Επαναχορήγηση χηρικού μερίσματος με ηλικιακά κριτήρια από τους μετόχους στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση956cb884-d83e-4871-8992-3ff96ff25f9e 956884

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Μετόχων και Μερισματούχων., ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

84 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία απευθύνεται σε χήρους/χήρες, οι οποίοι κατά την ημερομηνία θανάτου του συζύγου τους, ήταν κάτω των 55 ετών και ελάμβαναν μέρισμα για τρία (3) χρόνια από το θάνατό του. Οι χήροι/χήρες, των οποίων διεκόπη το μέρισμα, έχουν δικαίωμα επαναχορήγησης του χηρικού μερίσματος μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μετόχων και Μερισματούχων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Χηρικά μερίσματα που είχαν διακοπεί με το ν. 4387/2016, επανακαταβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 4670/2020, με ηλικιακά κριτήρια.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ενδιαφερομένου για την επαναχορήγηση του χηρικού μερίσματος μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας.

Σημειώσεις

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της νέας Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτήσεων των μετόχων - μερισματούχων και τρίτων προς το Μ.Τ.Π.Υ. (e-Αιτήσεις - portal)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Αποδεικτικό Έγγραφο ΑΦΜ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας στο Διοικητικό Συμβούλιο
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναθεώρηση μεταβιβασθέντων μερισμάτων

      Επίσημος τίτλος

      Επαναχορήγηση χηρικού μερίσματος με ηλικιακά κριτήρια


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μερισματούχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ηλικιακές Η/ο χήρα/χήρος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Η/ο δικαιούχος πρέπει να είναι χήρα/ος.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 2 Φωτοτυπία πρώτης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου με πρώτο όνομα, το όνομα του δικαιούχου. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοτυπία πρώτης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου με πρώτο όνομα, το όνομα του δικαιούχου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 3 Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τον αριθμό Α.Φ.Μ. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τον αριθμό Α.Φ.Μ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • Νόμος 48 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 40 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση άρθρου 49 του Π.Δ. 422/1981.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης και συσχέτιση με τη μερίδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος Γραμματείας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), πρωτοκολλεί ηλεκτρονικά την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά που επισυνάπτονται.

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση Μετόχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ταυτοποιούνται τα στοιχεία της αίτησης απονομής χηρικού μερίσματος, με τα στοιχεία του μετόχου στο πληροφοριακό σύστημα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση χρεώνεται στο αρμόδιο Τμήμα Μεταβίβασης μερισμάτων όπου ελέγχονται τα στοιχεία της αίτησης και όλα τα έγγραφα που επισυνάπτονται.

       Όχι Όχι


      • 4 Έναρξη επεξεργασίας επαναχορήγησης χηρικού μερίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία από την αίτηση, και ολοκληρώνεται ο επανυπολογισμός του χηρικού μερίσματος με αυτοματοποιημένη διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 5 Προς έλεγχο/έγκριση χηρικού μερίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος/ελεγκτής, κατόπιν ελέγχου, εγκρίνει τα επεξεργασμένα μερίσματα προς εισήγηση.

       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση στο Δ.Σ. για μέρισμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται εισήγηση προς το Δ.Σ. από τον αρμόδιο Διευθυντή προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις.

       Όχι Όχι


      • 7 Εγκριτική απόφαση Δ.Σ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την έγκριση του Δ.Σ., εκδίδονται οι αποφάσεις.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανάρτηση απόφασης στην ιστοσελίδα του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι μερισματούχοι, μέσω της επιλογής της "Προσωποποιημένης Πληροφόρησης" στην επίσημη ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ., μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό του μερίσματός τους και να εκτυπώσουν την απόφαση μερίσματος που τους αφορά

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση τμήματος Καταβολής Μερισμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι εγκριτικές αποφάσεις διαβιβάζονται στο Τμήμα Καταβολής Μερισμάτων, ώστε να καταβληθεί το χηρικό μέρισμα στην επόμενη πληρωμή μερίσματος.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.