-3-2020 2020 1039 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της Δ11/ οικ. 8523/236/17-02-2020 " Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης" (Β 490).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201039

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή ψηφιακής αίτησης μέσω της εφαρμογής ΟΠΕΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος με τους κωδικούς taxisnet αυθεντικοποιείται και εισέρχεται στην εφαρμογή: https://www.epidomagennisis.gr/pub/Home/Index.

       Ναι Όχι


      • 3 Προσέλευση σε Κέντρο Κοινότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή της ψηφιακής αίτησης από το Κέντρο Κοινότητας με τη φυσική παρουσία του αιτούντος ή του νομιμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που απαιτηθούν δικαιολογητικά, η αίτηση διεκπεραιώνεται πλέον μόνο μέσω Κέντρου Κοινότητας.

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή ψηφιακής αίτησης μέσω του Π.Σ. "Μητρώο Πολιτών"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται από τη μητέρα του νεογνού κατά την παραμονή της στο μαιευτήριο, όπου και δηλώνεται το γεγονός της γέννησης. Με την έκδοση τηες ληξιαρχικής πράξης γέννησης και της απόδοσης ΑΜΚΑ στο νεογνό, ενημερώνεται η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ για το αίτημα χορήγησης επιδόματος γέννησης.

       Σημειώσεις Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υποβολή της αίτησης μέσω της ψηφιακής δήλωσης γέννησης, είναι να έχουν συμπληρωθεί: ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, το email και ο αριθμός IBAN με δικαιούχο ή συνδικαιούχο την αιτούσα.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος των στοιχείων της αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται ηλεκτρονική επεξεργασία του αιτήματος και των προϋποθέσεων αν πληρούνται για την έγκριση ή μη της αίτησης.

       Όχι Ναι


      • 6 Έγκριση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια έγκρισης της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει ενημερωτικό email και sms και υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της εγκριτικής απόφασης.

       Ναι Ναι


      • 7 Απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν δεν πληρούνται τα κριτήρια έγκρισης της αίτησης, η αίτηση απορρίπτεται. Ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει ενημερωτικό email και sms με δυνατότητα εκτύπωσης της απορριπτικής απόφασης.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προσφύγει κατά της απόφασης, υποβάλει σχετική ενδικοφανή προσφυγή εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.