Επικαιροποίηση άδειας επαγγέλματος προπονητή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση13830e5d-dece-479b-a07e-673dd74c5e43 138354

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 έως 8 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά όλους τους προπονητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο προπονητών και οφείλουν, ανά πέντε έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους, να επικαιροποιήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλητών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού/Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Παρατηρήσεις

Το μητρώο Προπονητών είναι ενσωματωμένο στο μητρώο Αθλητικών Φορέων. O εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης της αίτησης είναι μεγάλος προς το παρόν γιατί η διαδικασία γίνεται για πρώτη φορά και ο όγκος των αιτήσεων είναι τεράστιος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση επικαιροποίησης άδειας προπονητών.

Σημειώσεις

ΓΓΑ-Υπηρεσία Τηλεϋποδοχής αιτημάτων και εγγραφών-αιτήσεις προπονητών-αίτηση επικαιροποίησης άδειας προπονητή. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να την επαναλάβει καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εξ αρχής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανανέωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλητών

      Επίσημος τίτλος

      Επικαιροποίηση δικαιολογητικών αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλητών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ένταξης σε Μητρώο Ο/η αιτών/ούσα πρέπει να είναι ήδη κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε (5) έτη.

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει υγεία και αρτιμέλεια.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Ο/η αιτών/ούσα πρέπει να είναι ήδη κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε (5) έτη. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί πριν τη λήξη της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό O/η αιτών/ούσα πρέπει να έχει κωδικούς Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Αστυνομική Ταυτότητα Αστυνομική ταυτότητα

       Αστυνομική Ταυτότητα


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι έλληνας πολίτης, μπορεί αντί της αστυνομικής ταυτότητας να καταθέσει διαβατήριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 2 Διαβατήριο Διαβατήριο

       Διαβατήριο       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι έλληνας πολίτης, μπορεί να καταθέσει διαβατήριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3971

      • 3 Γνωμάτευση Παθολόγου Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Παθολόγου       Σημειώσεις: Η γνωμάτευση μπορεί να είναι από γιατρό Παθολόγο, Γενικό Ιατρό ή Οικογενειακό Ιατρό ιδιώτη ή του Δημοσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 4 Γνωμάτευση Ακτινολόγου. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Ακτινολόγου.       Σημειώσεις: Ο αιτών οφείλει να βγάλει ακτινογραφία θώρακος και στη συνέχεια να καταθέσει τη γνωμάτευση αυτής. Ο ιατρός ακτινολόγος μπορεί να είναι ιδιώτης ή του Δημοσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 5 Γνωμάτευση Ψυχίατρου Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Ψυχίατρου       Σημειώσεις: Ο γιατρός μπορεί να είναι ιδιώτης ή του Δημοσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 6 Αντίγραφο ποινικού μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Από το ποινικό πρέπει να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β) και γ) της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.2725/99.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • Νόμος 50 4908 2022 52 Α

       Περιγραφή Όλοι οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλητών είναι υποχρεωμένοι να επικαιροποιούν (ανανεώνουν) ανά πενταετία την άδειά τους αλλιώς διαγράφονται αυτοδικαίως από το μητρώο προπονητών. Σε αυτή την περίπτωση επανεγγράφονται καταθέτοντας το σύνολο των δικαιολογητικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100052

      • Νόμος 31 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Αθλητικός Νόμος -Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • 1 Ηλεκτρονική αίτηση-Πρωτοκόλληση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται την ιστοσελίδα gga.gov.gr και επιλέγει τη σήμανση (για e-αιτήσεις πατήστε εδώ).Επιλέγει τις αιτήσεις που αφορούν τους προπονητές και συγκεκριμένα την αίτηση επικαιροποίησης άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή. Ταυτοποιείται με κωδικούς taxisnet και δημιουργεί νέα αίτηση. Συμπληρώνει τα βασικά στοιχεία αιτούντα, τα επιπλέον στοιχεία αιτούντα, αναρτά τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλλει την αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Ο υπάλληλος που χρεώθηκε την αίτηση κάνει των έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Αρνητική γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος υπάλληλος αφού εξετάσει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά καταλήγει σε αρνητική γνωμοδότηση.

       Ναι Όχι


      • 4 Ενημέρωση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο πολίτης ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα για την αιτία απόρριψης της αίτησής του.

       Ναι Ναι


      • 5 Θετική γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Εφόσον ο έλεγχος καταλήγει σε θετική γνωμοδότηση, ο πολίτης ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα και το μητρώο ενημερώνεται αυτόματα.

       Ναι Όχι


      • 6 Ενημέρωση πολίτη-Ενημέρωση μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Ο υπεύθυνος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για την θετική έκβαση της αίτησής του με ηλεκτρονικό μήνυμα. Ταυτόχρονα ενημερώνεται και το μητρώο προπονητών.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.