Επανέλεγχος ισχύουσας Πιστοποίησης Αναπηρίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb3118da7-8ccc-4881-bc76-9dcdbd71239e 311878

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης, ΚΕ.Π.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον επανέλεγχο ισχύουσας πιστοποίησης αναπηρίας που εκδόθηκε από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. και απευθύνεται σε φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου, οι οποίοι δύνανται να υποβάλλουν στο ΚΕ.Π.Α. αίτημα προς παροχή διευκρινίσεων επί εκδοθείσας Γ.Α.Π.Α. ή προς επανέλεγχο εκδοθείσας Γ.Α.Π.Α. εν ισχύ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης, ΚΕ.Π.Α.

Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση

20/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Διαδικασία επανελέγχου ισχύουσας πιστοποίησης αναπηρίας

Σημειώσεις

Φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου δύνανται να υποβάλλουν στο ΚΕΠΑ:

α) αίτημα για παροχή διευκρινίσεων επί εκδοθείσας ΓΑΠΑ, κατόπιν αιτιολογημένου εγγράφου του Φορέα χορήγησης της αιτούμενης παροχής ή διευκόλυνσης, δικαστικής εντολής ή αιτιολογημένου εγγράφου Ανεξάρτητης Αρχής ή πορίσματος της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου.

β) αίτημα για επανέλεγχο εκδοθείσας ΓΑΠΑ, κατόπιν αιτιολογημένου εγγράφου του Φορέα χορήγησης της αιτούμενης παροχής ή διευκόλυνσης, δικαστικής εντολής ή αιτιολογημένου εγγράφου Ανεξάρτητης Αρχής ή πορίσματος της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επανέλεγχος Ισχύουσας Πιστοποίησης Αναπηρίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Δικαιούχων Αναπηρικών Επιδομάτων
      Μητρώο ΚΕΠΑ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Εσωτερική, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Αναπηρίας Να υφίσταται Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) εν ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Aίτημα για παροχή διευκρινίσεων ή αίτημα για επανέλεγχο επί εκδοθείσας Γ.Α.Π.Α., υποβάλλεται με τη μορφή αιτιολογημένου εγγράφου του Φορέα χορήγησης αιτούμενης παροχής ή διευκόλυνσης ή σε συνέχεια δικαστικής εντολής ή αιτιολογημένου εγγράφου Ανεξάρτητης Αρχής ή Πορίσματος της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου, στο οποίο η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης, δε δύναται να παράσχει διευκρινίσεις χωρίς την παραπομπή σε σχετική Υγειονομική Επιτροπή (Υ.Ε.).

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) εν ισχύ Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) εν ισχύ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 2 Πόρισμα της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου Πόρισμα

       Πόρισμα της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου αποφαίνεται ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανατροπής των υφιστάμενων γνωματεύσεων, τα περιστατικά θα εισάγονται για επανεξέταση, με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης σε Β’ Υ.Ε. αντίστοιχης ειδικότητας, στην οποία τίθεται υπόψη το εκάστοτε πόρισμα της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6883

      • Απόφαση 10 83779 2022 4830 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204830

      • 1 Εκκίνηση Διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήματος για παροχή διευκρινήσεων ή επανέλεγχο επί εκδοθείσας Γ.Α.Π.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης (Δ.Ι.Α.) παραλαμβάνει αίτημα που υποβλήθηκε από φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου για παροχή διευκρινήσεων επί εκδοθείσας Γ.Α.Π.Α. ή για επανέλεγχο εκδοθείσας Γ.Α.Π.Α., κατόπιν αιτιολογημένου εγγράφου του Φορέα χορήγησης της αιτούμενης παροχής ή διευκόλυνσης, δικαστικής εντολής ή αιτιολογημένου εγγράφου Ανεξάρτητης Αρχής.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή Πορίσματος της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου αποφαίνεται ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανατροπής των υφιστάμενων γνωματεύσεων, τα περιστατικά θα εισάγονται για επανεξέταση, με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης σε Β’ θμια Υ.Ε. αντίστοιχης ειδικότητας, στην οποία τίθεται υπόψη το εκάστοτε πόρισμα της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου.

       Ναι Όχι


      • 4 Εξέταση υποβληθέντος αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της Δ.Ι.Α. μελετά το αίτημα προκειμένου να παράσχει τις αιτούμενες διευκινήσεις.

       Ναι Όχι


      • 5 Παροχή Διευκρινίσεων από τη Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον το αρμόδιο Τμήμα της Δ.Ι.Α. κρίνει ότι μπορεί να παρέχει τις αιτούμενες διευκρινίσεις χωρίς παραπομπή σε Υγειονομική Επιτροπή, ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος συντάσσει σχετικό Έγγραφο και το αποστέλλει αρχικά στον Προϊστάμενο του Τμήματος για έλεγχο και στη συνέχεια στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για υπογραφή. Το απαντητικό έγγραφο αποστέλλεται στον Φορέα που είχε υποβάλλει το σχετικό αίτημα.

       Ναι Ναι


      • 6 Σύνταξη Υπηρεσιακού Σημειώματος για παραπομπή σε Β 'ΥΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με βάση το αίτημα που δεν είναι δυνατό να απαντήσει (παράσχει διευκρινίσεις) η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης ή το Πόρισμα που παρέλαβε, συντάσσεται ακολούθως Υπηρεσιακό Σημείωμα για παραπομπή σε Β’ Υ.Ε. προς παροχή διευκρινίσεων ή επανέλεγχο της περίπτωσης.

       Σημειώσεις Το Υπηρεσιακό Σημείωμα συντάσσεται σε συγκεκριμένη φόρμα καταχώρησης πληροφορίας, το οποίο απευθύνεται στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή που θα συγκροτηθεί και είναι διαθέσιμο σε αυτήν κατά την ημέρα της συνεδρίασής της ώστε να έχει στη διάθεσή της όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και να εστιάσει στο λόγο και στα στοιχεία για τα οποία ζητείται επανέλεγχος.

       Ναι Όχι


      • 7 Προγραμματισμός Υγειονομικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν του Υπηρεσιακού Σημειώματος της Δ.Ι.Α., το Τμήμα Προγραμματισμού της Δ.Ι.Α. προγραμματίζει συνεδρίαση της αρμόδιας Β’ Υ.Ε., προκειμένου να γίνει επανέλεγχος της εκδοθείσας Γ.Α.Π.Α..

       Όχι Όχι


      • 8 Συνεδρίαση Υγειονομικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Υ.Ε. συνεδριάζει, χωρίς φυσική παρουσία του αξιολογούμενου, προκειμένου να γίνει ο επανέλεγχος της εκδοθείσας Γ.Α.Π.Α. .

       Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντος. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Υ.Ε. έχει πρόσβαση στο Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ.Ι.Α. καθώς και στο Διοικητικό Φάκελο Αξιολόγησης. Οι συνεδριάσεις οίκοθεν, χωρίς φυσική παρουσία του αξιολογούμενου, δύνανται να πραγματοποιούνται και με ηλεκτρονικά μέσα με πρωτοβουλία του Προέδρου της Υ.Ε. και ευθύνη της διοργάνωσης από το Γραμματέα της Υ.Ε. .

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση νέας Γνωμάτευσης Αναπηρίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υ.Ε. καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία της αξιολόγησης. Η Γνωστοποίηση Αναπηρίας υπογράφεται από το σύνολο των ιατρών που συγκροτούν την Υ.Ε. και το Γραμματέα αυτής.

       Ναι Όχι


      • 10 Αναβολή έκδοσης Γ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υ.Ε. αναβάλλει τη συνεδρίαση για νέα αξιολόγηση με φυσική παρουσία του αξιολογούμενου εάν αυτό απαιτείται για τη διαμόρφωση πλήρους γνώμης της Υ.Ε. ή ειδικά σε περίπτωση που από τη συνεδρίαση χωρίς φυσική παρουσία του αξιολογούμενου η Υ.Ε. προσανατολίζεται στη χειροτέρευση της θέσης του βάσει των διαθέσιμων στοιχείων.

       Ναι Όχι


      • 11 Προγραμματισμός Υ.Ε. εκ νέου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Προγραμματισμού της Δ.Ι.Α., κατόπιν αναβολής λόγω ανάγκης φυσικής παρουσίας του πολίτη, προγραμματίζει εκ νέου συνεδρίαση αρμόδιας Υ.Ε. προκειμένου να γίνει επανέλεγχος της ισχύουσας πιστοποίησης.

       Σημειώσεις Επανάληψη βήματος 6 (Προγραμματισμός Υ.Ε.). Ο πολίτης ενημερώνεται για τη συνεδρίαση της Υ.Ε. με ανάγκη φυσικής παρουσίας του σε αυτή και για την προγραμματισμένη ημερομηνία της εξέτασης, την ώρα και τον τόπο συνεδρίασης της Υ.Ε. με γραπτό μήνυμα (SMS) στο τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) που έχει δηλώσει, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης. Συμπληρωματικά, ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί και με πρόσθετα πρόσφορα μέσα, όπως μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική του θυρίδα, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου.

       Ναι Όχι


      • 12 Συνεδρίαση εκ νέου της Υγειονομικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η νέα Υ.Ε. εξετάζει την αίτηση επανελέγχου με φυσική παρουσία του πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 13 Έκδοση νέας Γνωμάτευσης Αναπηρίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υ.Ε. καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία της αξιολόγησης. Η Γνωστοποίηση Αναπηρίας υπογράφεται από το σύνολο των ιατρών που συγκροτούν την Υ.Ε. και το Γραμματέα αυτής.

       Ναι Όχι


      • 14 Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Βάσει της νεότερης Γ.Α. εκδίδεται νέα Γ.Α.Π.Α. ηλεκτρονικά την επόμενη μέρα από την έκδοση της Γ.Α. .

       Όχι Όχι


      • 15 Ηλεκτρονική ενημέρωση πολίτη και σχετιζόμενων φορέων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο πολίτης ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) που έχει δηλώσει για την έκδοση, και η Γ.Α.Π.Α. αποστέλλεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη. Σε περίπτωση που η αίτηση, λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα από τον πολίτη, έχει υποβληθεί μέσω Κ.Ε.Π. ή Κέντρο Κοινότητας ή Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., τότε ο αιτών ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) που έχει δηλώσει για την έκδοση της νέας Γ.Α. και Γ.Α.Π.Α., προκειμένου να προσέλθει σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω σημεία για την παραλαβή αντιγράφου, η οποία επέχει θέση κοινοποίησης της Γ.Α.Π.Α. και καταγράφεται από τον υπάλληλο στο σύστημα. Αντιστοίχως, ενημερώνεται ο φορέας υποβολής του σχετικού αιτήματος για παροχή διευκρινήσεων ή για επανέλεγχο.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.