Επιβολή εισφορών σε χρήμα λόγω ένταξης στο Σχέδιο Πόλης ή λόγω επέκτασής του και εισφορών ιδιοκτησιών σε περιοχές κύριας κατοικίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7205c698-0e88-4039-beac-dea227fa71b6 876394

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Δήμοι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 έτη

Περιγραφή

Η εισφορά σε χρήμα και η μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη είναι χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δήμους από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία περιλαμβάνονται σε περιοχές ένταξης ή επέκτασης του Σχεδίου Πόλης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

09/07/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί με αίτησή του να ζητήσει είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη την Ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εισφορά σε χρήμα και μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη

      Επίσημος τίτλος

      Επιβολή εισφορών σε χρήμα λόγω ένταξης στο Σχέδιο Πόλης ή λόγω επέκτασής του και εισφορών ιδιοκτησιών σε περιοχές κύριας κατοικίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • Νόμος 9 1337 1983 33 Α

       Περιγραφή Θέσπιση επιβολής εισφοράς σε χρήμα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApiNomoi/?fek pdf=19830100033

      • 1 Έκδοση πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση Πολεοδομίας Δήμου) εκδίδει την πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου που εμπίπτει στην περιοχή ένταξης ή επέκτασης.

       Όχι Όχι


      • 2 Βεβαίωση οφειλής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει τη σχετική βεβαίωση οφειλής.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση χρηματικού καταλόγου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει τον χρηματικό κατάλογο για την είσπραξη του ποσού της εισφοράς.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.