Επίδομα μητρότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση30bea13c-0a9e-4656-a927-a55e2a9ec6ac 532784

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) στις άμεσα μισθωτές ασφαλισμένες του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για 119 ημέρες συνολικά, 56 ημέρες πριν τον τοκετό και 63 ημέρες μετά τον τοκετό, εφόσον απέχουν από την εργασία τους και έχουν πραγματοποιήσει 200 ημέρες ασφάλισης τα δύο προηγούμενα χρόνια πριν τον τοκετό.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η αίτηση για την χορήγηση του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ. Σε περιπτώσεις που οι ασφαλισμένες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά, θα πρέπει να προσέρχονται στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση επιδόματος μητρότητας

Σημειώσεις

Η ασφαλισμένη πληκτρολογεί την ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, ανακατευθύνεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, επιλέγει την κατηγορία στην οποία ανήκει (μισθωτή) και επιλέγει "Ηλεκτρονική Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας"

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, ΑΜΚΑ, Μέσω διασύνδεσης με το web μητρώο του e-ΕΦΚΑ και το μητρώο ασφαλισμένων του τ.ΙΚΑ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κατά της απόφασης της αίτηση για χορήγηση επιδόματος μητρότητας, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίηση της απόφασης, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα μισθωτές ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ

      Επίσημος τίτλος

      Επίδομα Μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) μισθωτών ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Η άμεσα ασφαλισμένη στο τ.ΙΚΑ ΕΤΑΜ, θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες ασφάλισης στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά τα δυο προηγούμενα χρόνια πρίν από την ημέρα τοκετού.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη ασφαλίστηκε διαδοχικά σε περισσότερους από έναν φορέα ή κλάδους ασθενείας αρμοδιότητας ΓΓΚΑ που χορηγούν επιδόματα μητρότητας, δικαιούται των επιδομάτων αυτών από τον φορέα στην ασφάλιση του οποίου επήλθε ο κίνδυνος ήτοι στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον η ασφαλισμένη έχει συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δηλαδή 120 ημέρες ασφάλισης στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το τελευταίο 15μηνο, με συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης και των άλλων φορέων (ν.2676/1999, Α΄ 1)

       Ναι Ναι

      • 3 Υπηκοότητας Εαν η ασφαλισμένη είναι υπήκοος τρίτης χώρας ή ευρωπαίος πολίτης θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η ασφαλισμένη θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς taxisnet για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικής προθεσμίας Το αίτημα για χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) υποβάλλεται από την ασφαλισμένη έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία τοκετού. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης, μπορεί να υποβάλει αίτηση θεραπείας-ένσταση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ενώπιον της αρμόδιας Διοικητικής Επιτροπής του e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού Βεβαίωση

       Βεβαίωση Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. o μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός των Δημόσιων Δομών Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή ο συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός, καθώς και ο ιδιώτης μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός, ο οποίος είναι πιστοποιημένος με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., βεβαιώνουν ηλεκτρονικά την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Βεβαίωση Αποχής από την εργασία Βεβαίωση

       Βεβαίωση Αποχής από την εργασία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο εργοδότης της ασφαλισμένης με εξαρτημένη εργασία ενημερώνεται από την Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ εντός προθεσμίας 15 ημερών με ηλεκτρονικό μήνυμα να εισέλθει στο σύστημα για τη συμπλήρωση της βεβαίωσης αποχής από την εργασία με τα στοιχεία της ημερομηνίας πρόσληψης, της ειδικότητας της ασφαλισμένης και της χρονικής διάρκειας αποχής από την εργασία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Ληξιαρχική πράξη γέννησης Ληξιαρχική πράξη

       Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/birthregistration

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού αντλείται από την Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ μετά από διασταύρωση των στοιχείων με το Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1275

      • 4 Εξουσιοδότηση από τρίτο άτομο Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση από τρίτο άτομο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται εξουσιοδότηση από τρίτο άτομο για την υποβολή δικαιολογητικών στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά και αδυνατεί να προσέλθει η άμεσα ασφαλισμένη στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Αναγκαστικός Νόμος 38, 39 1846 1951 179 Α

       Περιγραφή Ο νόμος έχει σκοπό την ασφάλιση των εργαζομένων για περιπτώσεις ασθενείας, μητρότητας, αναπηρίας, ατυχήματος, γήρατος και ανεργίας, και των μελών της οικογενείας τους σε περιπτώσεις ασθένειας ή θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19510100179

      • Νόμος 1-4 1302 1982 133 Α

       Περιγραφή Αφορά στην επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας αριθ.103/1952 "για την προστασία της μητρότητας"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19820100133

      • Υπουργική Απόφαση 25078 1938 112 Β

       Περιγραφή Αφορά στην έγκριση Κανονισμού Ασθενείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19380200112

      • Νόμος 148 3655 2008 58 Α

       Περιγραφή Ένταξη ασφαλισμένων για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100058

      • Νόμος 40 1539 1985 64 Α

       Περιγραφή Ένταξη επαναπατρισμένων πολιτικών προσφύγων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100064

      • Νόμος 9 2224 1994 112 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100112

      • Νόμος 11 2874 2000 286 Α

       Περιγραφή Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100286

      • Εγκύκλιος 32 2008

       Περιγραφή Αναπροσαρμογή των ορίων ημερίσιων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1/08 και 1/10/08-31/12/08.


      • Νόμος 14, 15 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1-13 Αριθμ. 80000/91907 2021 5407 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205407

      • Εγκύκλιος 13 2023

       Περιγραφή - Αναπροσαρμογή, από 01.01.2023, των ορίων των ημερήσιων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων - Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2023

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%9A%CE%9546%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%A4%CE%94%CE%9F?inline=true

       ΑΔΑ Ψ4ΚΕ46ΜΑΠΣ-ΤΔΟ

      • 1 Υποβολή αίτησης χορήγησης επιδόματος μητρότητας


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ασφαλισμένη πληκτρολογεί την ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, ανακατευθύνεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, επιλέγει την κατηγορία στην οποία ανήκει (μισθωτή) και υποβάλει την Ηλεκτρονική Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας.

       Σημειώσεις Σε περιπτώσεις που οι ασφαλισμένες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά, θα πρέπει να προσέρχονται στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους. Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των μισθωτών ασφαλισμένων και καταχωρεί τα στοιχεία στο σύστημα. Η διαδικασία αυτή αφορά στις ασφαλισμένες που υιοθετούν τέκνο, σε φέρουσες και τεκμαιρόμενες εργαζόμενες μητέρες που απέκτησαν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και στις δικαιούχες του ειδικού επιδόματος μητρότητας.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισαγωγή αρμόδιου υπαλλήλου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αφού ταυτοποιηθεί στο σύστημα με κωδικούς e-ΕΦΚΑ και επιβεβαιώσει τα στοιχεία του, μεταβαίνει στην οθόνη με όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση εγκριτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον η ασφαλισμένη πληροί τις προϋποθέσεις και έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκδίδεται αυτόματα εγκριτική απόφαση.

       Ναι Ναι


      • 4 'Ελεγχος των οριακών περιπτώσεων - Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος επιλέγει τις αιτήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση εκκρεμότητα "οριακές περιπτώσεις", αφού επανελέγξει την ύπαρξη ασφαλιστικών προϋποθέσεων, εκδίδεται εγκριτική/απορριπτική απόφαση

       Ναι Ναι


      • 5 Έλεγχος αιτήσεων που βρίσκονται σε κατάσταση "εκκρεμότητα"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εισέρχεται ο υπάλληλος στις αιτήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση "εκκρεμότητα".

       Ναι Όχι


      • 6 Επανέλεγχος - Έκδοση απορριπτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος επιλέγει τις αιτήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση εκκρεμότητα "αρνητικός έλεγχος προϋποθέσεων", αφού επανελέγξει την ύπαρξη ασφαλιστικών προϋποθέσεων και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις τότε εκδίδεται απορριπτική απόφαση.

       Ναι Ναι


      • 7 Παραπομπή στην ΑΥΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο των αιτήσεων σε εκκρεμότητα, προκύψει η απαίτηση για κάποια αίτηση ότι πρέπει να παραπεμφεί στην ΑΥΕ λόγω παράτασης της κυοφορίας πέραν των 10 ημερών, τότε ο υπάλληλος εκτυπώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η περίπτωση παραπέμπεται στην ΑΥΕ.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης μετά από παραπομπή σε ΑΥΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αφού επιστρέψει η απόφαση από την ΑΥΕ και έχει εγκριθεί / απορριφθεί το ζητούμενο διάστημα παράτασης της κυοφορίας, τότε ο υπάλληλος καταχωρεί τα στοιχεία της ΑΥΕ στην αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση και εκδίδεται εγκριτική/απορριπτική απόφαση για το επιπλέον διάστημα.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.